KURULTAY SUNUMLARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Özel Oturum:

Yurdanur Tolunay

1. Oturum:

Dr. Erhan Solakoğlu, Kevser Sinem Şimşek, Dr. Onur Jane / Havacılık Sektöründe Standardizasyon ve Sertifikasyon: Cappadocia Projesinden Çıkarımlar

Ayşe Temiz, Hadi Tolga Göksidan, Mehmet Erdem Çorapçıoğlu / Havacılık ve Uzay Sanayiinde Teknoloji Yol Haritası ve Kazanım Planı Hazırlama Yöntemi

2. Oturum:

Göker Akıncı, Hülya Tatas / Yerli İnsansız Hava Aracı Projelerinde Sertifikasyon ve Uluslararası Rekabete Katkısı

Araş. Gör. Tamer Savaş, Doç. Dr. Öznur Usanmaz / İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmamış Hava Sahasına Entegrasyonu ile İlgili Mevzuatların Değerlendirmesi

Tuğba Ünlü Timurkaynak / Türkiye Havacılık Sektöründe Uçuş Simülatörü Kullanımı ve Simülatör Sertifikasyonu Çalışmaları

3. Oturum:

Segah Özdemir, Yusuf Cansı Baran / Tasarım Organizasyon Onayı ve otorite Katılım Seviyesi (LOI)

İpek Dokuman, Göker Akıncı / Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonunda Emniyet ile İnsan Faktörlerine Yeni Bir Bakış

Birşen Erdem / Bir Helikopterin Uçuşa Elverişlilik Çalışmaları Kapsamında Uçuş Performans Sertifikasyon Gereksinimleri

Pınır Ayyıldız / MIL-STD-882E'ye Dayalı Risk Değerlendirme Metodolijisi

4. Oturum:

Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN / Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. / Erciyes Üniversitesi Tanıtım

Prof. Dr. Halil İbrahim Güzelbey / Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı / Havacılık Eğitiminde Yeni Bir Anlayış

Prof. Dr. alim Rüstem Aslan / İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi / Uzay Teknolojisi

Prof. Dr. alim Rüstem Aslan / İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi / Uçak Mühendisliği

5. Oturum:

Yrd. Doç. Dr. Aydemir Güralp Ural / Ondukuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. / Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tanıtım

Prof. Dr. Ozan Tekinalp / ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tanıtım

Yrd. Doç. Dr. Durmuş Sinan Körpe / Türk Hava Kurumu Ünv. Uçak Mühendisliği Öğretim Üyesi / Uçak Mühendisliği Bölümü Tanıtım

Doç. Dr. Nevsan Şengil / Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı / Uzay Mühendisliği Bölümü Tanıtım

6. Oturum:

Özgecan Yıldız / Havacılıkta Tersine Mühendislik Uygulamaları

Necmi Kara / Bir Uçak Montaj Alanında Karşılaşılan Problemler ve Yapılan İyileştirmeler

Zafer Öznalbant, Tansu Filik, Ömer N. Gerek / KGI İHS Kapsamında Anadolu Üniversitesinde Yapılan Çalışmalar

7. Oturum:

Yrd. Doç. Dr. Murat Onay, Muzaffer Özkoca / Karayolları Denetimi için Kullanılabilecek Başlangıç Seviyesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Tasarım ve İmalatı

Zafer Öznalbant, Prof. Dr. Mehmet Ş. Kavsaoğlu / Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

Oktay Dönmez, Doç. Dr. Ahmet Samancı / Deneysel Sprortif Amaçlı İki Kişilik Hafif Hava Aracı Tasarımı