İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

İnsan Kaynakları Merkezimiz tarafından iş arama sürecinde olan üyelerimize yönelik olarak hazırlanan İnsan Kaynakları Merkezi Ücretsiz Eğitimleri programı yayımlandı.


İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ


Güncelleniyor.

 

 

 

 

 

 


Bu Seminerler, Şubemiz İnsan Kaynakları Merkezi‘ne kayıtlı iş arama sürecindeki üyelerimiz için ücretsiz düzenlenmektedir.

Lütfen katılım için eğitim adını, iletişim bilgilerinizi; üye sicil numaranızı belirterek; ikm-izmir [at] mmo.org.tr adresine e-posta gönderiniz.
 
Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılım için başvuruda öncelik esastır.

 

 

 

 

 GEÇMİŞ EĞİTİMLERISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 10 Mart 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Mak. Müh. Ali Fındık

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ISO standardıdır ve Mart 2018’de yayımlanmıştır. Risk önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme konusuna odaklanışı, organizasyonel esnekliğin artmasıyla bu küresel standardı uygulayan kuruluşlara fayda sağlayacaktır. Güvenli ve sağlıklı işyerleri sunarak çalışanların katılımını arttırmanın (karar alma süreçlerine katılımları, çalışanlara danışma ve ilgili taraflarla iletişim) ve kamuoyunda sürdürülebilir çalışma taahhüdünü sergilemenin yanı sıra, bu standart, tedarik zinciri ve süreklilik planlaması gibi önemli iş zorluklarına odaklanmaktadır.  Eğitimde standarda göre isg sistemi tanımlanacak;standard maddeleri açıklanacaktır.


Risk Temelli Düşünme ve FMEA Tekniği İle Bir Uygulama

Tarih: 27 Şubat 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Zekiye Aydemir

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı ve Risk Temelli düşünme tekniği hakkında temel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra seçilen bir örnek üzerinden FMEA Matrisi tekniği kullanılarak bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.


6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 29 Ocak 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Aykut Yeni

Seminerde; israfın önlenmesi üzerine odaklanan, kaizen ve yalın üretim ile teknikleri ile değişkenliğin azaltılmasını hedefleyen istatistiksel teknikleri içeren 6 SIGMA yöntemini bir araya getirilerek oluşturulan bütünleşik sistem hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


Kaizen Semineri

Tarih: 6 Şubat 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı

KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik olarak biçimde gerçekleştirilmesi ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi yaklaşımıdır. Seminerde,  kaizen felsefesi ve teknikleri ele alınacaktır.


Satın Aldırma Teknikleri
Tarih: 26-27 Kasım 2019
Eğitmen: Makina Mühendsi Mert Esmersoy

Eğitimle hedeflenen katılımcıların iletişim ,Organizasyon ve Planlama, Analitik Düşünme, Kararlılık, Karar Alma, Strateji Oluşturma ve Müşteri Odaklılık beceri ve yeteneklerine katkıda bulunulmasıdır.


Problem Çözme Teknikleri
Tarih: 21 Kasım 2019
Eğitmen: Metalurji Mühendisi Günay Gülseven

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla örnekler üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına çalışmalar yapılmaktadır.


Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi
Eğitmen: M. Berkay Eriş
Tarih: 24-25 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitimin ikinci günü Kalibrasyon merkezimizde yarım gün bilgilendirme yapılacaktır.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitimi
Tarih: 05-06 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Yalın Üretim Teknikleri Temel Bilgilendirme
Tarih: 17 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Tayfun Çaylan


Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI) Temel Bilgilendirme
Tarih: 19 Temmuz 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.


Süreç- Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
Tarih: 21 Haziran 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: H. Aykut Yeni

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu eğitimde, HTEA’nın genel yaklaşımı yanında, özel olarak üretim süreçlerinin zaaflarını ele alan süreç HTEA yaklaşımının detaylarına odaklanılmaktadır. Bu teknik, üretim süreçlerinde var olan zayıflıkların ne tür hatalara yol açabileceği, bunların ürün/müşteri/sonraki operasyonlar v.b. taraflar açısından etkileri, hataların nedenleri, oluşma sıklıkları, bu hataları önleme veya yakalama potansiyeli kavramları yardımıyla bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bunların önceliklendirilmesini ve oluşmadan önlenmesi için iyileştirmelerin hayata geçirilmesini içerir. Bu eğitim katılımcılara, HTEA tekniğini kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulamaları konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Süreç Yönetimi Semineri
Tarih: 15 Mayıs 2019
Saat: 09.30-16.30


IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi Temel Bilinçlendirme Semineri
Tarih: 21 Mayıs 2019
Saat: 09.30 -16.30
*15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek Süreç Yönetimi Eğitiminin katılımcılarına açıktır.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 27-28 Mayıs 2019
Saat: 09.30-16.30
*15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek Süreç Yönetimi Eğitiminin katılımcılarına açıktır.


"Kişisel Gelişim ve İş hayatında Başarı" Sertifikalı Eğitim Programı
Düzenleyen: Bornova İşkur İzmir İş Kulübü
Tarih: 02-03 Nisan 2019; 09.00-17.00
Katılım 12 üyemizle sınırlıdır. (Eğitim talebe göre yakın bir tarihte tekrarlanacaktır.)


Yalın-6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitmen: Metalurji ve Malzeme Mühendisi H. Aykut Yeni
Tarih: 14-15 Mart 2019; 09.30-16.30


Kaizen Semineri
Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 07 Mart 2019; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.


TRIZ Sistematiği Temel Bilgilendirme
Tarih: 26-27 Şubat 2019
Saat: I. Gün -09.30-17.00
         II. Gün- 09.30 - 12.30
Eğitmen: Metaluriji ve Malzeme Mühendisi H. Aykut Yeni

TRIZ, kişilerin yaratıcılık yeteneklerini sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak arttırmalarını sağlayan düşünce sistematiğidir. Mühendislik bilimi ve uygulamalarında, her gün milyonlarca sorunla karşılaşılır ve çözümler üretilir. Bu sorunlar ve çözüm yöntemleri incelendiğinde, yaklaşık % 90’nının daha önceden düşünüldüğü, ele alındığı ve kullanıldığı görülür. TRIZ yöntemi de tam bu noktadan hareketle, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 200.000 patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir. Sistem, sorunlar karşısında çelişkiler matrisinin her bir hücresine yerleştirilen 40 temel parametrenin kullanımı ile çözümlerin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin yöntemleri kapsamaktadır.
Eğitimde; grup çalışmaları eşliğinde TRIZ teorisi, araçları ve tekniği hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


İş Fırsatlarını Doğru Değerlendirebilmek
Tarih: 14 Şubat 2019; 09.30-17.00
Eğitmen: Psikolog – İK Yöneticisi Suna Alpaslan

Seminer günümüzde kariyer olanakları ve iş hayatı; Ne istiyorum?  Ve elimdekiler neler? Ve Mülakat teknikleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde mülakat canlandırmalarına yer verilecektir.


Problem Çözme Teknikleri (8D) Metodolojisi

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla bir örnek üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına ilişkin yarım günlük çalışma yapılmaktadır.
 
Tarih: 31 Ocak 2018; 09.30 -17.00
Eğitmen: Günay Gülseven


Yalın Üretim Teknikleri Temel Bilgilendirme Eğitimi

 
Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara Yalın Üretim Teknikleri hakkında temel bilgilendirme vermektir. Firmalar uygulamaya geçme aşamasında, ilgili tekniklere yönelik detaylı eğitimlerle uygulamalarını desteklemelidir. Yalın üretim tarihçesi, felsefesi, değer ve israf kavramı, 5S, Görsel fabrika, SMED, TPM, Jidoka, Poka-Yoke, Tek parça akış, Kanban, Kaizen, Standart iş, Mevcut ve gelecek durum Değer Akış Haritaları konularında bilgileri içermektedir.
 
Tarih: 17 Ocak 2018; 09.30-17.00
Eğitmen: Tayfun Çaylan

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 20-21 Aralık 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Risk Odaklı Süreç Yönetimi Semineri
Tarih: 13 Aralık 2018; 09.30 -16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Temel Üretim Planlama Semineri
Tarih: 3 Ekim 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Bahar Er

Eğitim İçeriği:
Bu seminer kapsamında, üretim ve üretim planlama kavramları güncel teoriler kapsamında ele alınacak ve üretim planlama anlayışı planlama sorumluları perspektifinden incelenecektir. Seminer, malzemenin sipariş edilmesinden başlayarak stoklara girişine, üretimden, ürünün müşteriye sevkine kadar geçen aşamalara ilişkin temel bilgileri içermektedir.


İş Arama/Değiştirme Sürecinde / Mülakatlarda Stres ve Kaygı Yönetimi
Eğitim Tarihi: 13 Eylül 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Psikolog Mevlüt Ülgen


Proje Yönetimi (PMI Metodolojisi)
Eğitim Tarihi: 9 Ağustos 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Eğitim İçeriği:
Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.Arge Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitim Tarihi: 04-05 Eylül 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Mak. Müh. Ferzan Koçer

Eğitim İçeriği:
Seminer ile amaçlanan Arge Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve Arge proje yöneticisi ve/veya proje takım üyelerinin(Proje Yöneticisi, Tasarım mühendisi, simülasyon mühendisi, test mühendisi, geliştirme mühendisi, satınalma mühendisi, üretim mühendisi, giriş kalite /proses/ final kontrol mühendisi..vb)  tüm teknik süreçler üzerindeki büyük resmi göstererek, teknik süreçlerin birbirleri ile olan bağlantıları, girdi ve çıktılarının öğretilmesi amaçlamaktadır. Katılımcılara eğitimin sonunda Arge projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) bir kerede doğru bir Arge projesini hayata geçirebilmek için gerekli aktivitelerin yerinde planlanması, yapılmasını, doğru ve zamanında analiz edilmesini ve nasıl kontrol edebileceklerinin bilgileri verilecektir.Süreç Yönetimi Semineri *
Eğitim Tarihi: 24 Temmuz 2018
Eğitim Saati: 09.30 - 16.30
Eğitmen: Elif Özarı

* Eğitim ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitime katılımın ön koşuludur.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitim Tarihi: 31 Temmuz-1 Ağustos 2018
Eğitim Saati: 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı


İş Arama ve Değiştirme Sürecinde Stres ve Kaygı Yönetimi


Eğitmen: Psikolog Mevlüt Ülgen
Tarih: 24 Mayıs 2018
Saat: 09.30-16.30


Toplam Verimli Bakım (TPM) Temel Bilgilendirme  Eğitimi


Eğitmen: Tolga Uysal
Tarih: 11 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Toplam üretken bakım, tüm çalışanların katılımı ile;  ekipman verimliliğini artıran, kayıpları yok eden, maliyeti azaltan, üretimde esnekliği sağlayan, ürün kalitesini arttıran bir faaliyetler bütünüdür. Eğitimle amaçlanan; katılımcılara toplam üretken bakım metodolojisinin aşamaları ile bakım faaliyetlerinin kuruluşun başarısı üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermektir.


Satın Alma Yönetimi Temel Bilgilendirme Eğitimi


Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 18 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Satınalma faaliyetleri, işletmelerin karlılıklarına doğrudan etki eden önemli süreçlerin başında gelir. Eğitimle amaçlanan; katılımcılara satın alma süreçleri; satın alma uygulamaları ve temel satın alma teknikleri konularında bilgi verilmesidir.


İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri Eğitimi


Eğitmen: Günay Gülseven
Tarih: 26-27 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla bir örnek üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına ilişkin yarım günlük çalışma yapılmaktadır.


Problem Çözme Teknikleri


Eğitmen: Günay Gülseven
Tarih:  28-29 Mart 2018


Tedarik Zinciri Yönetimi


Eğitmen: End. Müh. Tayfun Çaylan
Tarih: 07 Mart 2018
Saat: 09.30-16.30

Eğitimde; işletmelerde tedarik zinciri yönetiminin öğeleri, ilgili birimler, işleyişi ve akışı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


Proje Yönetimi Metodolojisi Temel Bilgilendirme


Eğitmen: Nurgül Biçer
Tarih: 13 Mart 2018


Süreç- Hata Türü ve Etkileri Analizi


Eğitmen: Cem Tuna
Tarih: 21 Mart 2018


Süreç Yönetimi


Eğitmen: Elif Özarı
Tarih: 16 Şubat 2018; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Seminer ile amaçlanan katılımcılara; Yönetim Sistemleri Standardları (ISO9001&14001; OHSAS 18001, IATF 16949) kapsamında işletmelerde süreçler nasıl tanımlanır; süreç yönetimi nedir? aşamaları, işletme süreç haritası nasıl çıkarılır; süreçler arası ilişkiler, iyileştirme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılmasıdır.


Kaizen Semineri


Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 20 Şubat 2018; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.4. Kaizen Paylaşımları


ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Standardı Temel Bilgilendirme Semineri


Eğitmen: End. Müh. Elif Özarı
Tarih: 27-28 Şubat 2018
Saat: 09.30-16.30

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın olan ve kabul gören standarttır. ISO`nun aldığı karar gereği, tüm yönetim standartları yeni bir anlayış ve temel yapı çerçevesinde revize edilmektedir. ISO 9001 standardı da bu doğrultuda revize edilerek Eylül 2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde standard şartları, örneklemeler üzerinden aktarılmaktadır.

 

TIG Kaynak Prosesi
Eğitmen: Makine ve Kaynak Müh.  Cesim Duruk
Tarih:  06 Aralık 2017 ; 09.30-16.30

Eğitimde; TIG Kaynak temel bilgisi ; TIG Kaynak makinaleri ; TIG Kaynak dolgu malzemeleri; TIG Koruyucu gazlar,  TIG Kullanım alanları(paslanmaz-Alüminyum ) ve TIG Kaynak hataları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.