İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

İnsan Kaynakları Merkezimiz tarafından iş arama sürecinde olan üyelerimize yönelik olarak hazırlanan İnsan Kaynakları Merkezi Ücretsiz Eğitimleri (Eylül-Kasım 2017) programı yayımlandı.


İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI(EYLÜL- KASIM 2017)


İşletmelerde Süreçlerin Yönetimi Semineri
Eğitmen: End. Müh. Elif ÖZARI
Tarih: 6-7 Eylül 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerini süreç kavramını kullanarak yönetmektedirler. Süreçlerin kontrol altında olması süreçlerin çıktıları olan ürünlerin de beklenen kalite seviyesinde olmasını sağlayacaktır. Bu eğitim, süreçlerin tanımlanması, kontrol altında tutulması ve standartlarının geliştirilmesi için izlenen yolların anlatılması ile süreç iyileştirmede kullanılan tekniklerin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Standardı Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitmen: End. Müh. Elif ÖZARI
Tarih: 13-14 Eylül 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın olan ve kabul gören standarttır. ISO`nun aldığı karar gereği, tüm yönetim standartları yeni bir anlayış ve temel yapı çerçevesinde revize edilmektedir. ISO 9001 standardı da bu doğrultuda revize edilerek Eylül 2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde standard şartları, örneklemeler üzerinden aktarılmaktadır.


Yalın Üretim Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitmen: End. Müh. Tayfun ÇAYLAN
Tarih: 20-21 Eylül 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara Yalın Üretim Teknikleri hakkında temel bilgilendirme vermektir. Firmalar uygulamaya geçme aşamasında, ilgili tekniklere yönelik detaylı eğitimlerle uygulamalarını desteklemelidir. Yalın üretim tarihçesi, felsefesi, değer ve israf kavramı, 5S, Görsel fabrika, SMED, TPM, Jidoka, Poke-Yoke, Tek parça akış, Kanban, Kaizen, Standart iş, Mevcut ve gelecek durum Değer Akış Haritaları konularında bilgileri içermektedir. Eğitimdeki tüm konular sanayiden örnekler eşliğinde anlatılacaktır.


4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu (28-29-30Eylül 2017) nedeniyle program planlanmamıştır. Sempozyum ücretsiz olarak izlenebilmektedir.


İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri
Eğitmen: Günay GÜLSEVEN
Tarih: 03-04 Ekim 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Eğitimde, işletmelerde  problem çözümü süreçlerinde, kritik noktaların  belirlenmesinde, problemlerin tanımlanmasında, ayrıştırılmasında, önceliklendirilmesinde  kullanılan  araç ve yöntemler hakkında temel bilgilendirme uygulamalar eşliğinde yapılacaktır.


Süreç - Hata Türü ve Etkileri Analizi
Eğitmen: Mak. Müh. Cem TUNA
Tarih: 13 Ekim 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu eğitimde, HTEA`nın genel yaklaşımı yanında, özel olarak üretim süreçlerinin zaaflarını ele alan süreç HTEA yaklaşımının detaylarına odaklanılmaktadır. Bu teknik, üretim süreçlerinde var olan zayıflıkların ne tür hatalara yol açabileceği, bunların ürün/müşteri/sonraki operasyonlar v.b. taraflar açısından etkileri, hataların nedenleri, oluşma sıklıkları, bu hataları önleme veya yakalama potansiyeli kavramları yardımıyla bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bunların önceliklendirilmesini ve oluşmadan önlenmesi için iyileştirmelerin hayata geçirilmesini içerir.

Bu eğitim katılımcılara, HTEA tekniğini etkin bir şekilde uygulamaları konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Proje Yönetimi Metodolojisi(PMI)
Eğitmen: End. Müh.Nurgül BİÇER
Tarih: 20 Ekim 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimidir(PMI).

Eğitimde PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak temel kavramları ve temel yöntemi katılımcılara aktarılacaktır.


Temel Üretim Planlama
Eğitmen: End. Müh.Bahar ER
Tarih: 26 Ekim 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Bu seminer kapsamında, üretim ve üretim planlama kavramları güncel teoriler kapsamında ele alınacak ve üretim planlama anlayışı planlama sorumluları perspektifinden incelenecektir. Eğitimle, malzemenin sipariş edilmesinden başlayarak stoklara girişine, üretimden, ürünün müşteriye sevkine kadar geçen aşamalara ilişkin temel bakış açısı kazandırması hedeflenmektedir.


Kaizen Tekniği (Sürekli İyileştirme)
Eğitmen: End. Müh. Tayfun ÇAYLAN
Tarih: 8 Kasım 2017
Saat:   09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.


Genel Metroloji ve Kalibrasyon
Eğitmen: Mak. Müh. Alper TORTOÇ
Tarih: 15 -16  Kasım 2017
Saat: 09.30-16.30

İçerik: Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.

Eğitim konu başlıkları: Metroloji ve izlenebilirlik; Ulusal metroloji sistemi; Kalibrasyon; Ölçüm belirsizliği; Raporlama; ISO 9000 ve kalibrasyon; Ölçüm cihazlarının yönetimi; Laboratuvar akreditasyonu

Eğitimin ikinci  günü MMO KALMEM Akreditasyon Merkezi ziyaret edilerek; uygulamalar hakkında bilgi verilecektir.VIII. Ulusal Hidrolik Kongresi (22-25 Kasım 2017) nedeniyle seminer planlanmamıştır. Kongre ücretsiz olarak izlenebilmektedir.


Bu Seminerler, Şubemiz İnsan Kaynakları Merkezi‘ne kayıtlı iş arama sürecindeki üyelerimiz için ücretsiz düzenlenmektedir.
 
Lütfen katılım için eğitim adını, iletişim bilgilerinizi; üye sicil numaranızı belirterek; ikm-izmir [at] mmo.org.tr adresine e-posta gönderiniz.
 
Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılım için başvuruda öncelik esastır.