İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

21 Şubat 2023

İnsan Kaynakları Merkezimiz tarafından iş arama sürecinde olan üyelerimize yönelik olarak hazırlanan İnsan Kaynakları Merkezi Ücretsiz Eğitimleri programı yayımlandı.


İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ


YALIN ÜRETİM TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Tarih: 20 Mayıs 2024, 09.30-16.30
Eğitmen: Endüstri Mühendisi Bahar ER
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kat M1

Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara Yalın Üretim Teknikleri hakkında temel bilgilendirme vermektir. Yalın üretim tarihçesi, felsefesi, değer ve israf kavramı, 5S, Görsel fabrika, SMED, TPM, Jidoka, Poke-Yoke, Tek parça akış, Kanban, Kaizen, Standart iş, Mevcut ve gelecek durum Değer Akış Haritaları konularında bilgileri içermektedir. Eğitimdeki tüm konular sanayiden örnekler eşliğinde anlatılacaktır.


SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2015 TEMEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Tarih: 20-21-22 Mart 2024, 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kat M1

Seminerde; süreç ve temel aşamaları nelerdir, yönetim standartlarındaki yeri, süreç yönetimi nasıl yapılır ve tasarlanır, sistem yaklaşımı, süreç türleri, süreçlerin başarısının ölçümü, süreç yönetiminde kritik noktalar nelerdir konuları ele alınırken, ISO 9001:2015 kalite yönetiminin standart maddeleri ele alınacak, süreç haritaları üzerinden örnek çalışmalar yapılacaktır.


KAYNAK VE TAHRİBATSIZ MUAYENE TEMEL SEMİNERİ

Eğitmen: Yük. Makine ve Kaynak Müh. Volkan Erdem (NDT: EN 9712 VT, PT, MT, UT Seviye 2)

Tarih: 07-08-09 Şubat 2024

Saat: 09.30-16.30

Eğitim İçeriği:

1. Gün: (07.02.2024) Kaynak Tekniği

2. Gün: (08.02.2024) Ergitme Kaynak Yöntemleri (Elektrik ark, Gazaltı, Tungsten asal gaz kaynağı),

3. Gün: (09.02.2024) Kaynak Sembolleri ve Tahribatsız Muayene

Kimler Katılmalı: Konuya ilgi duyan mühendisler


MS-Project Uygulamaları ile Proje Yönetimi Semineri
Tarih: 24-25 Ocak 2024; 09.30-16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer
Yer: MMO Tepekule Kongre ve İş Merkezi; Kat M1; Gediz Salonu

Eğitimle amaçlanan, PMI metodolojisinin elektronik tablolarla izlenerek daha gerçekçi, daha doğru ve daha verimli proje planları hazırlayabilmektir. Projelerde çalışan herkesin doğru adımları izleyerek MS Project ile proje planlarının gerçeğe uygun olarak nasıl hazırlanacağını öğrenmesidir. Bir diğer önemli amaç ise, katılımcıya MS Project’ ile tanıştırmaktır.

Eğitim Akışı:
Proje Yönetiminin Temel Adımları
Planlama
Uygulama
Analiz
Raporlama

Katılımcılarımız eğitime Microsoft Project deneme sürümü yüklü bilgisayarları ile katılmalıdırlar.


AR-GE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Tarih: 06-07.11.2023, 09.30-16.30

Eğitmen: Uğur Pehlivanoğlu

Eğitimin Amacı:

Eğitim ile Ar-Ge ve Proje yönetimine ait temel bilgilerin öğretilmesi, katılımcıların eğitimin sonunda Ar-Ge ve normal projelerini hayata geçirmek ve kendilerini bu konuda geliştirebilmek için temel teorik ve pratik bilgi birimine sahip olması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

1.Ar-Ge ve Proje Yönetiminde referans alınan uluslararası kılavuzlar

   PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

    Frascati, Oslo, Canberra Kılavuzları

 

2. Proje ve Ar-Ge Kavramı

    Proje Nedir?

    Ar-Ge’nin Temel Tanımı ve Ar-Ge Türleri

         Temel Araştırma

         Uygulamalı Araştırma

         Deneysel Geliştirme

    Ar-Ge Dışında Tutulacak Faaliyetler

    Ar-Ge ile normal proje arasındaki farklar

    Ar-Ge'nin amacı

 

3. Proje Yönetimi

    Proje Yönetimi Nedir?

    Projenin Yönetilmesi Neleri İçerir?

    Projeler ve Stratejik Planlama

    Proje Yöneticisi

    Proje Organizasyonları

    Proje Yaşam Döngüsü

    Proje Yönetim Bileşenleri

        Proje Entegrasyon Yönetimi

        Proje Kapsam Yönetimi

        Proje Zaman Yönetimi

        Proje Maliyet Yönetimi

        Proje Kalite Yönetimi

        Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

        Proje İletişim Yönetimi

        Proje Risk Yönetimi

        Proje Tedarik Yönetimi

        Proje Paydaş Yönetimi

   

4. Proje Örnekleri ve Proje Uygulaması (Sunumda olmayıp proje dokümanları üzerinden katılımcılarla sözlü olarak paylaşılacaktır)

    

    TÜBİTAK destekli AR-GE proje örneği

    Teknoparkta yürütülen TASARIM projesi örneği

    Firmada yürütülen proje Örneği

    Devlet destekli Ar-Ge Projeleri için proje öneri dosyasının oluşturulmasına ait özet uygulama. 


GEÇMİŞ EĞİTİMLER


 

2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği, CE İşaretleme ve TS EN 12100 göre Risk Analizinin Önemi

Tarih: 27-28.09.2023, 09.30-16.30

Eğitmen: Burcu Başpişirici

Eğitimin amacı:

2006/42/AT Makine Emniyet Direktifine göre; doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan, sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makine parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğu olarak tanımlanan makinelerin Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de serbest dolaşımı için sahip olması gereken temel sağlık gereklikleri ile teknik mevzuatlara değerlendirilmektedir. Bununla beraber, uygunluk değerlendirme süreci  ile  A, B, C standartların önemi ve TS EN 12100 standardı kapsamında makinelerde risk analizinin önemi ve gerekliliği örnekler ile çalışılmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

•            Ürün Güvenliği ve AB yaklaşımının tarihçesi

•            CE işareti

•            Türkiye’deki Teknik mevzuatlar

•            Yönetmeliklerin Tespit yöntemi

•            Uygunluk Değerlendirme de Temel Kavramlar

•            Makine Emniyet Yönetmeliği

•            TS EN 1200 Risk değerlendirmesi ve vaka çalışması

•            B tipi standart örnekleri

•            Ek I makinelerin tasarımı ve imali ile ilgili temel sağlık kuralları ve bu kapsamdaki makine örnekleri

•            Ek IV yüksek riskli makinelerin değerlendirilmesi

•            Yeni makine regülasyonu taslağı hakkında bilgilendirme

 

Kapsam:

2006/42/AT Makine emniyet Yönetmeliği ile Eklerini ve örnek B tipi standartları kapsamaktadır.

Kimler Katılmalı:

Bu eğitime, özellikle makine imalatı yapan, kullanan işletmelerde çalışan, çalışacak, tasarım mühendisi montaj veya üretim mühendisleri, ile ürüne uygunluk onayı veren kalite kontrol mühendislerinin katılması yararlı olacaktır


Problem Çözme Teknikleri (8D) Metodolojisi

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla bir örnek üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına ilişkin yarım günlük çalışma yapılmaktadır.
 
Tarih: 21-22 Haziran 2023; 09.30 -17.00
Eğitmen: Günay Gülseven

Süreç Yönetimi ve ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 1-2 Haziran 2023, 09.30-16.30

Eğitmen: Elif Özarı

Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kat M1

Seminerde;  süreç ve temel aşamaları nelerdir, yönetim standartlarındaki yeri, süreç yönetimi nasıl yapılır ve tasarlanır, sistem yaklaşımı, süreç türleri, süreçlerin başarısının ölçümü, süreç yönetiminde kritik noktalar nelerdir konuları ele alınırken, ISO 9001:2015 kalite yönetiminin standart maddeleri ele alınacak, süreç haritaları üzerinden örnek çalışmalar yapılacaktır.

 
Bu seminerler, Şubemiz İnsan Kaynakları Merkezi‘ne kayıtlı iş arama sürecindeki üyelerimiz için ücretsiz düzenlenmektedir.
Lütfen katılım için eğitim adını, iletişim bilgilerinizi; üye sicil numaranızı belirterek; ikm-izmir [at] mmo.org.tr adresine e-posta gönderiniz.
 
Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılım için başvuruda öncelik esastır.

Kaizen Metodolojisi Bilgilendirme Semineri

Tarih: 10 Mayıs 2023, 09.30-16.30

Eğitmen: Elif Özarı

Saat: 09.30-16.30

Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kat M1

Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hakkında bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir. MMO Kaizen günleri yarışma tablosu ve Kaizen çalışmaları incelenecektir.  

 


 

6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 24-25 Ocak 2023; 09.30-16.30
Eğitmen: Deniz Üngör Güngör
Yer: MMO Tepekule Kongre Merkezi M1 Katı

 • Temel İstatistik  (Temel istatistiksel kavramların tanıtımı (standart sapma, değişim aralığı, normal dağılım,  süreç yeterlilikleri vb.)
 • Six Sigma Genel Bakış  (6 sigma’nın tanımı, 6 sigma organizasyonu (Üst yönetim, şampiyon, uzman kara kuşak, kara kuşak, yeşil kuşak))
 • Süreç Haritası (süreç analizi (SIPOC), müşterinin sesi (VOC), CTQ , veri toplama planı)
 • Sebep Sonuç Araçları 
 • Süreç Performans Analizi  (6 sigma proje ölçütleri (DPMO, RTY),
 • MSA  (ölçüm sistemi analizi (MSA)

Üyelerimiz eğitimi Minitab programı deneme versiyonu yüklenmiş bilgisayarları ile katılmalıdırlar.


Kurumsal Kaynak Planlaması Eğitimi
(Bilişim A.Ş. ERP Yazılım Programı Uygulaması ile birlikte)
Tarih: 20-22 Aralık 2022; 09.00-16.30
Eğitmen: Endüstri Mühendisi Doğan Kalelioğlu (Bilişim A.Ş. Ege Bölgesi Temsilcisi) 

Yöntem: sınıf İçi eğitim ; Katılımcılar;   eğitime kendi  bilgisayarları ile katılacaklardır. Bilgisayarlarına eğitim öncesi Bilişim A.Ş. ERP  yazılım demo programı yüklenecektir. Katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Kurumsal Kaynak Planlaması olarak adlandırılan ve son dönemler de işletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanan ERP’nin içeriğinin ve işletmelere olan faydalarının katılımcılara aktarılması, uygulamalı olarak iş süreçleri akışının öğrenilmesi.

Eğitim İçeriği:

 • Çalışma yöntemi ve Senaryo hakkına bilgilendirme. Ekran kullanımları hakkında bilgilendirme.
 • Organizasyon tanımlama. Kullanıcı rol ve yetkileri tanımlama. Depo tanımlaması. Envanter kartlarının tanımlanması
 • Firma ( Tedarikçi ve Müşteri) Tanımlama. Uzun dönemli satın alma anlaşmalarının tanımlanması. Sipariş onay yetkilerinin tanımlanması.
 • Kalite yönetimi. Ham malzeme GKK kriterlerinin tanımlanması.
 • Ürün karakteristikleri tanımlama. Kalite belge yönetimi
 • Üretim bölümleri tanımlama. Makine hiyerarşisi tanımlama.
 • Vardiya Tanımlama. Duruş Nedenleri Tanımlama
 • Ürün ağacı tanımlama. Ürün rotaları tanımlama.
 • Satış siparişleri tanımlama. Sevkiyat planı hazırlanma ve sipariş sevk işlemleri.
 • Stok politikaları ve MPS parametreleri tanımlama
 • MPS ve MRP çalıştırma yorumlama. Satın alma isteğinin/siparişinin oluşturulması.
 • Satın alma siparişinin onaylanması ve stok giriş işlemlerinin yapılması
 • İş emri tanımlaması. İş emri gerçekleşmelerinin girilmesi.
 • İzlenebilirlik süreci
 • Üst yönetim raporlamaları, üretim ve kalite analizi.

Süreç Yönetimi ve ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri - Yüzyüze
Tarih: 23-25 Kasım 2022; 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı
Yer: MMO Tepelule Kongre ve İş Merkezi; Kat M1

Seminerde;  süreç ve temel aşamaları nelerdir, Yönetim standardlarındaki yeri, süreç yönetimi nasıl yapılır ve tasarlanır, sistem yaklaşımı, süreç türleri, süreçlerin başarısının ölçümü, süreç yönetiminde kritik noktalar nelerdir?  konuları ele alınırken; ISO 9001:2015 Kalite Yönetiminin Standard Maddeleri ele alınacak; süreç haritaları üzerinden örnek çalışmalar yapılacaktır.


Ar-Ge Proje Yönetimi Semineri
Tarih: 29 Haziran 2022; 09.30-16.30
Eğitmen: Mak. Müh. Yiğit Erçayhan
Yer: MMO Tepelule Kongre ve İş Merkezi; Kat M1; Gediz Salonu

 • Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları
 • Ar-Ge Projesi nedir?
 • Bir Ar-Ge Projesi nasıl oluşturulur?
 • Ar-Ge Projesi nasıl yazılır?
 • Ar-Ge Proje Yönetim Süreci
  • Proje Planlama 
  • Proje Ekibi Oluşturma 
  • Zaman Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Riskler
  • İzleme ve Kontrol
  • Proje sonlandırma

Yalın Üretim ve Değer Akış Haritalama Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 31 Mayıs 2022; 09.30-16.30
Eğitmen: Murat Akkalender
Yer: MMO Tepelule Kongre ve İş Merkezi; Kat M1; Gediz Salonu

Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara Yalın Üretim Teknikleri hakkında temel bilgileri  vererek; uygulamaların ilk adımı  olan  Değer Akış Haritalaması konusunu sanayiden örneklerle  ele alınmasıdır.


Yöneticiliğe Giriş Semineri

Tarih: 28-29 Nisan 2022; 10:00-16:30
Eğitmen: Günay Gülseven
Yer: MMO Tepekule Kongre Merkezi (Kat M1)
 
Mühendisler; işe başlar başlamaz; bölümlerine bağlı mavi yakalıların sorumluluğunu almaktadırlar. Aynı zamanda da üstlerine karşı sorumludurlar.  Bu nedenle  ara kademe  yöneticiler olarak kendilerine önemli görevler düşmektedir. Hem kendilerini, hem işleri, hem de ekiplerindeki kişileri yönetmek zorunla olan mühendislerin çok yönlü gelişmeye ihtiyaçları vardır.Bu eğitimle katılımcılarımız, insan davranışının temelleri ile ilgili bilgi sahibi olarak hem kendilerini, hem de birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi anlayarak, iletişim ve yönlendirme için gerekli ipuçlarından faydalanacaklardır.

Eğitimin İçerdiği Temel Konu Başlıkları:

 • Yöneticilik, Liderlik ve diğer kavramlara (Koçluk, mentörlük, danışman)  toplu bakış 
 • İş ve ekibi etkin yönetmek nasıl olmalıdır? Ne gereklidir?
 • İletişim becerilerinin payı nedir? Nasıl geliştirilir?
 • Çatışma nasıl yönetilir?
 • Çalışanları gelişimine nasıl katkı sağlanır?
 • Sürekli gelişimi sağlamanın yolları nelerdir?

Eğitim Yöntemi: Eğitimde yönetim ve yöneticilik konusunda gerekli becerilerin tanımlamaları yapılacak, çeşitli envanter ve uygulamalarla katılımcıların bu becerilerle ilgili mevcut durumlarının değerlendirilecek ve gelişim önerilerinin üzerinde durulacaktır.


Süreç Yönetimi ve ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri - Yüzyüze 
Tarih: 16-17-18  Mart 2022
Eğitmen: Elif Özarı
Yer: MMO Tepekule Kongre Merkezi (Kat M1)
Seminerde;  süreç ve temel aşamaları nelerdir, Yönetim standardlarındaki yeri, süreç yönetimi nasıl yapılır ve tasarlanır, sistem yaklaşımı, süreç türleri, süreçlerin başarısının ölçümü, süreç yönetiminde kritik noktalar nelerdir?  konuları ele alınırken; ISO 9001:2015 Kalite Yönetiminin Standard Maddeleri ele alınacak; süreç haritaları üzerinden örnek çalışmalar yapılacaktır.


Genel Metroloji ve Kalibrasyon
Tarih: 09 Aralık 2021; 10.00- 16.00
Eğitmen: M. Berkay Eriş

Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim oluşturmakta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faaliyetlerinin yeri ve önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinimleri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu giderek daha önemli bir konuma getirmektedir.

Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Uluslararası ölçüm standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.

İşletmelerde İstatistiksel Kontrol Yöntemleri

Tarih: 17  Kasım  2021; 10.00 -16.00
Eğitmen: End. Müh. Murat Akkalender 
 
Herhangi bir kalite faaliyetinin amacı, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. İstatistiksel proses kontrol aşağıdaki hedefler aracılığıyla bu amaca hizmet eden bir dizi araç ve faaliyetten oluşur:
Değişkenliği ölçmek ve azaltmak
Ürün ve proseslerin anlaşılmasını geliştirmek
Ürün ve proses tasarımının iyileştirilmesi
Prosesleri gerçek zamanlı olarak izleme
İstatistiksel olarak geçerli kararlar vermek
Prosesi merkezlemek
Prosesle ilgili ne zaman önlem alınıp, ne zaman alınmayacağının belirlenme
gerçekleştirilecek eylemin türünün belirlenmesi (örneğin, özel sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik eylemler, genel sebepleri iyileştirmeye yönelik eylemler)
 
Temel istatistik ile başlanacak bir gün süreli eğitimde ana akım kontrol grafikleri ve proses yeterliliği üzerinde durulacaktır. Endüstriden örneklerin sunulacağı ve katılımcıların bizzat uygulama yapacağı eğitimde MS Excel kullanılacaktır.


Teknik Resim Okuma Temel Eğitimi

Tarih: 10-11 Kasım  2021; 10.00 -16.00
Eğitmen: Mak. Müh.  Çağrı Doğal Gül

Teknik Resmin tanımı, önemi, gereği,
Teknik Resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı,
Çizgiler,
Yazılar,
Geometrik çizimler,
İzdüşümler,
Görünüş çıkarma ve okuma,
Ölçülendirme ve ölçekler,
Kesit görünüşler,
Tolerans ve alıştırmalar,
Yüzey işleme işaretleri,
Yüzey pürüzlülüğü ve sembolleri,
Şekil ve konum toleransları.


Temel Finansal Maliyet Yönetimi  

Tarih: 27 Ekim  2021; 10.00 -16.00
Eğitmen: Mak. Müh.  Ömür Pekmez
 
Eğitimde; Operasyon ve Karlılık; Finansal Katkı ve maliyet; net bugünkü eşdeğerleme 
ürün ve hizmet maliyetlendirme konuları örnekler eşliğinde ele alınacaktır.


Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi

Tarih: 14- 15 Ekim 2021; 10.00 -16.00
Eğitmen: Mak. Müh.  Ömür Pekmez
 
Eğitimde; İş süreçleri ne göre satış süreçleri ; ürün segmentasyonu; Satış ve Ürün Geliştirmenin Beraber Yönetilmesi ; BCG analizi, hedeflere göre satış, Müşteri tatmini ve ürün versiyonlandırma; müşteriyi tatmin eden satış yönetme; eldeki ürünü satma; Ürün maliyetlendirme ve finans; Satış proje finansı konuları çeşitli vakalar ile birlikte ele alınacaktır.


Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI) Temel Bilgilendirme

Tarih: 8 Eylül 2021; 09.30 -16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Standardı Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 25-26 Ağustos 2021; 10.00-16.30
Eğitmen: Elif Özarı

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın olan ve kabul gören standarttır. ISO`nun aldığı karar gereği, tüm yönetim standartları yeni bir anlayış ve temel yapı çerçevesinde revize edilmektedir. ISO 9001 standardı da bu doğrultuda revize edilerek Eylül 2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde standard şartları, örneklemeler üzerinden aktarılmaktadır.


İşletmelerde Süreç Yönetimi

Tarih: 11 Ağustos 2021; 10.00-16.00
Eğitmen: Elif Özarı

Seminerde;  süreç ve temel aşamaları nelerdir, Yönetim standardlarındaki yeri, süreç yönetimi nasıl yapılır ve tasarlanır, sistem yaklaşımı, süreç türleri, süreçlerin başarısının ölçümü, süreç yönetiminde kritik noktalar nelerdir?  konuları ele alınacaktır.


Ürün Geliştirme Süreci Semineri

Tarih: 8-9 Temmuz 2021; 10:00-16:00
Eğitmen: Çağrı Doğal Gül

Seminer aşağıda belirtilen konuları içermektedir.

*Ürün Geliştirme Yaklaşımları( ardışık mühendislik, eşzamanlı mühendislik ve karşılaştırılması); pazarlama planı; ürün hayat çevrimi; proje yönetimi ;tasarım ilkeleri (X için Tasarım) 
*Ürün geliştirme Sürecinin Adımları; Kavramsal Tasarım (QFD,Kavram Oluşturma; Kavram seçimi), Tasarım (FMEA; Prototipleme- Hızlı Prototipleme Yöntemleri); Devreye Alma (Proses Mühendisliği); Mevcut Ürünlerin İyileştirilmesi (Değer Analizi);Tasarım Kalitesinin Ölçülmesi (Performans Ölçütleri)


Toplam Verimli Bakım (TPM), Otonom Yönetim ve  OEE Analizi Temel Bilgilendirme

Tarih: 23 Haziran 2021; 10.00-16.00
Eğitmen: Endüstri Mühendisi  Murat Akkalender
 
Toplam verimli bakım, işletmelerde tüm çalışanların katılımı ile; ekipman verimliliğini arttıran, kayıpları yok eden, maliyeti azaltan, üretimde esnekliği sağlayan, ürün kalitesini arttıran faaliyetler bütünüdür. Eğitimle amaçlanan; eğitimde Toplam Verimli Bakım uygulamaları açısından büyük öneme sahip olan Toplam Ekipman Etkinliği(OEE) analizleri ile Otonom bakım yönetimi konuları  hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
 
Katılımcı Profili: Makina - Mekatronik - Endüstri Mühendisleri


Mekanik Tasarım Süreci Semineri

Tarih: 2-3 Haziran 2021; 10.00-16.00
Eğitmen: Makina Mühendisi Çağrı Doğal Gül
Bu seminerde; Neden Tasarım Süreci Çalışıyoruz, Mekanik Tasarım Problemi ve Süreci Nedir? Tasarımcı ve Tasarım Ekibi, Tasarım Süreci, Tasarım Sürecinin Planlanması, Problemi Anlamak ve Mühendislik Geliştirme Spesifikasyonları, Konsept (Kavram) Oluşturma, Konsept (Kavram) değerlendirme, gerçek hayattan örnekler ve uygulamalar ile  ele alınacaktır.
 
Katılımcı Profili: Makina - Mekatronik - Endüstri Mühendisleri


Genel Metroloji ve Kalibrasyon

Tarih: 28 Nisan 2021; 10.00- 15.00
Eğitmen: Mak. Müh. Alper Tortoç

Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim oluşturmakta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faaliyetlerinin yeri ve önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinimleri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu giderek daha önemli bir konuma getirmektedir.

Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Uluslararası ölçüm standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.


Pazarlama ve Satışta Analitik Yaklaşım

Tarih: 16-17 Mart 2021; 10.00-16.00
Eğitmen: Dr. Atakan Gerger

Pazarlamanın arka planına yakın markaj ve satışın stratejisini kavramak. Pazar, pazarlama, iç ve dış pazar kavramlarının anlamlarını ve öneminin kavranması, iç ve dış pazarlara yönelme sebeplerini kavranması, ekonomik kalkınmada pazarlamanın yeri ve önemini kavranması, analitik yaklaşımlar hakkında bilgi sağlanır. Katılımcılar pazar analizi, talep ölçümü ve kestirimi konusunda bilgi sahibi olur.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 24 Şubat 2021; 10.00-16.00
Eğitmen: Mak. Müh. Ali Fındık

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ISO standardıdır ve Mart 2018’de yayımlanmıştır. Risk önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme konusuna odaklanışı, organizasyonel esnekliğin artmasıyla bu küresel standardı uygulayan kuruluşlara fayda sağlayacaktır. Güvenli ve sağlıklı işyerleri sunarak çalışanların katılımını arttırmanın (karar alma süreçlerine katılımları, çalışanlara danışma ve ilgili taraflarla iletişim) ve kamuoyunda sürdürülebilir çalışma taahhüdünü sergilemenin yanı sıra, bu standart, tedarik zinciri ve süreklilik planlaması gibi önemli iş zorluklarına odaklanmaktadır.  Eğitimde standarda göre isg sistemi tanımlanacak;standard maddeleri açıklanacaktır.


İş Fırsatlarını Doğru Değerlendirebilmek

Tarih: 17 Şubat 2021; 10.30-16.30
Eğitmen: Psikolog – İK Yöneticisi Suna Alpaslan

Seminer İçeriği:

Seminer günümüzde kariyer olanakları ve iş hayatı; Ne istiyorum?  Ve elimdekiler neler? Ve Mülakat teknikleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde mülakat canlandırmalarına yer verilecektir.


Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI) Temel Bilgilendirme

Tarih: 29  Ocak 2021; 10.00 -16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Seminer İçeriği:

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Standardı Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 14-15 Ocak 2021; 10.00-16.30
Eğitmen: End. Müh. Elif Özarı

Seminer İçeriği:

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın olan ve kabul gören standarttır. ISO`nun aldığı karar gereği, tüm yönetim standartları yeni bir anlayış ve temel yapı çerçevesinde revize edilmektedir. ISO 9001 standardı da bu doğrultuda revize edilerek Eylül 2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde standard şartları, örneklemeler üzerinden aktarılmaktadır.


Altı Sigma Bilgilendirme Semineri

Tarih: 17 Aralık 2020; 10.00-16.00
Eğitmen: Metalurji ve Malzeme Mühendisi H. Aykut Yeni

Bu eğitimde Altı Sigma metodolojisi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


Kaizen Semineri

Tarih: 18 Kasım 2020; 10.00-16.00
Eğitmen: End. Müh. Elif Özarı

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.


Mühendislik Problemleri ve Analiz Metodları

Tarih: 25 Kasım 2020; 10.00-16.00
Eğitmen: Mak. Müh. Çağrı Doğal Gül

Seminerde; bir örnek üzerinden mühendislik problemi kavramı nedir; analiz metotları; problemin tanımı; problemin analizi; çözüm geliştirme; uygulama ver sonuçların yorumlanması konuları ele alınacaktır.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 10 Mart 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Mak. Müh. Ali Fındık

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ISO standardıdır ve Mart 2018’de yayımlanmıştır. Risk önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme konusuna odaklanışı, organizasyonel esnekliğin artmasıyla bu küresel standardı uygulayan kuruluşlara fayda sağlayacaktır. Güvenli ve sağlıklı işyerleri sunarak çalışanların katılımını arttırmanın (karar alma süreçlerine katılımları, çalışanlara danışma ve ilgili taraflarla iletişim) ve kamuoyunda sürdürülebilir çalışma taahhüdünü sergilemenin yanı sıra, bu standart, tedarik zinciri ve süreklilik planlaması gibi önemli iş zorluklarına odaklanmaktadır.  Eğitimde standarda göre isg sistemi tanımlanacak;standard maddeleri açıklanacaktır.


Risk Temelli Düşünme ve FMEA Tekniği İle Bir Uygulama

Tarih: 27 Şubat 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Zekiye Aydemir

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı ve Risk Temelli düşünme tekniği hakkında temel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra seçilen bir örnek üzerinden FMEA Matrisi tekniği kullanılarak bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.


6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri

Tarih: 29 Ocak 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Aykut Yeni

Seminerde; israfın önlenmesi üzerine odaklanan, kaizen ve yalın üretim ile teknikleri ile değişkenliğin azaltılmasını hedefleyen istatistiksel teknikleri içeren 6 SIGMA yöntemini bir araya getirilerek oluşturulan bütünleşik sistem hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


Kaizen Semineri

Tarih: 6 Şubat 2020; 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı

KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik olarak biçimde gerçekleştirilmesi ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi yaklaşımıdır. Seminerde,  kaizen felsefesi ve teknikleri ele alınacaktır.


Satın Aldırma Teknikleri
Tarih: 26-27 Kasım 2019
Eğitmen: Makina Mühendsi Mert Esmersoy

Eğitimle hedeflenen katılımcıların iletişim ,Organizasyon ve Planlama, Analitik Düşünme, Kararlılık, Karar Alma, Strateji Oluşturma ve Müşteri Odaklılık beceri ve yeteneklerine katkıda bulunulmasıdır.


Problem Çözme Teknikleri
Tarih: 21 Kasım 2019
Eğitmen: Metalurji Mühendisi Günay Gülseven

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla örnekler üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına çalışmalar yapılmaktadır.


Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi
Eğitmen: M. Berkay Eriş
Tarih: 24-25 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitimin ikinci günü Kalibrasyon merkezimizde yarım gün bilgilendirme yapılacaktır.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitimi
Tarih: 05-06 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Yalın Üretim Teknikleri Temel Bilgilendirme
Tarih: 17 Eylül 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Tayfun Çaylan


Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI) Temel Bilgilendirme
Tarih: 19 Temmuz 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.


Süreç- Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)
Tarih: 21 Haziran 2019; 09.30 -16.30
Eğitmen: H. Aykut Yeni

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA), riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Bu eğitimde, HTEA’nın genel yaklaşımı yanında, özel olarak üretim süreçlerinin zaaflarını ele alan süreç HTEA yaklaşımının detaylarına odaklanılmaktadır. Bu teknik, üretim süreçlerinde var olan zayıflıkların ne tür hatalara yol açabileceği, bunların ürün/müşteri/sonraki operasyonlar v.b. taraflar açısından etkileri, hataların nedenleri, oluşma sıklıkları, bu hataları önleme veya yakalama potansiyeli kavramları yardımıyla bir risk değerlendirmesi yapılmasını, bunların önceliklendirilmesini ve oluşmadan önlenmesi için iyileştirmelerin hayata geçirilmesini içerir. Bu eğitim katılımcılara, HTEA tekniğini kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulamaları konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Süreç Yönetimi Semineri
Tarih: 15 Mayıs 2019
Saat: 09.30-16.30


IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi Temel Bilinçlendirme Semineri
Tarih: 21 Mayıs 2019
Saat: 09.30 -16.30
*15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek Süreç Yönetimi Eğitiminin katılımcılarına açıktır.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 27-28 Mayıs 2019
Saat: 09.30-16.30
*15 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek Süreç Yönetimi Eğitiminin katılımcılarına açıktır.


"Kişisel Gelişim ve İş hayatında Başarı" Sertifikalı Eğitim Programı
Düzenleyen: Bornova İşkur İzmir İş Kulübü
Tarih: 02-03 Nisan 2019; 09.00-17.00
Katılım 12 üyemizle sınırlıdır. (Eğitim talebe göre yakın bir tarihte tekrarlanacaktır.)


Yalın-6 Sigma Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitmen: Metalurji ve Malzeme Mühendisi H. Aykut Yeni
Tarih: 14-15 Mart 2019; 09.30-16.30


Kaizen Semineri
Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 07 Mart 2019; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.


TRIZ Sistematiği Temel Bilgilendirme
Tarih: 26-27 Şubat 2019
Saat: I. Gün -09.30-17.00
         II. Gün- 09.30 - 12.30
Eğitmen: Metaluriji ve Malzeme Mühendisi H. Aykut Yeni

TRIZ, kişilerin yaratıcılık yeteneklerini sistematik ve bilimsel yaklaşımları kullanarak arttırmalarını sağlayan düşünce sistematiğidir. Mühendislik bilimi ve uygulamalarında, her gün milyonlarca sorunla karşılaşılır ve çözümler üretilir. Bu sorunlar ve çözüm yöntemleri incelendiğinde, yaklaşık % 90’nının daha önceden düşünüldüğü, ele alındığı ve kullanıldığı görülür. TRIZ yöntemi de tam bu noktadan hareketle, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 200.000 patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir. Sistem, sorunlar karşısında çelişkiler matrisinin her bir hücresine yerleştirilen 40 temel parametrenin kullanımı ile çözümlerin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin yöntemleri kapsamaktadır.
Eğitimde; grup çalışmaları eşliğinde TRIZ teorisi, araçları ve tekniği hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


İş Fırsatlarını Doğru Değerlendirebilmek
Tarih: 14 Şubat 2019; 09.30-17.00
Eğitmen: Psikolog – İK Yöneticisi Suna Alpaslan

Seminer günümüzde kariyer olanakları ve iş hayatı; Ne istiyorum?  Ve elimdekiler neler? Ve Mülakat teknikleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde mülakat canlandırmalarına yer verilecektir.


Problem Çözme Teknikleri (8D) Metodolojisi

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla bir örnek üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına ilişkin yarım günlük çalışma yapılmaktadır.
 
Tarih: 31 Ocak 2018; 09.30 -17.00
Eğitmen: Günay Gülseven


Yalın Üretim Teknikleri Temel Bilgilendirme Eğitimi

 
Bu seminer ile amaçlanan, katılımcılara Yalın Üretim Teknikleri hakkında temel bilgilendirme vermektir. Firmalar uygulamaya geçme aşamasında, ilgili tekniklere yönelik detaylı eğitimlerle uygulamalarını desteklemelidir. Yalın üretim tarihçesi, felsefesi, değer ve israf kavramı, 5S, Görsel fabrika, SMED, TPM, Jidoka, Poka-Yoke, Tek parça akış, Kanban, Kaizen, Standart iş, Mevcut ve gelecek durum Değer Akış Haritaları konularında bilgileri içermektedir.
 
Tarih: 17 Ocak 2018; 09.30-17.00
Eğitmen: Tayfun Çaylan

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 20-21 Aralık 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Risk Odaklı Süreç Yönetimi Semineri
Tarih: 13 Aralık 2018; 09.30 -16.30
Eğitmen: Elif Özarı


Temel Üretim Planlama Semineri
Tarih: 3 Ekim 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Bahar Er

Eğitim İçeriği:
Bu seminer kapsamında, üretim ve üretim planlama kavramları güncel teoriler kapsamında ele alınacak ve üretim planlama anlayışı planlama sorumluları perspektifinden incelenecektir. Seminer, malzemenin sipariş edilmesinden başlayarak stoklara girişine, üretimden, ürünün müşteriye sevkine kadar geçen aşamalara ilişkin temel bilgileri içermektedir.


İş Arama/Değiştirme Sürecinde / Mülakatlarda Stres ve Kaygı Yönetimi
Eğitim Tarihi: 13 Eylül 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Psikolog Mevlüt Ülgen


Proje Yönetimi (PMI Metodolojisi)
Eğitim Tarihi: 9 Ağustos 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Nurgül Biçer

Eğitim İçeriği:
Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. PMI (Project Management Institue) metodolojisine uygun olarak verilecek olan bu eğitim sürecinin amacı, projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kalite’yi hedeflenen seviyelere ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele alınmaktadır. Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine geçişinin ilk adımıdır. Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulayabilmeleri sağlanır.Arge Proje Yönetimi Eğitimi
Eğitim Tarihi: 04-05 Eylül 2018; 09.30-16.30
Eğitmen: Mak. Müh. Ferzan Koçer

Eğitim İçeriği:
Seminer ile amaçlanan Arge Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve Arge proje yöneticisi ve/veya proje takım üyelerinin(Proje Yöneticisi, Tasarım mühendisi, simülasyon mühendisi, test mühendisi, geliştirme mühendisi, satınalma mühendisi, üretim mühendisi, giriş kalite /proses/ final kontrol mühendisi..vb)  tüm teknik süreçler üzerindeki büyük resmi göstererek, teknik süreçlerin birbirleri ile olan bağlantıları, girdi ve çıktılarının öğretilmesi amaçlamaktadır. Katılımcılara eğitimin sonunda Arge projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) bir kerede doğru bir Arge projesini hayata geçirebilmek için gerekli aktivitelerin yerinde planlanması, yapılmasını, doğru ve zamanında analiz edilmesini ve nasıl kontrol edebileceklerinin bilgileri verilecektir.Süreç Yönetimi Semineri *
Eğitim Tarihi: 24 Temmuz 2018
Eğitim Saati: 09.30 - 16.30
Eğitmen: Elif Özarı

* Eğitim ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Eğitime katılımın ön koşuludur.


ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme Semineri
Eğitim Tarihi: 31 Temmuz-1 Ağustos 2018
Eğitim Saati: 09.30-16.30
Eğitmen: Elif Özarı


İş Arama ve Değiştirme Sürecinde Stres ve Kaygı Yönetimi


Eğitmen: Psikolog Mevlüt Ülgen
Tarih: 24 Mayıs 2018
Saat: 09.30-16.30


Toplam Verimli Bakım (TPM) Temel Bilgilendirme  Eğitimi


Eğitmen: Tolga Uysal
Tarih: 11 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Toplam üretken bakım, tüm çalışanların katılımı ile;  ekipman verimliliğini artıran, kayıpları yok eden, maliyeti azaltan, üretimde esnekliği sağlayan, ürün kalitesini arttıran bir faaliyetler bütünüdür. Eğitimle amaçlanan; katılımcılara toplam üretken bakım metodolojisinin aşamaları ile bakım faaliyetlerinin kuruluşun başarısı üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermektir.


Satın Alma Yönetimi Temel Bilgilendirme Eğitimi


Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 18 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Satınalma faaliyetleri, işletmelerin karlılıklarına doğrudan etki eden önemli süreçlerin başında gelir. Eğitimle amaçlanan; katılımcılara satın alma süreçleri; satın alma uygulamaları ve temel satın alma teknikleri konularında bilgi verilmesidir.


İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri Eğitimi


Eğitmen: Günay Gülseven
Tarih: 26-27 Nisan 2018
Saat: 09.30-16.30

Problem Çözme Teknikleri seminerinde analitik ve sistematik olarak işletme problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullanılan temel problem çözme araçların/teknikler hakkında bilgi verilmektedir. Katılımcılarla bir örnek üzerinden tekniklerin nasıl kullanıldığına ilişkin yarım günlük çalışma yapılmaktadır.


Problem Çözme Teknikleri


Eğitmen: Günay Gülseven
Tarih:  28-29 Mart 2018


Tedarik Zinciri Yönetimi


Eğitmen: End. Müh. Tayfun Çaylan
Tarih: 07 Mart 2018
Saat: 09.30-16.30

Eğitimde; işletmelerde tedarik zinciri yönetiminin öğeleri, ilgili birimler, işleyişi ve akışı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


Proje Yönetimi Metodolojisi Temel Bilgilendirme


Eğitmen: Nurgül Biçer
Tarih: 13 Mart 2018


Süreç- Hata Türü ve Etkileri Analizi


Eğitmen: Cem Tuna
Tarih: 21 Mart 2018


Süreç Yönetimi


Eğitmen: Elif Özarı
Tarih: 16 Şubat 2018; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Seminer ile amaçlanan katılımcılara; Yönetim Sistemleri Standardları (ISO9001&14001; OHSAS 18001, IATF 16949) kapsamında işletmelerde süreçler nasıl tanımlanır; süreç yönetimi nedir? aşamaları, işletme süreç haritası nasıl çıkarılır; süreçler arası ilişkiler, iyileştirme teknikleri hakkında bilgilendirme yapılmasıdır.


Kaizen Semineri


Eğitmen: Tayfun Çaylan
Tarih: 20 Şubat 2018; 09.30 -16.30
Saat: 09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara yalın yolculukta en önemli araçlardan olan Kaizen felsefesi hk. bilgi vermek ve uygulaması için temel adımları göstermektir.4. Kaizen Paylaşımları


ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Standardı Temel Bilgilendirme Semineri


Eğitmen: End. Müh. Elif Özarı
Tarih: 27-28 Şubat 2018
Saat: 09.30-16.30

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en yaygın olan ve kabul gören standarttır. ISO`nun aldığı karar gereği, tüm yönetim standartları yeni bir anlayış ve temel yapı çerçevesinde revize edilmektedir. ISO 9001 standardı da bu doğrultuda revize edilerek Eylül 2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde standard şartları, örneklemeler üzerinden aktarılmaktadır.

 

TIG Kaynak Prosesi
Eğitmen: Makine ve Kaynak Müh.  Cesim Duruk
Tarih:  06 Aralık 2017 ; 09.30-16.30

Eğitimde; TIG Kaynak temel bilgisi ; TIG Kaynak makinaleri ; TIG Kaynak dolgu malzemeleri; TIG Koruyucu gazlar,  TIG Kullanım alanları(paslanmaz-Alüminyum ) ve TIG Kaynak hataları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.