İZMİR DOĞAL GAZ GÜNLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

İzmir uzun yıllar yatırım planlarında yer almasına rağmen, ancak 2001 yılının sonunda boru hattı yapım çalışması sonuçlandırılmış ve doğal gaza kavuşmuştur.

Ülkemizde teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak, yetişmiş insan gücüne olan gereksinimi ve bu eksikliğin tamamlanmasını, bu alandaki çalışmaların yoğunlaştırılmasını sürekli gündemde tutan, bu gündem doğrultusunda, yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, birikimin ve bilginin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi doğal gaz alanında da yaygınlaştırılmasını sağlamak hedefi ile çalışmalarını sürdüren Şubemiz alınan bu kararın yaşama geçirilmesi doğrultusunda doğal gaz konusunda sanayicilerimizi ve halkımızı bilinçlendirmek ve eğitmek hedefi ile İzmir Doğal Gaz Günleri’ni ilk olarak 13-15 Aralık 2002 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi DESEM-İzmir’de gerçekleştirmiştir.

Etkinliğin yanısıra bu sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların katılımı ile Doğal Gaz Cihazları Sergisi düzenlenmiştir. Bu sayede üretici firmalarla tüketicilerin bir araya gelmesi ve doğrudan bilgilendirme olanağının sağlanması planlanmıştır.

Sempozyumda; Sanayide ve Konutlarda Doğal Gaz uygulamaları, Sanayide ve Konutlarda doğal gaz dönüşüm sorunları, Toplu Konutlarda Kojenerasyon uygulamaları, Doğal Gazın LPG ile yedeklenmesi, LPG fakirleştirme üniteleri, Doğal gazın soğutmada kullanımı, Doğal gazı araçlarda kullanımı, Doğal Gaz yakıcıları ve ekipmanları, Doğal Gazda işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bildiriler sunulmuştur.

Daha sonra Şubemiz; İzmir’de konutlarda doğal gaz kullanımının başlayacağı günler olan 2006 yılında, doğru proje ve doğru uygulama yapılmasının sağlanması amacıyla, başta meslektaşlarımız olmak üzere doğal gaz konusunda ürün ve hizmet üretecek olan bütün teknik elemanlara yönelik olarak 28-30 Kasım 2006 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre Merkezinde Doğal Gaz Günlerini düzenlemiştir. Ardından doğal gazın kentlimize tanıtılması, kentimizde güvenli kullanımının sağlanması ve kentlimiz ile doğal gaz konusunda ürün ve hizmet üreten firmaların bir araya getirilmesi amacıyla 30 Kasım 03 Aralık 2006 tarihleri arasında İZFAŞ ile birlikte Kültürpark alanında Doğal Gaz Fuarını gerçekleştirmiştir.

İzmir Doğal Gaz Günleri 9-12 Ekim 2008 tarihlerinde Kültürpark Fuar alanında SODEX Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenmiştir. Halka açık olarak düzenlenen Doğal Gaz Günleri. Dört gün boyunca günde iki olmak üzere bilgilendirme toplantıları şeklinde organize edilmiştir. Uzman makina mühendisleri doğal gazın verimli ve güvenli kullanımını anlattığı etkinliğe İzmirliler ücretsiz olarak katılarak doğal gaz hakkında ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirilmişlerdir. Uzmanlarımız sunumlarında; doğal gazı güvenli kullanım koşullarını; diğer yakıt türlerine göre avantajlarını; apartmanda doğal gaz dönüşümünü; kombi seçerken dikkat edilmesi gereken hususları; doğal  gazlı cihazlarda  bacaları; doğal gazda enerji tasarrufunu; doğal gaz boru hattının geçmediği yerlerde doğal gazın kullanımı konularını anlatmışlar ve katılımcıların sorularını yanıtlamışlardır.