SMM HİZMETLERİ YETKİLİ FİRMALAR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İzmir Şubesi

Şubemiz etkinlik alanında, Mekanik Tesisat, Araç Projelendirme, Araç LPG Dönüşüm, Asansör Avan Proje, Asansör Uygulama, Doğal Gaz İç Tesisat Hizmetleri konusunda Odamızca yetkilendirilmiş firmaların listeleri aşağıdadır.

DUYURU

SMM Büro Tescil ve Yetki Belgesi Onay İşlemleri

Odamız, Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereğince; SMM Büro Tescil Belgeleri ve Mühendis Yetki Belgeleri vize ve yenileme işlemleri 15 Aralık 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2021 yılı içerisinde SMM’lerce verilen hizmetlerin (Proje mesleki denetimleri) yürütülebilmesi için belge onaylarının yapılmış ve Oda Bilgi İşletim Sistemine işlenmiş olması gerekmektedir.

Bu sene yaşamak zorunda kaldığımız Covid-19 salgını nedeniyle şubede yığılmaların önlenmesi için SMM Başvuru işlemlerini;

  1. İnternet üzerinden https://makina.mmo.org.tr adresinden (EK-2) sisteme giriş yapıp SMM Başvuruları sekmesinden gerekli evrakları yükleyip Şube tarafından onaylandıktan sonra ödemelerini yine web sitesinden yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.
  2. Doğalgaz alanında çalışan firmaların başvuruları https://makina.mmo.org.tr de onaylandıktan sonra EPBK onaylı Doğalgaz İç Tesisat ve Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü uzmanlık belgelerinin vize/onay işlemini Şubeye gelerek veya posta/kargo ile göndererek yapabilirler.
  3. Şubeden başvuru yapılması durumunda; salgın da göz önüne alınarak yığılmaların önlenmesi için başvuruların eksiksiz bir şekilde (eksik evrak ile yapılan başvurular alınmayacaktır) EK1’de tanımlı belgeleri içerecek şekilde 15 Aralık 2020 tarihinden başlamak üzere ve saat 10:00-16:00 arasında yapılabilir.
Aksi durumda 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile bitmemiş işleminizden dolayı yürütmüş olduğunuz SMM hizmetine ilişkin sistemden (OBYS-Oda Bilgi İşletim Sistemi ) onay ve rapor düzenleme işlemi yapılamayacaktır.

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olan SMM asgari ücreti (brüt) 5.750 TL olup, ücretli çalışan üyelerimizin SSK primlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 5.750 TL üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

 
Ekler:
 

 

 

 

Oda Ana Yönetmelik ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde ülkemizde yürütülecek Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinin tanımlanması, bu hizmetleri yürütecek büroların tescili ile üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenerek belgelendirilmesi ile belgelendirmeye dayanan mesleki süreçlerin takibi kapsamında yapılan tüm işler belgelendirme çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. 

2020 yılı içerisinde SMM'lerce verilen hizmetlerin yürütülebilmesi ve Oda mesleki denetiminin yapılabilmesi için belge yenileme işleminin yapılmış ve Oda Bilgi Yönetim Sistemine işlenmiş olması gerekmektedir.

SMM başvurularında, kendi adına (üye) şahıs firması için yıllık 1.020,00 TL, üyenin ücretli veya ortak olduğu şirketler için yıllık 1.440,00 TL SMM Büro Tescil Belge ücreti alınacaktır.

Yılsonunda belge yığılmalarının olmaması için, belge yenileme işlemlerine yönelik başvuruların ekli formatta tanımlı belgeleri içerecek şekilde ve 05 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapılması gerekmektedir.

1 Ocak 2020 itibariyle ücretlendirme 2020 yılı için belirlenen ücretler üzerinden yapılacak olup (TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokol gereği Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları için asgari ücret 2019 yılında uygulanmak üzere 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir)

Belge yenileme işlemini tamamlamayan büroların 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile yürütmüş oldukları SMM hizmetlerine ilişkin mesleki denetim yapılamayarak belge yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar sistemden (OBYS-Oda Bilgi Yönetim Sistemi) onay ve rapor düzenleme işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

GEREKLİ EVRAK, FORM VE DOKÜMANLAR

1 - SMMH Tescil Belgesi Yeni Başvuru İşlemlerinde Gerekli Evraklar
2 - Belge Yenileme ve Belge Vize İşlemleri İçin Başvuru ve  Aranacak Evraklar
3 - SMMH Tescil Belgesi Adres Değişikliği Mühendis Değişikliği İşlemlerinde Gerekli Evraklar
4 - Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi Başvuru Formu
5 - Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi
6 - Yetki Belgesi Yenileme Dilekçesi
7 - SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri (1 Ocak 2020)