ASANSÖRLERDE DURUM RAPORU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi, iletim teknolojileri ve asansörler konusunda da geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda bulunmayı önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
Odamız, bu alandaki yayın eksikliğini giderecek kitaplar yayınlamayı; etkinlik, seminer ve kurslar düzenleyerek gelişmeleri üyelerine aktarmayı sürdürmektedir. Düzenlediği kongre ve sempozyumlarda iletim ve asansör teknolojilerine ilişkin sektörün bütün ilgili kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren Odamız, ilgili kesimlere önemli bir platform yaratmaktadır. Bu kapsamda, Asansör Sempozyumu sektörün sorunlarının ilgili bütün taraflarının bulunduğu bir ortamda derli toplu ele alınması ve sunduğu öneri ve açılımlar itibarıyla, sektör ve kamuoyuna hitap eden önemli bir etkinlik olmuştur.
Asansörler, tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrolüne kadar her aşaması kontrol altında tutulması gereken düşey taşıma araçlarıdır. Bu aşamalar sağlıklı işlediğinde asansör kazaları ve asansör arızalarıyla karşılaşma riski en aza inecektir. İnsan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan bir taşıma sistemi olan asansörlerde standart dışı ürün kullanılması veya bakımının yetkisiz ve ehil olmayan kişi ve firmalar tarafından yapılması sonucunda kazalar ve arızalar oluşabilmektedir.
Asansörlerle ilgili standart ve yönetmeliklerin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alınmasından sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.
İlgili kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler ve asansörlere ilişkin yasal mevzuatın düzenlenmesi, çalışmalarımız arasında son derece önemli bir yer tutmaktadır. 18 Kasım 2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılan, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin 10. maddesi, her asansörün yılda en az bir kez yıllık kontrolünü zorunlu kılmakta; asansörün emniyet ve işletme yönünden çalıştırılmasına engel bulunmadığının belirlenmesini istemektedir.
Bu noktadan hareketle, asansör kontrollerinin piyasalaştırılmadan, kamusal denetim yaklaşımı içerisinde yapılması gerekliliğini savunan Odamız, geçmiş deneyimlerinden de yararlanarak, ilgili Yönetmeliklerde yer alan koşulları sağlayarak yaptığı protokoller çerçevesinde kontrolleri yapmayı sürdürmektedir.
Odamız tarafından hazırlanan asansörlerde mevcut durumun ortaya konduğu ve denetim eksikliğine vurgu yapılan Raporlarda, bu alandaki çalışma ve girişimlerimizin bir özetine, asansör denetimleriyle ilgili verilere ve sorunların çözümüne ilişkin önerilere yer verilmektedir. Raporda dile getirilen bütün çalışma, girişim ve öneriler doğrultusunda Odamız faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir.
Raporu hazırlayan Emin Koramaz’a, güncel gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine göre yeniden düzenleyen Asansör Kontrol Merkezimiz (AKM) çalışanlarına, redaksiyon ve dizgi aşamasında görev alan Oda çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Nisan 2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Yayın No: 
614
Yayın Yeri: 
ANKARA
ISBN: 
614
Kitap Türü: 
Oda Raporları