ORTA VADELİ PROGRAM VE HÜKÜMET PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (2014-216)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız kamu ve toplum yararı temelinde meslek alanlarımızla ilgili konularda hükümetler ve ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ederek, eksik ve hatalı bulduğumuz politika ve uygulamaları eleştirme, yapılması gerekenleri dile getirme, doğru bulduğumuz çalışmaları da destekleyerek, yapıcı tavrını sürdürme görev ve sorumluluğunu yerine getirmektedir.
Bu kapsamda oluşturulan raporlar, basın açıklamaları ve Oda etkinlikleri aracılığıyla yetkili merciler, üyelerimiz ve kamuoyu bilgilendirilmektedir. Odamız her çalışma döneminde iş sağlığı ve güvenliği, ulaşım, asansörler, LPG’li araçlar, sanayi, makina imalat sanayi, KOBİ’ler, enerji gibi meslek alanlarımızla bağlantılı çeşitli konularda etkinlik düzenleme yanı sıra raporlar da yayımlamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, Mart 2008’de, 60. Hükümet Programında yer alan ve meslek alanlarımızla doğrudan ilgili olan ekonomi, sanayi, KOBİ, AR-GE, enerji, ulaşım, iş sağlığı ve güvenliği konularında bir değerlendirme raporu yayımlamıştık.
DPT tarafından hazırlanıp, 16.09.2009’da Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program 2010–2012 (OVP), 60. Hükümet Programı ile tam uyum içindeki üç yıllık stratejik bir belge niteliğinde idi ve Odamız,  Mart 2010’da bu belgeyi de değerlendi ve iki raporu birlikte yayımladı. Odamız daha sonra OVP 2011–2013 ve 2012-2014’ü de özlü bir şekilde ve ekonomi, sanayi, istihdam, KOBİ, AR-GE, enerji, ulaşım politikaları bölümleri itibarıyla değerlendirilmiş ve rapor olarak yayımlamıştır. *
Orta Vadeli Program 2014–2016 ise Bakanlar Kurulu’nun 2013/5444 sayılı kararı ile 08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Odamız bu OVP’yi de inceleyerek, ilgili bölümlerini değerlendirmiştir. 61. Hükümet Programı, 60. Hükümet Programındaki esaslarca belirlendiği için ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmamış; onu da kapsayan OVP 2014–2016 değerlendirmesiyle yetinilmiş, ancak temel bir belge olarak 60. Hükümet Programı değerlendirmemizin ilk basımı burada korunmuştur. Her iki program, ekonomik sosyal politikalara ilişkin entegre bir yaklaşım içermektedir. Bu nedenle OVP 2014–2016 ve Hükümet Programı üzerine değerlendirmelerimizi birlikte yayımlıyor; meslek alanlarımızla ilgili politika ve uygulamaların kamu ve toplum yararına sonuçlar doğuracak yönde katkı sunması dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Başta Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Yavuz BAYÜLKEN olmak üzere, Ulaşım–Trafik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonlarımız, Enerji Çalışma Grubumuz ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Nisan 2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Yayın No: 
620
Yayın Yeri: 
ANKARA
Kitap Türü: 
Oda Raporları