Pandemi Öncesi-Esnası-Sonrası İmalat Sanayi ve Politika Tercihleri İçin Çok Boyutlu ve Sektörel Bir Model Önerisi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Genel Görünümü oturumunda Sayın Oktay Küçükkiremitçi’nin sunduğu Pandemi Öncesi-Esnası-Sonrası İmalat Sanayi ve Politika Tercihleri İçin Çok Boyutlu ve Sektörel Bir Model Önerisi başlıklı bildiri, TMMOB Sanayi Kongresi 2021–Bildiriler Kitabı’nda da yer alıyor. Bildiride imalat sanayi, politika tercihleri ve sektörel model üzerine üzerine ayrıntılı somut  çözümleme ve öneriler geliştirildiği için ayrı bir kitapçık olarak yayımlanmasına karar verdik. 
Bilindiği üzere sanayi düşük teknolojili üretimle, emek yoğun sektörlerle, finansal spekülasyonlar ve mafyatik, oligarşik bir rant ağı ile kuşatılmış durumdadır. Üretim gücünün tahribi, dış borçlara ve ithal girdilere bağımlılık, borç ve faiz ödemelerinin büyüklüğü, inşaat-rant odaklılık vb. olgular, ülkemizin sanayileşmeden tamamen uzaklaştığını göstermektedir. Serbestleştirme–özelleştirmeler, planlı kalkınma ile kamusal üretim-hizmet ve denetimin tasfiyesi, üretim ile ihracatın ithal girdilere bağımlılığı ve fason üretim olguları, sanayisizleşmeyi sürdürmüş, tarımı mahvetmiş, mühendisliği değersizleştirmiştir.
Bu koşullarda imalat sanayiinin mevcut durumunun tesbiti ve ülkemizin kalkınmasına yönelik model önerileri geliştirmek oldukça önemlidir. 
Oktay Küçükkiremitçi’nin bu yöndeki anlamlı çabasının önemli bir katkı oluşturduğuna inanıyoruz. TMMOB Sanayi Kongresi 2021 etkinliğine sunduğu katkı için kendisine teşekkür ediyor, dile getirdiği ülke ve kamu yararını esas alan tesbit ve önerilerin sanayinin bugünü ve geleceğine katkıda bulunmasını diliyoruz. 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Yayın No: 
733
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
119
Kitap Türü: 
Oda Raporları