TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN KAMUSAL ÜRETİM, KAMUSAL HİZMET, KAMUSAL DENETİM SAVUNUSU VE SERBESTLEŞTİRME- ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELESİ ODA RAPORU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan kamu iktisadi kuruluşları ve kamu hizmetleri, uluslararası sömürüyü düzenleyen kuruluşların yönlendirmesiyle başlayan kamusal üretim, hizmet, denetim faaliyetlerinin ve kamuya ait her şeyin serbestleştirilmeye ve özelleştirilmeye başlamıştır. Dokumadan gıdaya, madencilikten enerjiye, iletişimden ulaşıma, eğitimden sağlığa, yerel yönetimlerden hizmet sektörlerine dek bütün kamu işletmelerinin sermayeye sunulmasıyla aynı zamanda sanayileşme ve bağımsızlıktan bir kez daha vazgeçilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ise bağımsızlığımızın ve kamucu politikaların savunulmasını mesleki etkinliklerinin merkezine yerleştirmiş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak; Bu yönde görüşler/raporlar oluşturmuş; Oda etkinlikleri, açtığı davalar ve güncel basın açıklamalarıyla kamunun ekonomik gücünün, kamusal hizmet ve denetimler ile sosyal devletin tasfiyesine her zaman karşı çıkmıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Kamusal Üretim, Kamusal Hizmet, Kamusal Denetim Savunusu ve Serbestleştirme Özelleştirmelere Karşı Mücadelesi Oda Raporunda, serbestleştirme özelleştirmelere karşı mücadeleler ve bu süreçte mevzuat değişikliklerini özet olarak topluca yansıtmaktadır. Raporun diğer kısmında, yalnızca başlıkları belirtilen, kamusal üretim-hizmet-denetim içerikli basın açıklamaları ve merkezi etkinliklerin sonuç bildirilerinden bazılarının yer aldığı “Açıklamalar” dosyasıdır.

TMMOB’nin düzenlediği Kamucu Politikalar Sempozyumu’ ile hazırlık çalışmaları başlamış olan bu raporda ve etkinliklerimizde emeği bulunan bütün üyelerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yayın No: 
714
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
123
ISBN: 
978-605-01-1368-6
Kitap Türü: 
Oda Raporları