TÜRKİYE'DE TERMİK SANTRALLER 2017 ODA RAPORU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

SUNUŞ
Odamız, başta sanayi olmak üzere tüm uzmanlık alanlarında, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, Odamız, üyelerinin bilimsel, teknik ve mesleki gelişmeleri için, sürekli ve yaygın eğitim çalışmalarını ülke genelinde etkin bir şekilde gerçekleştirmekte, çok sayıda konferans, seminer, sempozyum ve kongre düzenlemekte; kitap, dergi, bülten rapor vb. yayımlamaktadır. Odamız, enerji alanında da, ülkemizde uygulanan enerji politikalarını irdeleyen etkinlikler gerçekleştirmekte, raporlar yayımlamakta; dergi ve bültenlerinde konu ile ilgili yazılara geniş yer vermektedir. İlki 2010 yılında yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Türkiye’de Termik Santraller Raporu, uzun yıllar bu alanda değerli bir kaynak olmuştur. 2014 yılında yayımlanan Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi - Durum Değerlendirmesi ve Öneriler Raporu ilgili çevrelere çok kapsamlı bilgiler sunmuştur. 2010 yılından bu yana iki yılda bir ve her defasında daha zengin bir içerikle yayımlanan Türkiye Enerji Görünümü Sunum ve Raporları, sektör için önemli bir başvuru kaynak olagelmiştir.
Bu raporlarda da belirtildiği üzere, birincil enerji arzı içinde fosil yakıtların payı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksektir ve son yıllarda %87’ye ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu fosil yakıta dayalı olan ülkemizdeki termik santrallerin 2016 sonu itibarıyla elektrik üretimindeki payı, kurulu güçte %57,6, üretimde %67’dir. Türkiye elektrik üretiminde termik santrallerin ve fosil yakıtların ağırlığı, kayda değer bir süre daha hissedilecektir. Buradan hareketle, termik santrallerle ilgili olarak, güncel bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı, daha kapsamlı ve zengin içerikli bir çalışmaya olan ihtiyacı gözlemleyen Odamız Enerji Çalışma Grubu’nun Mayıs 2016’da çok sayıda değerli uzmanın katılımı ve amatör bir anlayış ancak profesyonel bir bakışla başlattığı yeni bir rapor hazırlama çalışması, elinizdeki bu ürün ile sonlanmıştır.
Bu çalışmada, termik santraller konusunda ayrıntılı teknik bilgiler verilmiş; Türkiye’de termik santrallerin yapım ve işletme dönemlerinde yaşanan sorunlar irdelenmiş; bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinin yanı sıra bugüne kadar edinilmiş deneyimlerin ışığında termik santrallerin kurulumunda yapılması gereken çalışmalar anlatılmıştır. Termik santrallerin verimlerinin artırılması, arıza nedeniyle oluşan duruşların azaltılması, çevreye verdikleri zararın asgariye indirilmesi, proses güvenliğinin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tesis edilmesi, ithal kaynaklar yerine yerli kömür ve biyokütle kullanımına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Petrol türevi sıvı yakıtların elektrik üretimindeki payının, önceki yıllara göre çok büyük oranda azalıp dünyada %5’in, ülkemizde %1’in altına inmesi nedeniyle, sıvı yakıtlı santrallerin tip ve teknolojilerine değinilmemiştir. Öte yandan önümüzdeki dönemlerde ülkemizde çok daha fazla tartışmaya neden olacak olan nükleer santrallerin tip ve teknolojileri hakkında da bilgiler aktarılmıştır.
Odamızın web sitesinden de ulaşılabilecek bu Raporun, Oda üyelerimizin, termik santrallerde ve enerji sektöründe çalışanların, üniversiteler ve tüm yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve enerjiye ilgi duyan, bu konuda bilgiye ihtiyacı olan herkesin faydalanabileceği bir başvuru kaynağı olmasını bekliyoruz.
-     Raporun hazırlık çalışmalarının yöneticiliğini ve editörlüğünü üstlenen ve bölüm yazarlığı  yapan MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’a,
 -     Raporun planlanmasında yer alan ve bölüm yazarlığı yapan MMO Yönetim Kurulu ve Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şayende Yılmaz ile MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a,
-     MMO Enerji Çalışma Grubunun hazırladığı tüm Raporlar için olduğu gibi, bu Raporun redaksiyonu için de yoğun emek harcayan MMO Enerji Çalışma Grubu Danışmanı Maden Mühendisi Mehmet Kayadelen’e,
-     Rapordaki grafik ve şekillere son şeklini veren ve Türkçeleştiren MMO Üyesi Evren Özgür’e,
-     Raporun yayımlanması öncesinde son yazım kontrolünü yapan MMO Basın Danışmanı İlhan Kamil Turan’a,
-     Çok değerli makaleleriyle Raporu zenginleştiren Abdullah Anar, Dr. Benan Başoğlu, Budak Dilli, Cemal Kozacı, Dr. Çağatay Dikmen, Erkan Çetinkaya, Haluk Büyükhatipoğlu, Haluk Direskeneli, İrfan Uçar, Dr. İskender Gökalp, İsmail Salıcı, Dr. Mustafa Tolay, Muzaffer Başaran, Mücella Ersoy, Dr. Nejat Tamzok, Nilgün Ercan, Orhan Yıldırım, Serdar Akyüz ve Tuğrul Başaran’a,
-     Katkılarıyla Rapordaki görüş ve önerileri geliştiren ve zenginleştiren  ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyelerine,
-     Çok kısıtlı bir sürede yoğun ve özverili bir çalışmayla Raporu yayına hazırlayan MMO Yayın Birimi yönetici ve çalışanlarına
Teşekkür ederiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Nisan 2017

 

Yayın No: 
668
Yayın Yeri: 
ANKARA
Kitap Türü: 
Oda Raporları