NASIL BİR MÜHENDİSLİK? PANELİ 02 NİSAN 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Eğitim Komisyonu tarafından oluşturulan “NASIL BİR MÜHENDİSLİK” konulu Panel 02 Nisan 2019 tarihinde Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirildi. MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat KÜREKCİ’nin açılış konuşması sonrasında,

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nden Prof.Dr. Engin ÖDEMİR, Prometeon Türkiye Firması İnsan Kaynakları Direktörü Alper TOKALP, Kibar Holding ve Assan Panel Üretim Direktörü Ahmet ORUÇ, Prometeon Öğrenci-Çalışanı Burak YILDIZ ve MMO Öğrenci Üye Komisyonu adına İlke BİŞKİN’in konuşmacı olarak katıldığı Paneli MMO Eğitim Komisyonu adına Ömer AYDIN yönetti. Panel de konuşmacılar, Üniversite ile Sanayi Kuruluşlarının birlikte çalışma yürütme koşullarını, üniversitede öğrenime devam ederken işletmede uzun dönem staj ile teorik ve pratik eğitimin ortaklaştırılma modeli, işe alım süreçlerinde aranan kriterler, iş yaşamında çalışanların iletişimi, meslek yaşamlarındaki tecrübeleri, öğrencilerin öğrenim koşulları ve iyileştirme önerileri konularında bilgi paylaştı. Panele dinleyici olarak katılan üyelerimiz, firma yetkilileri ve öğrenciler, soru ve görüşleri ile konunun daha etkin tartışılmasını sağladı.

Konuşulan konuların meslek hayatına yeni atılacak katılımcılara farklı açılımlar getiren panele 63 kişi katıldı.

 

Murat Kürekçi Açılış Konuşması; 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

SEVGİLİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ,

SAYGIDEĞER MMO DOSTLARI,

Hepinizi saygı ve dostlukla selamlıyorum. Panelimize hoş geldiniz…

Yakın tarihimize kadar, temel mühendislik bilgisinin değişmemesine rağmen gelişen bilgi teknolojileri, ekonomik gelişmeler ve mühendisliğin değişen rolü, sürekli ve hızlı bir değişimin başlangıcı olmuştur. Dünya ekonomisi, neo-liberal politikalar, uluslararası pazarlar, nüfus artışı ve tüketim ekonomisi ile bilgideki hızlı değişim, dünyada mühendislik mesleklerinde de yeni iş alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler daha genç nüfusa sahip olurken, gelişmiş ülkeler daha durağan ve yaş ortalaması yüksek nüfusa sahiptirler. Bu durum, bazı ülkelerde yaşam kalitesini yükseltmeğe yönelik ileri teknoloji çalışmalarının sürdürülmesini sağlarken, diğerlerinde ancak temel ihtiyaçların teminiyle uğraşılmasına sebep olmaktadır. Tüm konular göz önüne alındığında, “Mühendislik eğitiminde neler verilmeli ve bunlar topluma nasıl hizmet edecek hale getirilmeli?” “Mühendislik eğitiminde en önemli faktörler ve yapılması gerekenler nelerdir?” ve “Farklı ülkelerde farklı seviyelerde teknolojik gelişmelerin yaşanması, geleceğin mühendislik eğitiminde nelerin değişmesi gerektiği” gündemimizi oluşturmaktadır.

Ülkemizde geleneksel mühendislik eğitiminin şekline baktığımızda öğrenciler, sıra veya sandalyelerinde oturur, Öğretim Üyesinin anlatımlarını dinler, sorunuz var mı diye sorduğunda ön sıralardan göz göze gelenin cevap vermesi beklenir, o göz iletişim anı geçtikten sonra da anlatım süresinin bitmesine kadar böyle devam eder. Dersin sonunda ya türetimle ilgili gelen bir/bir kaç soru ya da basit, anlaşılmayan bir konu üzerindeki sorular cevaplandırılır. Verilen ödevlerin öğrenci tarafından çok da ciddiye alınmadan hazırlanan çözümler veya birkaç kişinin çözümünün elden ele dolaşmasından sonra teslimat ve değerlendirilmesi derken bu şekil devam eder gider. Son 30-40 yılda değişim nedir diye bakacak olursak, hesap cetvelleri yerini hesap makinalarına, daktilolar yerini bilgisayarlara, tebeşirler yerini kaleme, kara tahtalar yerini beyaz tahtaya veya camlara veya projektörlere bırakmış durumdadır.

Gelecek için;

• Gözlemci-Farkındalılığı  yüksek, araştırmacı, teknolojiye yatkın, gelişmeleri yakından izleyen veya içinde olan, problemlere çözüm odaklı yaklaşmayı hedefleyen,

• Mühendislerin toplumun her kesiminden oluşması ve mühendislerin toplumun önemli öznelerinden olduklarını bilmeleri ile mühendisliğin toplum/kamu yararına yapılması gerektiğinin mühendislerin bilincine çıkartıldığı,

• Yüksek öğretimde stratejik planlamanın, “bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyinin hızla geliştirilmesi ve üretime yansıması”nın amaçlandığı,

• Kamunun tüm kesimlerince “Mühendislik eğitiminin kamusal bir alan olarak” algılanmasının ve bu yönde desteklenmesinin sağlandığı,

• Mühendislik eğitimi ve hizmetlerinde stratejik değişimin gerçek zamanlı sağlanabildiği,

• Bilimsel ve Teknolojiye açık bir yaklaşımın oluşturulduğu,

“bir mühendislik eğitiminin beklentileri özetleyebildiği ifade edilmektedir.

Mühendislik eğitiminde bilgi aktarabilmenin yanısıra, gerekli becerilerle bilgiyi entegre edecek eğitim sistemine hızla geçiş yapılması gerekmektedir.

Geleceğin mühendislerinin sahip olmalarının beklendiği becerilerini;

 • Yaşam boyu öğrenme,
 • Çözüm odaklı, yaratıcı düşünme ve sorgulayıcı olma,
 • Disiplinler arası kollektif ya da ekip halinde çalışma becerisi,
 • Teknik ve sosyal iletişim becerisi,
 • Kendi kendini değerlendirebilme becerisi,
 • Birleştirici ve global düşünme becerisi,
 • Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanabilme,
 • Deney tasarlama ve yapabilme, sonuçlarını yorumlayabilme,
 • Tasarım parça, sistem vb. Yapabilme,
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme,
 • Profesyonel ve etik sorumluluk sahibi olma,
 • Etkin iletişim,
 • Çağdaş bir mühendis olabilme,
 • Mühendislik çözümlerinin toplumsal etkilerini görebilme,
 • Değişime hızlı uyum sağlayabilme,

şeklinde özetlenebilir.

Popülist siyasetle, artan eğitilmiş insan ihtiyacının karşılanması için neredeyse her ile açılan üniversiteler her alanda olduğu gibi mühendislik alanında da zaten çok az olan bilimselliği tamamen ortadan kaldırdı. Teknik Bölümlerde ciddi bir nitelik kaybına yol açtı.

Bugün sermaye, üretimin her aşamasındaki teknik elemanlarının “üniversiteli” olmasını istiyor. Bazı sermaye grupları, eğitim alanını bir yandan sektörel rant alanı olarak kullanıyorken, diğer yandan kendi çalışanlarını kendi üniversitelerinden yetiştirmektedir.

Mühendislik bölümlerine dair üretilecek politikaların merkezinde, sermayenin üniversitelerdeki varlığının amacının farkına varılarak konuyla ilgili Öğretim üyeleri, öğrenciler, meslek odaları gibi tarafların da görüşlerinin ve duruşlarının bulunması zorunluluktur. Kimin için ne ürettiğinin bilincinde, ürettiğine yabancılaşmayan insanlar yetiştirilmesi talep edilmelidir.

Dünyadaki hızlı değişim, sanayiye ve çalışma yaşamına da yansımaktadır. Bu hızlı değişimin hızlı gelişime dönüşmesini sağlamak, oluşan yeni dinamiklerde doğru rolü oynamak amacında olan Odamız, üyelerimiz ve sanayide çalışanlara yönelik eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Şubemizce bugüne kadar gerçekleştirilen eğitimlerle binlerce mühendis, ara teknik eleman ve ilgili diğer meslek gruplarındaki kişiler, mesleki ve kişisel yetkinliklerini arttırma olanağı bulmuşlardır.

Şube merkezinde “Enerji” ve “Bakım” konularında 2 adet Uygulamalı Eğitim Merkezimiz

bulunmaktadır.Enerji Uygulamalı Eğitim Merkezimiz Odamız adına Şubemizce Kasım 2010 sonu itibariylekurulmuştur. Akredite olan Merkezimizde teorik ve pratik bütünlük içerisinde “EnerjiYöneticisi”,“Etüd-Proje”, “Endüstriyel Tesislerde Temel Enerji Verimliliği Odakları”, “Buhar Kazanları-Buhar Sistemleri ve Enerji Verimliliği” eğitimleri düzenlenmekte, yine Enerji Verimliliği Ölçümleri” ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri” ile ilgili teknik hizmetler sunmaktadır.

Bakım Personeli Uygulamalı Eğitim Merkezimizde ise, Bakımda; Malzeme Ve Standartları, Ölçme Ve Kontrol, Yağlar Ve Yağlama Teknikleri, Aktarma Organları, Yataklamalar, Sızdırmazlık Elemanları, Bağlantı Elemanları (Cıvata ve Torklama/Sıkılık), Basınçlı Hava Sistemleri, Pnömatik Sistem Ve Arızaları, Hidrolik Sistem Ve Arızaları, Buhar Ve Buhar Ekipmanları, Soğutma Sistemleri, Temel Elektrik Ve Elektrik Sistemlerinin Bakımları, Otomatik Kontrol, Bakımda Maliyet Analizi, Emniyet Vanaları Testi, Vanalar, Yangınla Mücadele Ve Yangın Söndürme Sistemleri gibi konularda Bakım Personelleri eğitimleri uygulamalı olarak

verilmektedir. Odamız adına şubemizce “Bakım Mühendisliği” kavramı üzerinde de çalışmalar

yürütülmektedir.

Ayrıca Kaynakçı, Makine Bakımcısı, Vinç Operatörlüğü gibi MYK sınav ve

belgelendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

MİEM KAPSAMINDAKİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİ

ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ARAÇLARIN LNG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ARITMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI UYGULAMALI SINAVI

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ

BASINÇLI HAVA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

DOĞAL GAZ ÖĞRETİCİSİ

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

KAMULAŞTIRMA DAVALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU

KAYNAK UZMANI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

KIZGIN SULU, KIZGIN YAĞLI VE BUHARLI ISITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN)

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (A SINIFI İSG UZMANI)

LPG TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

MEKANİK TESİSAT

OTOMATİK KONTROL TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIRHANE TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE-PENETRANT MUAYENE SEVİYE-1 EĞİTİMİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

ÜCRETLİ – ÜCRETSİZ SEMİNERLER

 • Standardlar ve Yönetim Sistemleri Eğitimleri
 • Teknik Seminerler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Üretim Yönetimi Seminerleri
 • Kurumsal ve Bireysel Gelişim Seminerleri

OPERATÖR VE TEKNİSYEN EĞİTİMLERİ

•          İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursu

•          Forkliftlerin Emniyetli Kullanımı

•          Vinçlerde Emniyet Kuralları, Sapanlama ve Standard El İşaretleri Semineri

•          Vinçlerin Emniyetli Kullanımı

•          Sanayi Tipi Kazanlar Operatör Yetiştirme Kursu

•          Doğal Gaz İşletmeciliği ve Teknik Personel Eğitimi Kursu

•          Bilgisayar Kontrollu Takım Tezgahları  (CNC) Programlama Kursu (Uygulamalı)

 •       LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu
 •       LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu

Şubemiz de daha bir çok alanda eğitimler verilmekte ve teknik hizmetler daha sunulmaktadır.

Panelimizi düzenleyen Şube Eğitim Komisyonumuz üyelerine, değerli katkılarıyla panelistlerimize ve katılım gösteren sizlere şahsım ve Şube Yönetim kurulu adına teşekkür eder, panelimizin Mühendislik eğitimi ve geleceğimize ışık tutmasını ve verimli bir etkinlik olmasını dilerim.

Murat KÜREKCİ

MMO KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI