ŞUBEMİZİN GENEL KURUL VE 14.DÖNEM SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Şubemizin 13. Genel Kurul ve Seçimleri hafta sonu gerçekleştirilerek 14. Dönem Yönetim Kurulu belirlendi. 200 civarında üyemizin katıldığı Genel Kurulumuz Divan’ın oluşumu için verilen önergenin delegelerin oylarına sunulmasıyla başladı. 

Şubemizin 13. Olağan Genel Kurulu ve Şube Seçimleri, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Endüstri Meslek Lisesi Toplantı salonunda gerçekleşti. 13 Ocak Cumartesi günü Genel Kurul gerçekleşirken, 14 Ocak Pazar günü yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Emin OKTAY başkanlığında, n.Mustafa MİSTİLİ (Başkan Yardımcısı), Ulaş YARAMIŞ ve Özge Deniz AYDEMİR’den oluşan divan tarafından yönetilen Genel Kurul, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ünal ÖZMURAL’ın konuşması ile başladı.

Ünal Özmural Konuşması ;

Değerli meslektaşlarım, Türkiye’deki 520 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının temsilcisi olan TMMOB örgütlülüğünün demokratik yapısının güvencesi olan genel kurullar sürecine girdik. Şubelerimizde başlayan bu süreç, Oda Genel Kurullarımız ve nihayet 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde toplanacak olan TMMOB 45. Genel Kurulu ile tamamlanacak.

TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir. Bizler için genel kurullar süreci, Odalarımızın ve TMMOB örgütlülüğünün iki yıllık çalışma döneminin demokratik ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve mesleki-politik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği dönemdir. Bizlerde 7000 üyesi bulunan MMO Kocaeli Şubesi 13.genel kurulunu bu maksatla toplamış bulunuyoruz . Hepinize tekrar hoşgeldiniz diyorum.

Değerli meslektaşlar Geride bıraktığımız iki yıllık çalışma dönemi boyunca, Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık ettik. Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde kararnameler, belediyelere atanan kayyumlar, antidemokratik Anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz.

Yaşadığımız bu derin krizin tek sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarıdır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.

Geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve AKP’nin yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla geçti. Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal iktidarın topyekûn saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde MMO ve TMMOB örgütlülüğü olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. 15 Temmuz Darbe girişimine nasıl karşı çıktıysak, AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu sivil darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık. Güçler ayrılığına ortadan kaldırarak tek adam rejimini fiilen uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, eylemler ve kampanyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulunduk. Güçler ayrılığını ortadan kaldıran, hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sayan KHK’ların iptal edilmesi için mücadele ettik.

OHAL Rejimi boyunca fiilen uygulamaya konan tek adam rejimini hukuki zeminini sağlamaya yönelik Anayasa Değişikliği Referandumu sırasında TMMOB Örgütlülüğünün yürüttüğü çalışma, bundan sonraki mücadelelerimize örnek oluşturacak bir kitlesellik ve coşkuya ulaşmıştır.

Devletin tüm imkanları kullanılarak, medyanın tüm güçleri seferber edilerek yürütülen “Evet” kampanyası karşısında tüm örgütlülüğümüzle birlikte kararlı, disiplinli ve coşkulu biçimde yürüttüğümüz Hayır kampanyası, tüm toplumsal kesimler tarafından büyük takdirle karşılandı.

Eşitsiz propaganda sürecine ve şaibeli referandum sonuçlarına rağmen, “Hayır kampanyası” sırasında ulaştığımız geniş toplum kesimleri, bu ülkede tek adam rejimine karşı demokrasiden, özgürlüklerden, laiklikten ve barıştan yana çok güçlü bir toplumsal direnç olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Referandum süresiyle sınırlı olmaksızın toplumsal ve mesleki alanda yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, neoliberal saldırganlığa, kentlerin yağmalanmasına, ormanların tahrip edilmesine, kıyılarımızın satılmasına, çevrenin katledilmesine, hukukun çiğnenmesine, laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı önemli bir toplumsal dinamik olduğunu gördük. Ve bizler MMO veTMMOB Örgütlülüğü olarak, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla bu toplumsal muhalefet hareketlerinin en ön saflarındaki yerimizi aldık.

Değerli meslektaşlarım, Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle son iki yıl boyunca iktidarın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz dönemde örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddisi, 2014 yılından bu yana devam eden ve “Denetleme” adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik girişimdir. MMO ve TMMOB’ye anayasa ve yasalarla tanına kamusal görev ve yetkileri sınırlandırmak amacıyla yürütülen bu girişim geçtiğimiz aylarda yeni bir boyut kazanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.

Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme başkanlarının Saray salonlarında el pençe divan durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar bizleri şaşırtmamıştır. Hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal çıkarlarıyla ilgili bu karara karşı daima Kimya Mühendisleri Odası yönetim Kurulumuzun yanında olduk ve Odamızın seçim süreçlerini olağan haliyle tamamlaması kararlılığımızı koruduk. Birliğimize ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz.

Odamızın ve Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların bir diğer boyutu da yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın kamu adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini sınırlandırma çabalarıdır. Odalarımızın faaliyet alanlarını sınırlandırmak için işgüzarlıkla yapılan değişiklikler, hizmet alanlarındaki denetimi, güvenliği ve kaliteyi ortadan kaldırarak telafisi mümkün olmayan kamusal zararlara yol açmaktadır.

Örgütlülüğümüze yönelik saldırılar odalarımızla ve mesleğimizle sınırlı kalmamış, meslektaşlarımızın haklarına da yönelmiştir. Bunun en somut örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir. İşsizliğin, enflasyonun ve hayat pahalılığının bu denli arttığı bir dönemde, meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretlerine mahkûm etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek düşmanı yüzünün en önemli göstergelerinden biridir.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik tüm bu saldırılara, yandaş basının ve Cumhurbaşkanının tüm hedef göstermelerine rağmen bizler hiç boyun eğmeden, hiçbir üyemizin boynunu eğdirmeden mücadele etmeye devam ettik, bundan sonra devam edeceğiz.

Değerli meslektaşlarım,

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret gösterdik. Kocaeli şubesi olarak dağıtmış olduğumuz 13 dönem faaliyet raporunda da anlaşılacağı üzere gerek mesleki alanda ki gerekse toplumsal problemlere çözüm üretme adına birçok faaliyetde bulunduk.Zaman geldi HAYIR kampanyasında demokrasi için sokaklarda bir aradaya geldik, zaman geldi ögrenci problemlerinin tartışıldığı panallerde öğrencilerleydik , zaman geldi işten atılan işçilerleydik, zaman geldi bir üyemizin cenazesinde bir aradaydık zaman geldi enerji verimliliği kongresinde,zaman geldi yurt içi ve yurd dışı gezilerde bir arada olduk.

İyi kötü bir çok anı beraber paylaştık.

Tek amacımız vardı; Birbirini seven birbirine saygı duyan birbirine inan ve güvenen bir ötgütlü yapı içinde daha özgür daha demokratik daha çevreci,bağımsız ,laik bir Türkiye yaratmak. Bu amacımızı gerçekleştirmek için; Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından feragat ederek MMO Örgütlülüğünü büyütmek için gecesini gündüzüne katan şube yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, onur ve denetleme kurullu üyelerine; şube çalışanalarına ve temsilciliklerde görev alan dostalarıma;işyeri temsilcilerimize;omuz omuza emek harcadığımız bize destek olana odamızın örgütlü üyelerine; komisyonlarda görev alan arkadaşlarıma, panel ve sempozyum düzenleme ve yürütme kurullarında görev alan arkadaşlarıma; bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmayan basın emekçilerine; üniversiteden ihraç edilen ancak Kocaeli yi terketmeyerek birikimlerini bizlerle paylaşmaya devam ederek onur mücadelesi veren KODA nın değerli akademisyen dostlarımıza, yönetim kurulumuz ve şahsım adına sonsuz teşekkürler ediyorum.

MMO ve TMMOB nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan ,laiklikten yana bağımsız bir Türkiye yaratmak adına, toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını örgütümüzün ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever meslektaşlarımızın ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var.Genel kurul süresince üyelerimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır. Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele eden sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜLÜĞÜ- YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜGÜ

Gitmek gerekir bazen,

Fazla yormadan,

Çok bıktırmadan,

Eğer vaktiyse,

Ardına bile dönüp bakmadan.(Can yücel)