V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRE VE SERGİSİ 18-19 EKİM 2019 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

 

MMO Kocaeli Şube yürütücülüğünde Oda Merkezi adına 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, #gelecegimizenerji" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilen V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGREMİZ yaklaşık 1300 kişinin katılımıyla tamamlandı.

İki gün süren kongremizin açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus YENER ve MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat KÜREKÇİ, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman EKŞİ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr.Oğuz CAN, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir BÜYÜKAKIN,Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER tarafından yapıldı. 

Kongremiz, 7 kamu kuruluşu, 13 sivil toplum kuruluşu, 33 üniversite ve 42 özel sektör kuruluşunun desteği ve firmaların sergi katılımıyla gerçekleşmiştir. Etkinliğe, TMMOB ile bağlı Odaların yöneticileri, MMO Genel Merkez ve Şube Yöneticileri, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Gebze Belediye Başkanı, Körfez Belediye Başkanı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri, Üniversitelerden akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri, sektör dernek temsilcileri, kamu kurumları ve özel kuruluşlardan uzmanlar, mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite ve lise öğrencileri katılmıştır.
Açılış oturumunda “Dünya’da ve Ülkemizde Enerji Verimliliği” başlığı altında TMMOB MMO Enerji Verimliliği Çalışmaları, Türkiye’de Enerji Verimliliği, Enerji Yönetimi, ve EVD-ESCO Piyasası, Dünyada ve Ülkemizde Enerjiyi Verimli Dönüştürmek ve Verimli Tüketmek, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023), Ulaşım Faaliyetlerinde Enerji Verimliliği konuları ele alınarak Ülkemizin Enerji Görünümü ve Enerji Verimliliği Eylem Planları ortaya konulmuştur.

Kongrede; Enerji Verimliliği Kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana enerji verimliliğinde ülke olarak geldiğimiz nokta, uygulamadaki sorunlar ile çözümlerine yönelik öneri ve görüşler tartışmaya açılmıştır.

Ayrıca, sunulan çeşitli tebliğlerle; Enerji Verimliliği ve Çevre, Enerji Yönetim Sistemi ve 50001, Ülkemizde Enerji Verimliliği Uygulamaları, Enerji Santralleri ve Enerji Üretimi, Buhar Üretiminde Enerji Verimliliği, Elektrik Üretimi ve Dağıtımında Verimlilik, Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik, Binalarda Enerji Verimliliği, Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Sanayide Enerji Verimliliği, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği, Türkiye’de Enerji Sektörünün Durumu, Enerji Verimliliği ve istihdam, Enerji Verimliliği ve iklim-çevre politikaları, Enerji Santrallerinde Verimlilik, Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları, Kojenerasyon, Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, elektrik üretiminde verimlilik ve ISO 50001 enerji yönetimi standardı, alternatif yakıtlar ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği öncelikli tasarım ve yatırımlar, binalarda enerji verimliliği, ulaşımda enerji verimliliği konularında bilgi ve görüşler katılımcılarla paylaşılmıştır. 
Kongrede; 18 Oturumda 69 bilimsel sunum ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda yapılan tartışma ve sunulan bildiriler ile ifade edilen görüşlerden hareketle, Ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili olarak, öneriler, ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

ODA BAŞKANI YUNUS YENER AÇILIŞ KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ. 

ŞB.BAŞKANI MURAT KÜREKCİ AÇILIŞ KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ