12 EYLÜL'ÜN 24. YILDÖNÜMÜNDE DEMOKRATİK TÜRKİYE VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA İSTEMİ SÜRÜYOR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA VE KAMUOYUNA
10 Eylül 2004

12 Eylül 1980, toplumsal tarihimizin önemli evrelerinden birini simgelemektedir. 12 Eylül 1980‘de gerçekleştirilen askeri müdahale ile 1961 anayasası ortadan kaldırılmış; IMF ve Dünya Bankasının istemleri uyarınca alınan 24 Ocak Kararları doğrultusunda Türkiye ekonomisi büyük sermaye lehine yeniden yapılandırılmıştır.

Sermaye güçlerinin "Bundan sonra biz güleceğiz" veciz sözü ile karşıladıkları 12 Eylül, ekonomiden siyasete ve devlet yaşamına dek emekçi halk aleyhine kapsamlı bir reorganizasyon gerçekleştirmiştir. Böylelikle toplu sözleşme düzeni ilga edilmiş; hukuk devletinin en temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı yani yasama-yürütme ve yargının ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılma noktasına getirilmiştir. Siyasi partilerden derneklere ve sendikalara kadar bütün toplumsal örgütlenmeler kapatma ve faaliyet durdurmalara maruz kalmış; zor ve baskı ile toplumun siyasetten uzaklaştırılması sağlanmış; solu ezerken siyasal islamın güçlenmesinin zemini oluşturulmuş; öğrenci gençlik YÖK cenderesine sokulmuş; medya yozlaşmasının temelleri atılmış; Türkiye‘nin ekonomik, siyasal ve kültürel alanlardaki dışa bağımlılığı artırılmıştır.

Özel olarak ekonomik planda ise, kalkınmacı yatırım politikalarına son darbe vurulmuş, yatırımsız ve plansız bir ekonomik yaklaşımla ihracata dayalı ekonomik model benimsenmiş ve giderek para-finans-rant hareketlerine dayalı bir yönelime girilerek bugünlerin neo-liberal politikalarına kapı aralanmış; sanayileşme politikaları özelleştirme adımlarıyla kesintiye uğratılmış; Türkiye böylece uluslararası sermayenin egemenliğindeki küreselleşme süreçlerine entegre edilmiştir.

Bütün bunlar, dönemin en önemli toplumsal dinamiği olan emekçiler ile yurtsever toplumcu güçlerin terör-işkence-hapis-sürgün vb. politikalar ile geriletildiği bir ortamda gerçekleştirilmiştir.

Bu koşullarda ve 12 Eylül‘ün 24. yıldönümünde, Demokratik bir Türkiye, Demokratik, Eşitlikçi ve Özgürlükçü bir Anayasanın gerekliliği, sosyal hukuk devletinin egemen kılınması, siyasetin toplumsal dinamikleri kapsamasının önünde bir engel olarak duran seçim sistemindeki baraj vd. engellerin kaldırılması, toplu sözleşme düzeninin emekçi dinamiklerini gözetecek sosyal politika boyutlarıyla yeniden yapılandırılması; cuntacıların yargılanması ve 12 Eylül‘ün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması önümüzde birer görev olarak durmaktadır.

12 Eylül‘e karşı Demokratik Türkiye özlemlerinin haykırılacağı 12 Eylül‘ü protesto mitingine bu bilinçle destek vereceğimizi duyuruyor, basın, kamuoyu ve meslektaşlarımızı bu önemli görevler doğrultusunda duyarlılığa davet ediyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

Yayına Giriş Tarihi

2004-09-09 08:00:00