DARBELERE, DİKTALARA KARŞI TEK SEÇENEK DEMOKRASİ

×

Hata mesajı

  • User warning: The following module is missing from the file system: gmap. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 12 Eylül Darbesi'nin yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi. Aradan geçen 37 yılda Türkiye, ne yazık ki, 12 Eylül faşizminin mantıksal devamı olan bir süreç yaşamıştır.

Türkiye’nin kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma, mühendislik paradigmaları yerle bir edilmiştir. Serbestleştirme, özelleştirme ve yanlış ithalat politikalarının sonucu, sanayisizleşme egemen olmuş; ve tarımsal üretim büyük ölçüde gerilemiştir. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma bütün çalışanları kuşatmıştır. Kamu idari yapısı, eğitim, sağlık, kent-imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neoliberal dönüşümler, sömürü-rant ilişkilerini, yerli, yandaş, yabancı sermaye güçleri lehine derinleştirmiştir. 12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi” siyasal İslamcı akımı güçlendirmiş, demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiştir. Meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası niteliğindedir.

Siyasal iktidar, bugün de darbe fırsatçılığıyla OHAL ve KHK düzenlemelerini devreye sokmuştur. Bu durum, 15 Temmuz darbe girişimcilerini hedeflemeyi aşmış, liyakat ilkesi ve mesleki gereklilikler ayaklar altına alınmış; ülkemizin ilerici, çağdaş, demokrat, kamucu, emekten, halktan, demokrasi ve laiklikten yana aydınlık güçlerini hedefleyen boyutlara ulaşmıştır.

Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Ülkemiz ve halkımız bu karanlık duruma mahkûm değildir, olmamalıdır. Başka bir Türkiye ve dünya özlemimiz karartılamayacaktır. 12 Eylül darbesinin 37. yılında darbelere ve diktalara yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu savunuyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bilimsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin kamudan dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış içinde, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış, adaletli bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2017-09-11 10:30:00