SSK'LARIN KAPATILIP SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLMESİNE VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN YOK EDİLMESİNE HAYIR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Siyasal iktidar her gün sağlık sektöründe varolan sorunlu ortama yenilerini ekleme çabasını sürdürmektedir. Bunun son örneği olarak 18.10.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Ünitelerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarı Taslağı"dır. Bu Taslak bir kamusal mülkiyet biçimini oluşturan SSK kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerin ve sağlık ünitelerinin ve buralarda çalışan personeli ile birlikte taşınır-taşınmaz malların her türlü hak ve yükümlülükleri ve bütçe ödenekleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini öngörmektedir.

Odamız sağlık alanında yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler ve son olarak SSK'da yaşanan tasfiye süreciyle ilgili Sağlık çalışanlarının örgütleri ve Emek Platformu temsilcileriyle birlikte Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda ve SSK Dışkapı Hastanesinde yapılan uyarı eylem ve imza kampanyasına katılarak destek verdi. Yapılan basın açıklamasında Türkiye'nin 12 ilinde 82 hastanede uyarı eylemlerinin devam ettiği, taleplerin karşılanmaması durumunda iş bırakma ve daha büyük merkezi eylemlere doğru gidileceğinin sinyalleri verildi.
 

Makina Mühendisleri Odası;
· SSK'nın Sağlık Bakanlığı'na devrinde gerçekleştirmek istenen politikalara,
· Kamu sağlık kuruluşlarının mahalli idarelere devredilerek halkın ve sağlık çalışanlarının aleyhine olan bu özelleştirme uygulamasına, 
· Hayatın her alanında AKP Hükümetinin sürdürdüğü adaletsizliği arttırıcı uygulamaların sağlık alanını da kapsayarak geliştirmesinin bir adımı olan SSK'nın lağvedilmesine,
· Zaten sağlık hizmetlerine ulaşmada zorlanan toplumun büyük bir çoğunluğunun ileride bu hizmetleri hiç alamayacak duruma getirilmesine 
Karşı çıkmaktadır ve sağlık ortamının sorunlarının daha da büyümesine yol açacak bu girişimin engellenmesi için Odamız tüm demokrasi güçleriyle birlikte her türlü çaba içerisinde olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya ve toplumun parasız, eşit ve kaliteli sağlık hakkının savunucusu olmaya devam edecektir.

Yayına Giriş Tarihi

2004-10-27 07:00:00