Endüstri Mühendisliği Dergisi: MAYIS-AĞUSTOS 2022 - SAYI: 2022-2

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Bilindiği üzere, kurulduğu yıldan beri (1989), yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri  mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen  deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında  yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, endüstri mühendisliği  uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin  oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefleri arasında yer  almaktadır.

Bu doğrultuda, 33 yıldır, 4 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği  Dergisi, alanında önemli bir başvuru kaynağıdır. TR Dizin, SOBIAD, EBSCO, ProQuest, Index  Copernicus, ResearchBib, ve BASE veritabanlarında yer almakta olan Endüstri Mühendisliği Dergisi, https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin erişimine  sunulmaktadır.

Dergimiz, 2019 yılından itibaren e-Dergi olarak (e-ISSN : 2667-7539) DergiPark sisteminde makale kabulene ve yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler Dergipark web  sayfasında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi verilmiştir. Dergiye, Türkçe veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal  ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik 
kapsamına girmektedir. 

Dergi yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın  Kurulu’nun kararıyla, Yöneylem Araştırması Derneği tarafından düzenlenen YA/EM Kongreleri  ile Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayları ve Kongrelerinde  sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.  Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel  ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği  Dergisine, gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz. 

Ekler