DİYARBAKIR ŞUBE PLAKET TÖRENİNE KATILDIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Başkanı Yunus Yener ve Oda Yönetim kurulu Üyesi İsmail Odabaşı, 2 Şubat Cumartesi günü Diyarbakır Şube Plaket törenine katıldı. Törende meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran üyelerimize plaket takdim edildi.

Törende, Odamıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza emek veren meslekte 25.yıl 40. ve 50 yılını dolduran üyelerimiz ile Onur Kurulu üyelerimiz, Denetleme Kurulu üyeleri ve 11. Dönem Şube Yürütme ve Yönetiminde yer yöneticilere katkılarından dolayı onur plaketleri verildi.

Etkinlik, Plaket takdiminin ardından verilen kokteyl ile son buldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in yaptığı konuşma;

"Diyarbakır Şubemizin ve Şubemize Bağlı Temsilciliklerimizin Değerli Yöneticileri, 
Değerli Meslektaşlarım, 

Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Odamızın 65., Diyarbakır Şubemizin 33. kuruluş yıldönümü ve meslek hayatında on yılları geride bırakan meslektaşlarımızın onurluklarını alacak olmaları vesilesiyle düzenlenen geleneksel gecemize ben de hoş geldiniz diyorum. 

Değerli Meslektaşlarım, 
Aranızda geride bıraktığımız 64 yıllık tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl,  50. yıl onurluğunu alacaklar var. 
Bu vesileyle bütün büyüklerimizi ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyor, iyi ki varsınız diyorum.  
65. yılına giren Odamızın kuruluşunda 902 olan üye sayımız bugün 110 bine ulaşmıştır. 
Türkiye genelinde 18 Şubemiz, 97 İl-İlçe Temsilciliğimiz, 7 Mesleki Denetim Büromuz, 1.500’ü aşan işyeri temsilciliğimiz, 116 noktada Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz, 8 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz, akredite onaylanmış kuruluşlarımız ve 700’den fazla çalışanımız bulunmaktadır. 
Ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış durumdayız. 
Üyelerimizin tüm uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde MİEM eğitim programlarını genişletmek üzere çalışmaları da sürdürüyoruz.
Odamız, kamusal sorumlulukla yürüttüğümüz mesleki denetim, periyodik kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın bir konuma ulaşmış; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. 
Ulaştığımız Oda yapısı ve mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz. 

Sayın Büyüklerimiz, Değerli Meslektaşlarımız,
Odamız, bildiğiniz gibi emperyalizme ve sömürgenlere karşı emekten, halktan yana bir çizgiye sahiptir. Odalarımız mesleği, meslek onurunu, itibarını korumakla sorumludur ve bunlar aynı zamanda kanunla verilmiş görevlerdir. Ancak Odamızın etkinlik alanları, Oda/Üye ilişkisi, mesleki denetim ve kamu tüzel kişiliği yapısı bugün saldırı altındadır. 
Bugün ülkemiz mühendisleri olarak, tüm toplum kesimleri gibi demokrasinin temel gerekliliklerinin yok sayılmasının; emperyalizme bağımlılığın, sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, tarımın geriletilmesinin, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma koşullarının, eğitimdeki nitelik aşınmasının, işten çıkarmalar ve işsizliğin olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıyayız. 
Bütün bu nedenlerden ötürü bağımsızlığımızı, örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak için birbirimize destek olmak, dayanışmak durumundayız. 
Sanayisizleşmeye, plansızlığa, kamu idari yapısı ve toplumdaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek isterim. 

Sayın Meslektaşlarım, 
Her açıdan zor zamanlarda yaşıyoruz. 
Meslek uygulama-hizmet alanlarımız daraltılmakta, mesleki denetim yetkilerimiz sınırlanmakta, TMMOB ve Odalarımızın kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu olma özelliği yok edilmek istenmektedir. 
Odalarımız ve TMMOB, Anayasa’ya ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışılmaktadır. 
Ülke genelinde de bedeli çalışanlara, emeğiyle geçinenlere, emeklilere ödetilmek istenen ekonomik sosyal politikalarla, ciddi bir ekonomik krizle ve hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Emperyalizme bağımlılık ve barışı dışlayan politikalar nedeniyle bölge halkları arasında düşmanlık tohumları eken politikalarla karşı karşıyayız. 
Bu nedenle emekçilerin hak ve istemleriyle bütün demokratik hak ve istemlerin birlikte savunulması, emperyalizmin ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki etkinliğinin kırılması, gerici faşizan politikaların geriletilmesi, hak ve özgürlüklerimiz ile demokrasinin ve barışın tüm boyutlarıyla egemen olması için içinde hep birlikte çalışmamız gerektiğine işaret ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. 
Son olarak bu anlamlı gece dolayısıyla meslektaşlarımızı tekrar kutluyor; daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, demokratikleşmiş, kalkınmış, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum."