ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMUNA KATILDIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”nun on beşincisi 20-23 Eylül 2022 tarihlerinde Sanal olarak yapılıyor. 

Sempozyum açılış oturumuna Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmanın Türkçe ve İngilizce metinleri aşağıdadır.

"Sayın Başkan,

Sayın Konuklar, Kurum ve Kuruluşların Sayın Yöneticileri,

Sayın Meslektaşlarım,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Öncelikle, kardeş kuruluşumuz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’ni, onbeşincisini düzenlediği bu başarılı uluslararası sempozyumdan dolayı kutluyorum.

Yakından bildiğiniz üzere Tesisat Mühendisliğinin geliştirilmesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası için hep özel bir öneme sahip olmuştur.

Her zaman belirtiriz, Odamız, makina mühendislerinin başlıca uzmanlık dallarından biri olan tesisat mühendisliği alanında faaliyet yürüten TTMD’yi organik bir parçası olarak görmekte ve başarılı çalışmalarından ötürü kıvanç duymaktadır.

Odamızın ve TTMD’nin mesleki faaliyetleri ve dayanışması birbirini bütünlemektedir. Bu durumun bize yüklediği sorumluluk ve görevleri birlikte yerine getirmeye çalışmaktan dolayı memnuniyetimizi belirtmek isterim.

Tesisat mühendisliğinin ve sektörünün korunması ve geliştirilmesi; meslektaşlarımız, Odamız, TTMD ve MTMD için özel önem taşıyor. Bu nedenle bilindiği üzere birlikte birçok çalışma yapıyoruz.

Bu çerçevede Covid-19 Pandemisinden hareketle TTMD, MTMD, diğer ilgili meslek kuruluşları ve hekim dostlarımızla birlikte oluşturduğumuz İklimlendirme Teknik Kurulu’nu(İTK) özellikle belirtmek isterim.

Sosyal yaşamın her yönünü etkileyen Covid-19 salgını, İTK’de yer alan bütün kuruluşları kapsamak üzere söylüyorum, meslek ve uzmanlıklarımız ile teknik uygulama önerilerimizin toplum yaşamı açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

TTMD ile birlikte yaptığımız birçok ortak çalışmayı benzer ve farklı alanlardaki meslek kuruluşlarıyla bu şekilde genişlettiğimiz için memnuniyetimizi tekrar ifade etmek istiyorum.

Mesleki örgütsel işbirliği ve dayanışmamızın geliştirilerek geleceğe taşınması için Odamız her zaman hazır olacaktır.

Sayın Meslektaşlarım,

Bizlerin faaliyeti tamamen kamusal, bir diğer deyişle toplumsal fayda ve toplumsal hizmet esasına dayanır. Ancak biliyoruz ki kamu kamu yararı, kamusal hizmet ve denetim tasfiye edilmekte ve mühendislik itibarsızlaştırılmakta, değersizleştirilmektedir. Diğer yandan kayırmacılık, usulsüzlük, yolsuzluk ve denetimsizlik ülkemizin başlıca sorunları arasındadır.

Bu noktada kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal denetim ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kalkınma, hakça paylaşım ve mühendisliğin geleceği için Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yanındaki safımızı pekiştirmemiz gerektiğine işaret ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Bitirmeden sizlere bir duyurumuzu ileteyim, Tesisat Kongremizin (TESKON) gelecek nisan sonunda yapılacaktır. Sizleri orada İzmir’de görme umuduyla  Kongremize  davet ediyorum.

Dayanışma duygularıyla Sempozyumunuzu bir kez daha selamlıyor, başarılar diliyor, saygılar sunuyorum."

"Dear president, Dear Guests, Honourable Directors of Institutions and Organizations,

Dear Colleagues,

On behalf of the Board of Directors of the Chamber of Mechanical Engineers of TMMOB and myself, I greet you with respect and friendship.

First of all, I would like to congratulate our sister organization, Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers, for this successful international symposium that is organized for the fifteenth time.

As you know closely, the development of HVAC & Sanitary Engineering has always been of special importance for the Chamber of Mechanical Engineers of TMMOB.

We always state that our Chamber considers TTMD, which operates in the field of HVAC & Sanitary Engineering which includes installation engineering, one of the main areas of expertise of mechanical engineers, as an organic part of it and is proud of its successful work.

The professional activities and solidarity of our chamber and TTMD complement each other. I would like to express our satisfaction for trying to fulfill the responsibilities and duties that this situation imposes on us.

Protection and development of HVAC & Sanitary Engineering and industry; is of particular importance to our colleagues, our Chamber, TTMD and MTMD. That's why we do a lot of work together as known.

In this context, I would like to especially mention the HVAC Technical Board, which we formed together with TTMD, MTMD, other relevant professional organizations and our physician friends, based on the Covid-19 Pandemic.

The Covid-19 Pandemic, which affects every aspect of social life, has once again shown how important our profession, expertise and technical application suggestions are for social life.

I would like to reiterate our satisfaction for expanding many of the collaborative works we have done with TTMD with professional organizations in similar and different fields.

Our Chamber will always be ready to develop our professional organizational cooperation and solidarity and carry it to the future.

Dear Colleagues,

Our activities are completely based on publical understanding, in other words, social benefit and social service. However, we know that the public interest, public service and supervision are being liquidated and engineering is being discredited and devalued. On the other hand, favoritism, irregularity, corruption and lack of control are among the main problems of our country.

At this point, I would like to conclude my speech by pointing out that for the future of public interest, public service, public control and development in line with social needs, equitable sharing and engineering, we need to reinforce our side on the side of the Republic, secularism, democracy and the rule of law.

At this point I inform that MMO HVAC & R Congress (TESKON) will be held end of next april. I’l invite and hope to see you there, at İzmir.

I greet your Symposium once again with the feelings of solidarity, wish you success and offer your respects."