XIII. ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMUNA KATILDIK

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Grand Levent Otelde düzenlediği, "İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri" ana temalı "XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun açılışında Oda Başkanı Yunus Yener de bir konuşma yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in yaptığı açılış konuşması şöyle:

"Sayın Başkan, Sayın Meslektaşlarım,

Kurum ve Kuruluşların Sayın Yöneticileri,

Değerli Katılımcılar,

Sevgili Basın Mensupları,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Öncelikle, kardeş kuruluşumuz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’ni, on üçüncü defa yapılan bu uluslararası sempozyumdan dolayı kutladığımı belirtmek istiyorum.

Yine öncelikle bir kutlamamı daha dile getirmek istiyorum. Bildiğimiz üzere, Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi’nin oluşturulmasında katkıda bulunanların çoğu bu salonda bulunmaktadır. Meslek alanlarımızın sınırlandığı, mesleki denetim yetkilerimizin yok edilmek istendiği bu zor zamanlarda, birincil mesleki uzmanlık alanlarımız içinde yer alan mekanik tesisat üzerine teknik şartnamenin enerji verimliliğini gözeten, çevreci bir yaklaşımla düzenlenmesinde katkısı bulunan sizleri özel olarak kutluyor, teşekkür ediyorum.

Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açısından değerlendirilmesi; yüksek verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması, enerji ve iklime uygun mekanik tesisat sistem çözümleri açısından önem taşıyan konulardan bazılarıdır ve Odamız bu konuda sizlerin de katkısıyla önemli etkinlikler yapmaktadır.

Tesisat alanında başarılı çalışmaların altına imza atan Odamız, bu sempozyumun öncesinde, paralel bir etkinliği, 28 yıldır tesisat mühendisliği üzerine, 14 yıldan bu yana da iklimlendirme ve enerji verimliliği üzerine çok sayıda etkinlik düzenleyerek meslek alanlarımıza önemli katkılar sunmuştur.

Etkinliklerimiz, özetle, tesisat mühendisliği alanında uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı denetimi, disiplinlerarası işbirliği, mesleki akreditasyon, tesisat mühendisliğinde personel belgelendirmesi, enerji yöneticisi belgelendirmesi, AB teknik mevzuatı, Ar-Ge, binalarda enerji performansı yönetmeliği, hastanelerde klima–havalandırma sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması ve denetimi gibi konuları meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan önemli platformlar olmuştur.

Bu etkinlikler sayesinde Enerji Verimliliği Yönetmeliği; doğalgazın verimli-güvenli kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları yasası, jeotermal ve rüzgar enerjisi teknolojilerindeki son yenilikler, hastane ve ameliyathanelerde klima–havalandırma sistemleri ve denetimi gibi birçok konunun ele alınması ve yaşama geçirilmesine önemli katkılar sunulmuştur.

Ayrıca ülke genelinde hizmet sunan Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz ve akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz aracılığıyla mekanik tesisat ve alt dalları, güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi enerji yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik belgesi uzmanı (yeni tasarlanan bina) eğitimi gibi konularda kurslar ve seminerler düzenliyor; bu konularda zengin bir yayın faaliyeti de yürütüyoruz.

Isıtma, soğutma, havalandırma-klima ve tesisat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörüne genel olarak baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-83’ü KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşmaktadır.

Diğer yandan GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge’nin ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır.

Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin küresel güçlerin ekonomik-teknolojik baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim.

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan gücüne ve gereksinim duyulan ileri teknolojiye ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini bilimsel-toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal hukuk devleti anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.

Gerek bu koşullar itibariyle, gerekse kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu yararı özelliklerini ve mesleki denetim yetkilerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerin yoğunlaştığı günümüzde TTMD ve MMO’nun mesleki uzmanlık çabaları ve dayanışmasının çok önemli olduğunu belirterek konuşmamı tamamlıyor; XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun verimli, başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."