Oda Bülteni: AĞUSTOS 2023 - SAYI: 302

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

EMEĞİMİZ, HAKLARIMIZ, KAMUSAL SORUMLULUKLARIMIZ VE MESLEKİ DENETİM YETKİLERİMİZ İÇİN MÜCADELEMİZİ BÜYÜTELİM!

Bilindiği üzere meslektaşlarımızın emeklerinin korunması için en önemli adımlardan biri, TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında 2012 yılında imzalanan Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarına dair Asgari Ücret Protokolü olmuştu. Kayıt dışı istihdam ve düşük ücret bildirimini engelleyici mahiyetteki bu protokolle birlikte, mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücreti 2013 yılından itibaren TMMOB tarafından belirlenmeye başlanmış, ancak 2017 yılında bu protokol SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş ve Birliğimizin SGK’ye karşı açtığı davada mahkeme kurumun fesih kararını haklı bulmuştu.

Protokolün feshedilmesine rağmen TMMOB, meslektaşlarımızın emeklerini koruyabilmek için asgari ücret belirlemeye ve duyurmaya devam etti. Ancak bu durum engellenmeye çalışılarak Odalarımıza karşı davalar açılmış ve Rekabet Kurulu tarafından çeşitli cezalar da verilmiştir. Fakat Odalarımız lehine sonuçlanmış birçok yargı kararı da bulunmasına karşın en son bir davada, TMMOB’nin “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için asgari ücret belirleyemeyeceği” yönünde karar verilmiştir. Ne yazık ki bu karar nedeniyle ve yeni bir hukuki durum ortaya çıkana kadar Birliğimizce Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti açıklanamayacaktır. Bu karar üzerine TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları tarafından Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Haklarını Savunmaya, İnsanca Yaşanacak Bir Gelir Düzeyi İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz! başlıklı ortak bir basın açıklaması yapılarak Birliğimizin Anayasa’dan gelen yetki ve görevlerinin engellenmesine yönelik tüm girişimlere karşı hukuk mücadelemizin devam edeceği belirtildi.

Diğer yandan son yıllarda yükselen enflasyon-hayat pahalılığı ile seçimlerin hemen ardından süren zamlar ve vergilerdeki artış dalgasının ücretlerdeki yetersiz artışları ezip geçtiğini, halkımızın ve onun bir parçası olan bizlerin hayatlarını kararttığını biliyoruz. Halkımızdan ve bizlerden yükselen ortak ses, geçinemiyoruz, zamları geri alın, ücretleri ve emekli aylıklarını gerçek enflasyona paralel olarak artırın, insanca bir yaşam istiyoruz feryat ve istemleridir. İktidarın “itibardan tasarruf olmaz” diyerek yaptığı harcamalar, yolsuzluklar ve sermayeye sunduğu teşvik ve desteklerin devasa boyutları ile halkımızın ve bizlerin ücret-emeklilik ve hayat koşulları arasındaki uçurum büyümektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, özlük hakları ve ekonomik taleplerimizi içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik, içeriği Birliğimizce hazırlanan kanun teklifleri Meclisin önceki döneminde farklı milletvekillerince kanun teklifi olarak sunulmuş ancak iktidar partisi taleplerimizi duymazdan gelmiştir. Fakat istemlerimiz ve mücadelemiz sürmektedir, sürecektir. Bu kapsamda TMMOB’nin, Odalarımız ve İKK’lerle birlikte, asgari ücret tespiti, özlük haklarımızın verilmesi-geliştirilmesi ve mesleki denetim yetkilerimizin tanınmasına yönelik bir kampanya için hazırlık yaptığını, hazırlıkların bu ay içinde tamamlanarak kampanyanın Eylül ayının ilk haftasında başlatılmasını planladığını belirtmek istiyoruz.

Odamızın bu çalışma dönemi için planlanan merkezi etkinliklerin yapılmasına bu ayın sonundan itibaren devam edilecek. 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İzmir’de Öğrenci Üye Kampı; 16 Eylül’de Bursa’da XIII. Kaynak Kongresine Giderken/IV. NDT Günleri; 13-14 Ekim’de Eskişehir’de XII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı; 21 Ekim’de Ankara’da Öğrenci Üye Kurultayı 2023; 25-28 Ekim’de Adana’da II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi; 2-4 Kasım’da Eskişehir’de Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi; 9-11 Kasım’da Edirne’de Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu-V; 17-18 Kasım’da Kocaeli-Gebze’de VI. Enerji Verimliliği Kongresi; 17-18 Kasım’da Ankara’da Uluslararası Katılımlı Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi; 23-25 Kasım’da Adana’da II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XIII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı yapılacak.

Etkinliklerimizin finali niteliğinde ve TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2023 ise 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Ana teması Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme? olarak belirlenen kongre kapsamında bu yıl 15 Nisan’da Sanayi Kongresine Giderken/AKP İktidarının 20 Yılı temalı bir etkinlik yapmıştık. Yine Sanayi Kongresi kapsamında ve 28 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da Sanayi Kongresine Giderken/Kamuculuk Yeniden ana temalı bir etkinlik de ayrıca düzenlenecektir.

TMMOB kampanyası ve etkinliklerimizde buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler