Oda Bülteni: EKİM 2023 - SAYI: 304

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

YAŞASIN CUMHURİYET!

Ülkemizin bağımsızlığı temelinde iktisadi gelişme yollarını açılması, yüzyılların geriliğinin her düzeyde aşılması, toplum yapısının laiklik, bilim ve aydınlanma temelinde modernleşmesi, okur yazarlığın bütün topluma yayılması, eğitim-öğretim birliği, harf-dil devrimi, kadınların toplum yaşamına katılması gibi birçok devrimci atılımın Cumhuriyet’in ilanının ardından gerçekleştiğini biliyoruz. Modernleşme sürecine girilmesiyle birlikte mesleklerimiz ve meslektaşlarımız da bilim ve teknik eşliğinde kurucu, imarcı, inşacı işlevler üstlenerek ülkemizin gelişmesinde birinci derecede rol oynamıştır. Daha önce kul konumundaki insanlarımız yurttaş olmuştur. Cumhuriyet iktisat, siyaset, kültür, sanat toplum yaşamındaki gelişmelerin beşiği olmuştur. Yarı-sömürge iktisadı ile bağımlılık zincirlerinin kırılması, ülkemizde kamucu girişim ve yaklaşımların bazı dönemlerde hakim olması da Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Bunlar ve sayabileceğimiz daha birçok nedenden ötürü Yaşasın Cumhuriyet diyoruz.

Cumhuriyetin sağladığı bütün ilerici, devrimci gelişmeleri, kamu yararını, halk yararına olan her şeyi her alanda tasfiye eden, emek düşmanı dinci gericiliğin karşı-devrimci rejim değişimine ve aktörlerine karşı da Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyetin 100. Yıldönümü vesilesiyle bütün meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyoruz.

Laiklik ve, bilimin aydınlatıcılığında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki demokratik bir Türkiye mücadelemizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Ekim ayında gündemimiz oldukça yoğundu. TMMOB-Odalar Sekreter/Yazman Üyeleri ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısında, önceki sayı ve bu sayımızda yer verdiğimiz “Boşuna mı Okuduk!” kampanyası değerlendirildi, yapılacak çalışmalar ele alındı. TMMOB’nin 47. Dönem II. Danışma Kurulu da “Boşuna mı Okuduk? Boşuna Okumadık!” sloganları eşliğinde toplandı ve toplantı arasında kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Her iki toplantıda görüşlerimizi ifade ettik, katkılarda bulunduk.

Antalya Şubemizin ANTGİAD işbirliği ve TÜYAK desteğiyle düzenlediği Binalarda Yangın Güvenliği Farkındalık Sempozyumuna katıldık. Ankara’da düzenlediğimiz Öğrenci Üye Kurultayı 2023, Eskişehir Şubemizin yürütücülüğünde düzenlenen XII. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Adana Şubemiz yürütücülüğünde düzenlenen II. Uluslararası-XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile Ankara’da düzenlediğimiz TMMOB Sanayi Kongresine Giderken Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Kamuculuk Yeniden etkinliği başarıyla yapıldı.

Şimdi önümüzde 2-4 Kasım’da Eskişehir’deki Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi; 9-11 Kasım’da Edirne’deki Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu-V; 17-18 Kasım’da Kocaeli-Gebze’deki VI. Enerji Verimliliği Kongresi; 17-18 Kasım’da Ankara’daki Uluslararası Katılımlı Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi; 23-25 Kasım’da Adana’daki II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XIII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı ile 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme? temalı TMMOB Sanayi Kongresi 2023 var. Meslektaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyoruz.

Oda Bültenimizin eki olarak çıkardığımız Sanayi ve Toplum’un dördüncü sayısı güncel ve kuramsal bağlamlı dolu bir içerikle yayımlandı.

TMMOB’nin ve Odamızın kuruluşunun 69. Yıldönümünü kutluyor; mücadeleci tarihimizde emeği olan bütün ağabeylerimizi saygıyla anıyor ve Yaşasın TMMOB, Yaşasın MMO, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz diyoruz.

43. ve 44. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz, mücadele arkadaşımız Bünyamin Aydın'ı ölümünün 11. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu