Oda Bülteni: EYLÜL 2023 - SAYI: 303

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

BOŞUNA MI OKUDUK!

Önceki sayımızda belirttiğimiz üzere, özlük hakları ve ekonomik taleplerimizi içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik, içeriği Birliğimizce hazırlanan kanun teklifleri Meclisin önceki döneminde farklı milletvekillerince kanun teklifi olarak sunulmuş, ancak iktidar partisinin taleplerimizi duymazdan gelmesi üzerine TMMOB, Odalarımız ve İKK’lerle birlikte bir kampanya hazırlığına başlamıştı.

Meslektaşlarımızın düşük ücret, işsizlik, yoksulluk gibi acil sorunları, mühendis asgari ücreti tespiti, özlük haklarımızın verilmesi-geliştirilmesi, mesleki denetim yetkilerimizin tanınması ve meslektaş adaylarımızın sorunları dahil tüm sorunlarımıza yönelik bu kampanya, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde tüm yurtta yapılan, Cumhuriyetin 100. Yılında Haklarımız ve Geleceğimiz İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz! başlıklı ortak açıklamalarla başladı. “Boşuna mı Okuduk!” sözü kampanyanın odağında yer alıyor. Eylül ve Ekim aylarında bu söze gerekçe oluşturan tüm gerçekleri ülkemizin her köşesinde seslendirecek, Cumhuriyetin 100. ve TMMOB’nin 69. kuruluş yıldönümünde (18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftasında), kitlesel eylemlerimiz ile TMMOB ve Odalarımızın ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz için ne kadar önemli olduğunun altını güçlü bir şekilde çizecek ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılını bağımsızlık, emek, bilim, demokrasi, laiklik ve kamuculuk temelinde kurma iradesini ortaya koyacağız.

*          *          *

Odamızın bu çalışma dönemi için planlanan merkezi etkinliklerin yapılmasına devam ediliyor. 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İzmir’de Öğrenci Üye Kampı; 16 Eylül’de Bursa’da XIII. Kaynak Kongresine Giderken/IV. NDT Günleri etkinliği başarılı bir şekilde yapıldı. Önümüzdeki ayda ise 13-14 Ekim’de Eskişehir’de XII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı; 21 Ekim’de Ankara’da Öğrenci Üye Kurultayı 2023; 25-28 Ekim’de Adana’da II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi yapılacak.

Bu arada, TMMOB’nin düzenleyeceği Cumhuriyetin 100. Yılında Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve TMMOB ana temalı sempozyumun 7 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da yapılacağını önemle belirtmek isteriz. Bir diğer önemli etkinlik de Odamızın TMMOB Sanayi Kongresi kapsamında 28 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da düzenleyeceği Sanayi Kongresine Giderken/Kamuculuk Yeniden etkinliği olacak.

Tüm meslektaşlarımızı bu etkinliklere aktif şekilde katılmaya, ortak sesimize ses, gücümüze güç katmaya, Cumhuriyetin 100. Yılında Haklarımız ve Geleceğimiz İçin planlama, sanayileşme, kalkınma, hakça paylaşma kamucu politikaları temelinde; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam, güvenceli çalışma ve insanca yaşam mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz. 

Bu vesileyle 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çağrısıyla yapılan bir günlük iş bırakma eylemi zamanında ve 1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

TMMOB kampanyası ve etkinliklerimizde buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Yaşasın MMO örgütlülüğü.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler