Oda Bülteni: HAZİRAN 2023 - SAYI: 300

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

DEMOKRASİ, LAİKLİK, KAMUCULUK VE KAMUSAL MESLEK MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yeni bir evredeyiz. Adil ve demokratik koşullarda yapılmış olsaydı farklı sonuçlar alınabileceğini söyleyebileceğimiz seçimlerin sonucunda, iktidarın seçimleri kazandığı açık bir gerçekliktir. Bu sonuç, en özet ifadeyle iktidarın hayat pahalılığını, yoksulluğu ve işsizliği, sürdürülebilirlik içinde yönetebildiğini göstermiştir.

Diğer yandan seçmelerin yarısının iktidarın değişmesini istediği; diğer yarısının da ideolojik-kültürel dinsel ve milliyetçi güdülerle, yalan-yanlış geleneksel kültürel kodlamalarla iktidara destek verdiği görüldü. Önce 1950-1960 döneminin gerici ideolojik-kültürel kodlamaları, ardından 1960’larda gericiliğin bizzat emperyalizm tarafından beslendiği, sonra Türk-İslam sentezinin yerleştirildiği 1980 sonrası dönem, neoliberalizmin ve dinselleştirmenin kültürel tahribatlarının etkileri ve milliyetçiliğin yedeklenmesiyle ortaya çıkan yeni sentez, karşı-devrimin zaferini ve siyasal İslamcı bir rejime dönüşüm sürecini açıklayıcı olgulardır.

Ayrıca belirtmek gerekir, seçimler aynı zamanda bir örgütlenmedir; örgütlülüğün ölçülmesi ve değerlendirilmesinin yapıldığı bir sınavdır adeta! Hile ve desise de bir örgütlülük gerektirir! Bu açıdan bu konunun da bir süreci vardı. 2010 anayasa referandumunda “İmkan olsa mezardaki ölüleri kaldırıp oy verdirmeli” sözleriyle başlayan, 2014 Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinin sonuçlarının değiştirilmesine varan, 2017 referandumu ve sonraki seçimlerde görülen bütün usulsüzlüklere karşı pasif kalınan sürecin de bugünlerin yolunu döşediğini belirtmek gerekir.

Seçimler sonrasında iktidarın ilk hedeflerinin, 2024 Martındaki yerel seçimler dolayısıyla İstanbul ve başka bazı belediyelerin üzerine gitmek ve ayrıca anayasa değişikliği olacağı biliniyor. Üstelik seçimler sonucunda, anayasa değişikliğinin belki de referanduma bile gerek kalmadan yapılabileceği bir Meclis yapısı söz konusudur. Anayasa değişikliğinin başlıca hedeflerinden birinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili maddeler ve defalarca değiştirilmek istenen yasamız olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu sürece karşı mücadele ve gerekli önlemleri almada hazırlıklı olmak görevlerimiz arasındadır.

Hem neoliberal politikaların, hem de siyasal İslamcı rejimin sömürü-rant-vurgun ekonomisinin egemenliği ile kamu yararının ve kurumların tasfiyesinin arasındaki doğrudan bağlantılar; yıllardır dile getirdiğimiz Türkiye’nin yeni bir yön ihtiyacını ve kamuculuğun önemini ortaya koymuştur. Seçim sonuçları bu gerçeği asla değiştiremeyecek ve başka bir Türkiye ve dünya mücadesinin sürmesini engelleyemeyecektir.

Önümüzdeki dönemde de başlıca görevlerimiz; iktidarın ekonomik ve sosyal açılardan ülkemizi ve halkımızı felaketlere sürükleyen politikaları ve totaliter baskı rejimine karşı emekten, bilimden-teknikten, demokrasiden, laiklikten, kamuculuktan yana ekonomi ve sosyal politika önerilerimizi topluma sunmaya; kamusal mesleki sorumluluklarımızı yerine getirmeye, meslek itibar ve onuru ile meslek örgütlerimizi korumaya devam etmek olacaktır.

Seçimler sonrasında genel durum değerlendirmesi gündemi ile yapılan TMMOB YK, Oda Başkanları, Oda Sekreterleri, İKK Sekreterleri ortak toplantısında benzer görüşlerin ifade edildiğini belirtmeliyiz.

İktidarın korkulu rüyası Gezi direnişinin 10. yıldönümü dolayısıyla o direniş döneminde oluşan Haziran halk hareketini ve 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişini selamlıyoruz. Gezi direnişinde katledilen genç kardeşlerimizi sevgi ile anıyor, daha önce Gezi davalarında iki kez beraat eden tutuklu arkadaşlarımızla daimi dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler