Oda Bülteni: MAYIS 2022 - SAYI: 287

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

GEZİ DİRENİŞİ–HAZİRAN HALK HAREKETİNİ SELAMLIYORUZ

49. Olağan Genel Kurulumuzun ardından yeni çalışma dönemini planlamak amacıyla ilk Sekreterler-Saymanlar Toplantısını 16 Nisan’da, ilk Danışma Kurulu Toplantısını da 17 Nisan’da Oda çalışmaları gündemiyle yaptık. İki toplantıda da 49. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşmeler yapıldı, Şubelerden gelen görüşler hep birlikte değerlendirildi. Çalışma Programı Taslağının son halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek yeni dönem çalışmalarına programlı bir şekilde başladık. Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları, genel kurul sonuç bildirisi ve teknik faaliyet birikimimizden hareketle hazırlanan 49. Dönem Oda Çalışma Programında yapacağımız çalışmalar somut olarak yer alıyor. Bütün örgütümüze yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Art arda gelen zam dalgasına 1 Nisan’da yapılan yeni doğalgaz ve elektrik zamları eklendi. Bunun üzerine, “Doğalgaz ve Elektrik Zamları, İktidarın Yanlış Uygulamalarıyla Sürekli Olarak Artan Enflasyon ve Hayat Pahalılığının Rekor Düzeylere Çıkmasına Yol Açacaktır” başlıklı bir açıklama yaptık ve kitlesel eylemliliklerin içinde yer aldık. Bu vesileyle, Oda Enerji Çalışma Grubunun periyodik olarak güncellediği “Türkiye’nin Enerji Görünümü Oda Raporu”nun basım hazırlıklarının yapıldığını ve yakında yayımlanacağını belirtmek isteriz.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla, “İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Tüm Çalışma Yaşamı Mevzuatı, Kamuculuk ve Sosyal Devlet İlkeleri Uyarınca Yeniden Düzenlenmelidir” başlıklı bir açıklama yaparak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılışının onuncu yılı olmasına karşın iş kazaları sayıları ve iş cinayetlerinde azalma bir yana hep artış olduğuna, meslek hastalıklarının tespit ve kayıtlarına ilişkin sorunların sürdüğüne, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının ticarileştirilmesinin sonuçlarına, çözümün ise kamucu politikalarda olduğuna işaret ettik.

Bilindiği üzere önceki beraat kararları yok sayılarak yapılan son hukuk dışı Gezi davasında aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız için ağır mahkumiyet kararları verildi. Duruşmalara TMMOB ve Odaların temsilcileriyle birlikte katıldık; karar üzerine TMMOB’ye bağlı Odalar olarak ortak bir açıklama yaparak “Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz/Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” dedik, kararın siyasi ve öç almaya yönelik olduğunu, arkadaşlarımızla daimi dayanışma içinde olacağımızı ifade ettik. TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları, İKK Sekreterleri ortak toplantısı yaparak binalarımıza “Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın, Gezi Onurumuzdur” pankartları astık. 1 Mayıs mitingleri ülke genelinde Gezi direnişi-Haziran halk hareketi ruhuyla çoşkulu bir şekilde yapıldı ve iktidarın ekonomik, ideolojik, siyasi tüm uygulamaları protesto edildi.

Şimdi önümüzde 14 Mayıs’ta yapılacak TMMOB Danışma Kurulu ve 26-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan TMMOB 47. Dönem Olağan Genel Kurulu var. Ülkemizin içinde bulunduğu kritik konjonktürde toplanacak olan TMMOB Genel Kurulu, mühendisler, mimarlar, şehir plancılarının mesleklerinin değersizleştirilmesine karşı; ülkemizi, kamusal kaynak ve varlıklarımızı rant talanına açan iktidara karşı bir direniş ve mücadele platformu olacaktır. Arkadaşlarımızı iki toplantıya da eksiksiz katılıma davet ediyoruz.

Esenlikler dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler