Oda Bülteni: NİSAN 2022 - SAYI: 286

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

49. OLAĞAN GENEL KURUL:

BAŞKA BİR TÜRKİYE, BAŞKA BİR DÜNYA İSTİYORUZ

Odamızın 49. Olağan Genel Kurulu 26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapıldı. Genel kurul seçimlerinde Oda yönetim, onur, denetleme kurulları ile Odamızın TMMOB genel kurul delegeleri ve Odamızı Birlik yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecek arkadaşlarımız blok olarak seçildi.

Delegelerin görüş ve önerilerinin özgürce dile getirildiği genel kurulumuz; birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme perspektifimizin somutlandığı tam bir demokrasi atmosferinde gerçekleşti.

Genel kurulda Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin TMMOB yönetmelikleri ile uyumlaştırılması, uzmanlık alanlarımızdaki güncel gelişme ve gereksinimlere göre revize edilmesi kararları alındı. Bir önceki genel kurulda Oda Yönetim Kurulu’na verilen görev ve yetki çerçevesinde Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik genel kurul delegeleri tarafından onandı.  

Ayrıca, Oda merkez ve şubelerinde dijital dönüşüm çalışmalarının ürünü olan Makine Mobil, Makina Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını yaygınlaştırma; işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalışma yaşamı için mevzuat değişikliklerine yönelik mücadeleyi daha etkili biçimlerde kamuoyu gündemine getirme; TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anayasal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek; laikliğin yeniden kazanılması için mücadele etmek; ülkemizdeki ulaşım ve trafik politikaları ile uygulamalardaki sorunlar irdelenerek çözüm önerileri sunmak; Ulusal Bina Sınıfı Kodlarının hazırlanması için çalışma grubu kurma; özel gereksinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak; endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması kapsamında çalışmalar yapmak; Bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin artırılması, bilirkişilik yapan üyelerimizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve haklarının korunması kapsamında çalışmalar yapmak; Mekatronik Mühendisliği meslek dalıyla ilgili çalışmalar yapmak; uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden çalıştırılan kişilerin tüm sorunlarını irdelemek, değerlendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak; mühendislerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaşmat; yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalışmalar yapmak; Odamız ve sektör dernekleri/kuruluşları ile ortak komisyonlar kurmak kararları alındı ve iktidarın gerici, Cumhuriyet, laiklik, demokrasi karşıtı uygulamaları kınandı.

Genel kurulda yapılan konuşmalar, kabul edilen kararlar ve oybirliği ile benimsenen Sonuç Bildirisi, genel kurulumuzun rantçı ve gerici totaliter iktidara karşı mesleki ve toplumsal temelde Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olduğunu göstermiştir. Sonuç Bildirisinde belirtildiği üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası, tüm baskılara karşın dinmeyen toplumsal direniş dalgası içinde halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağımsız başka bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadele kararlılığını sürdürecektir. Bu kararlılığı ifade eden delege arkadaşlarımız ve örgütümüze teşekkür ediyoruz.

Seçilen Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görev dağılımını yaparak çalışmalara başladık. Şimdi sıra genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 49. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağını Oda Yönetim Kurulu, Şubelerimiz ve Danışma Kurulu’nda görüşerek 49. Dönem Çalışma Programı’nı oluşturmaya ve yeni dönem çalışmalarına programlı bir şekilde başlamaya geldi. Dünden bugüne Odamızın bütün başarılı çalışmaları örgütlü üyelerimizin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Yeni dönemde de çalışmalarımızın temel dinamiği, aynı örgütlülük bilinciyle örgütlü üyelerimizin katkıları olacaktır.

Yolumuz açık olsun.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu