BİLDİRİ ÖZETLERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 boyutundaki kağıda Microsoft Office Word program, kullanılarak 12 punto Times New Roman ile yazılmalıdır.

Bildiri özetleri 07 Temmuz 2023 tarihine kadar yazışma ad­resine gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği incelendik­ten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve yazar­larına 17 Temmuz 2023 tarihine kadar haber verilecektir.

Uygun görülen bildirilerin yazarlarına, bildiri yazım düzeni ile ilgili bilgiler 17 Temmuz 2023 tarihine kadar gönderilecektir.

Bildiriler 18 Ağustos 2023 tarihine kadar yazışma adresine gönderilmelidir. Bildiriler incelendikten sonra değerlendirme sonuçları, sunuş biçimleri 11 Eylül 2023 tarihine kadar yazar­larına bildirilecektir. Kabul edilen bildiriler kongre bildiriler kitabında yayımlanacaktır.

Bildirilerin gönderilmesi çalışmanın daha önceden başka bir yerde (kongre/kurultay/sempozyum) veya yayım organında (dergi/kitap) yayımlanmadığını, yazarların kabul ettiğini ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası'na bildirilerin yayımlanması ile ilgili izin verdiğini gösterecektir.

 

Not: Bildiri Sunma Koşulları 2. Duyuru ve Bildiri Çağrısında yer alacaktır.