×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bilgi

Teknik Sözlük çalışmamız yapım aşamasındadır.  Odamızın ortak çalışmalarının ürünü olan bu sözlük, onu kullananların katkısı ile gelişebilir. Ayrıca gelişen teknoloji, zaman ile dilimize giren yeni terim ve sözcüklerin doğmasına sebep olacaktır. Öneri ve Katkılarınızı bekliyoruz.
Değerlendirmelerinizi yayin [at] mmo.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 

TÜR ADI SEMBOL
İSİM/AD (i)
SIFAT (s)
FİİL (f)
ZARF (z)
EDAT (-e)
EK ek
BAĞLAÇ b
zinc oxide

çinko üstübeci (i)

zinc coating

çinko kaplama (i)

zinc coated reinforcing bar

çinko kaplı betonarme çeliği (i)

zinc coat

çinko kaplamak (f)

Zinc and Steel Pendulum

Bakınız Pendulum. (i)

zinc

tutya (i)

zinc

çinko kaplamak (f)

zinc

çinko (i)

zinc

Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element. (i)

zigzag course

zikzak doğrultu (i)

zigzag antenna

zikzak anten (i)

zigzag

zikzaklı düzenlemek (f)

zigzag

scanning zikzak tarama (i)

zeroth law of thermodynamics

termodinamiğin sıfırıncı kanunu: İki ayrı cismin bir üçüncü cisim ile ısıl dengede olma durumunda kendi aralarında da dengede olacaklarını belirtir. Üçüncü cisim bir termometre olarak alınırsa, sıfırıncı yasa şu şekilde yazılabilir: Sıcaklıkları aynı değerde olan iki cisim birbirleri ile temas etmeseler dahi ısıl dengededirler. (i)

zero-lift drag coefficient

sıfır-taşıma sürükleme katsayısı (i)

zero-lift angle of attack

sıfır-taşıma hücum açısı (i)

Zerol Bevel gear

Sıfır ortalama siplral açısına sahip eğrisel dişli sipıral konik dişli, sipiral mahruti dişli. (i)

zero-g maneuver

sıfır g manevrası (i)

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak (f)

zero vector

sıfır vektörü (i)

zero synchronization

sıfır konumlaması (i)

zero suppression

sıfır inikliği (ölçme)

zero sum game

sıfır-toplamlı oyun (i)

zero shift

sıfır kayması (i)

zero setting

sıfırlama (i)

zero principle

sıfır prensibi (i)

zero potential

sıfır gerilim (i)

zero position

sıfır konumu (i)

zero pointadjustment

sıfır ayarı (i)

zero point energy

sıfır noktası enerjisi (i)

zero point adjustment

sıfır ayarı (i)

zero point

sıfır noktası (i)

zero payload weight

paralı yüksüz ağırlık (i)

zero overlap

tam çakışma (i)

zero output

sıfır çıktı (i)

zero offset

hatasız, kaçıklığı bulunmayan (s)

zero of a measuring instrument

ölçme aygıtının sıfırı (i)

zero monomial

sıfır tek terimlisi (i)

zero mean

sıfır ortalamalı (s)

zero matrix

sıfır matrisi (i)

zero lift line

sıfır taşıma hattı (i)

zero lift drag

sıfır taşımada sürükleme (i)

zero lift angle of attack

sıfır taşıma hücum açısı (i)

zero level

sıfır seviyesi (i)

zero level

sıfır düzeyi

zero lap

tam çakışma (i)

zero isochrone

başlangıç izokronu, sıfır izokronu (i)

zero index carrier return

aynı satırda satırbaşı (i)

zero gravity

sıfır yerçekimi (i)

zero fuel weight

yakıtsız ağırlık (i)