Tesisat Mühendisliği Dergisi: Tesisat Mühendisliği 8

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız,

Yedinci sayımızda duyurduğumuz kapak konularından ilki olan "Alternatif Enerji Kaynaklan" konusu ile sekizinci sayımızda yine birlikteyiz.

Ülkemizde bina ısıtması ve soğutmasında birincil enerji kaynaklarından kömür ve fuel-oil en yaygın olarak kullanılmakta iken ‘90‘lı yıllarda doğalgaz eklendi bunlara. Özellikle doğalgazIN devreye girmesi ile birlikte, geleceğe yönelik yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tartışmalar kesintiye uğradı. Bunu tehlikeli bir gelişme olarak belirleyen yayın kurulu, bu tartışmaları yeniden başlatabilmek amacı ile bu konuyu kapak konusu yapma gereği duydu.

Tartışmaları başlatabilmek için bir açık oturum düzenlendi. Açık oturumdaki tartışmaları aynen yayınlayarak, tartışma plâtformu oluşturulmasına katkısının olması amaçlandı. Yararlı olacağını umuyor, açık oturuma katılan değerli konuşmacılara teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu sayımıza yazıları ile katkıda bulunan Prof. Dr. Mahir Arıkol‘a, Prof. Dr. Nilüfer Eğrican‘a, Y. Doç. Dr. Nurdil Eskin‘e, Doç. Dr. Hasan Heperkan‘a, Arş. Gör. Hüseyin Odabaşı‘na,. Doç. Dr. Sibel Özdoğan‘a, Prof. Dr. Eralp Özil‘e, Metin Şimşek‘e, Dr. Tanay Sıdkı Uyar‘a ve Doç. Dr. Hüseyin Vural‘a teşekkür ediyoruz.

Daha önceki sayılarımızda da söz ettiğimiz alt yapı oluşturma ve kurumlaşma çabalarımız devam etmekte ve bu bağlamda, bu sayımızdan itibaren dergimizin editörlüğünü Doç. Dr. Hasan Heperkan üstlenmiş bulunmaktadır. Yayın Danışma Kurulu Üyemiz olan Doç. Dr. Heperkan‘ın editör olarak önemli katkıları olacağına inanıyor ve kendisine "aramıza hoşgeldiniz" diyoruz.

Dokuzuncu Sayımızda "Vanalar" kapak konusu ile birlikte olmak üzere esenlikler diliyoruz.

Yayın Kurulu