Tesisat Mühendisliği Dergisi: Tesisat Mühendisliği 9

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız,

Duyurduğumuz kapak konularından "Vanalar" konusu ile biraz gecikmeli olarak ta olsa birlikte olmaktan mutluyuz.

Vanalar; tesisatın en önemli elemanları olmasına karşın seçim ve kullanımlarında önemlerine denk düşen bir hassasiyet gösterilmemekte, bu da birçok soruna neden olmaktadır. Bu yüzden Yayın Danışma Kurulu üyelerinin önerisi ile kapak konusu yapılması uygun bulunmuştu. Konunun uzmanlarının hazırladığı yazılar ile iki çevirinin ilgili meslektaşlarımıza son derece yararlı olacağına inanıyoruz.

Kapak konusu dışında, bu sayımızdan itibaren iki bölüm oluşturulmuştur ve bu bölümler sonraki sayılarda da yer alacaktır. Bunlardan biri; "Tesisat Mühendisliği Kongresinden" bölümü olup Kongre‘yi izleyemeyen üyelerimize ulaştırabilmek amacı ile bazı bildiriler özetlenerek bazıları da aynen yayınlanacak ve tüm okurlarımıza sunulmuş olacaktır.

İkincisi ise bizce çok daha önemli olan örgütlenme ile ilgili Tesisat Mühendisliği‘ni disipline eden SMM yönetmeliği, hem "evrak" temelinde olması hem de gereksinimi karşılayamaması nedeni ile birçok sıkıntıya neden olmaktadır. Günümüzde artık uzmanlık alanı olarak iyice netleşen Tesisat Mühendisliği, daha kapsamlı düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu sayımızdan itibaren dergimizde açılan bölümde, bu çalışmalara yön verecek uzman görüşlerine yer verilecektir. İlk olarak bu sayıda, geçmiş yıllarda Mühendis ve Makina dergisinde başlatılan tartışmalar çerçevesinde yer alan uzman görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca 1 Kasım 1993‘te İstanbul‘da yapılan bir toplantı haberini de bulabileceksiniz.

Bu sayımıza yazıları ve çevirileri ile katkıda bulunan Sayın Sait Alansatan‘a, Müjgan Altındağ‘a, Prof. Dr. Ahmet Arısoy‘a, Muzaffer Danışman‘a, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gentez‘e, Prof Dr. Haluk Karadoğan‘a ve Gürsel Şen‘e teşekkür ediyoruz.

Onuncu sayımızda "Enerji Geri Kazanımı" konusu ile birlikte olmak üzere esenlikler diliyoruz.

Yayın Kurulu