Kitaplardan

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Türkiye Sanayiinin Yapısal Sorunları

Kongrede Türkiye sanayiinin yapısal sorunlarını inceleyen 4 bildiri ve bu bildiriler üzerinde yapılan tartışmalar bu kitapta yer alıyor. ODTÜ öğretim üyelerinden Yakup KEPENEK‘in bildirisi, "Sanayiin Üretim Vapısı" başlığını taşıyor. Nadir AKGÜL‘ün bildirisi, montaj sanayiine ilişkin. DPT uzmanlarından Oktay VARLIER bildirisinde sanayileşme ve bölgesel dengesizlikler üzerinde duruyor. Bir başka DPT uzmanı Tunç TAYANÇ‘ın kongreye sunduğu ve bu kitapta yayınlanan bildirisi ise Türkiye‘de yabancı sermaye sorununu ele alıyor. Ayrıca, kongre dolayısıyla hazırlanan ve Türkiye sanayinin yapısal sorunlarını konu alan, Özcan ERTUN‘nun "Sanayileşme ve Bölgesel Dengesizlik" Korel GÖVMEN‘in "Türk Karma Ekonomisinde Kamu İktisadı Teşebbüslerinin Değişen İşlevleri ve Payları" başlıklı çalışmaları ile Yavuz BAYÜLKEN ve Alparslan ERTUĞ‘un ortaklaşa hazırladıkları "Sanayide Kapasite Sorunu" başlıklı çalışmaları da bu kitapta bulabileceksiniz.

Türkiye Sanayiinde Tekelleşme

Kongrenin, Türkiye sanayiindeki tekelleşme eğilimlerini inceleyen çalışma ürünlerini bu kitapta bulabileceksiniz. Orhan SİLİER‘in kongreye sunduğu ve bu kitapta yayınlanan bildirisinin başlığı: "Genel Olarak ve Türkiye Sanayiinde Yoğunlaşma, Toplulaşma, Tekelleşmek". Sulhiye ARIKAN ve M.Tanju AKAD ortak bildirilerinde, özel kesim imalat sanayiindeki gelişmeyi ve yoğunlaşmak eğilimlerini inceliyorlar. Süer KIRCAK‘ın bildirisi ise, teşvik tedbirlerinin sektörel ve bölgesel dağılımına ilişkin. Ayrıca. Sedat ÖZKOL‘un kongre dolayısıyla hazırladığı "Türkiye Kapitalizminin Tekelci Yapısı ve Bankalar" başlıklı bir çalışma da bu kitapta yer alıyor.

Sanayide Girdiler Sorunu

Kongrenin sanayide girdiler sorununu inceleyen çalışmalarını bu kitapta bulabileceksiniz. Elektrik Mühendisleri Odasının kongreye sunduğu bildiri, "Ülkemizde Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimi" başlığını taşıyor. Dr. Sevil KORUM bildirisinde, sanayide girdiler yoluyla dışa bağımlılık sorunu üzerinde duruyor. Korkut ÖNGÜN‘ün çalışması Türkiye‘de enerji üretimi ve tüketimine ilişkin. Selçuk SOMER‘in çalışması, "Dengeli Enerji Politikası", Mazhar BOYLA‘nın çalışması ise. "Türkiye‘de Nükleer Enerji Santralleri" konularını işliyor.

Teknoloji ve Teknoloji Transferi

Kongrenin, teknoloji ve teknoloji transferi konusundaki çalışma ürünlerinin derlendiği bu kitapta, konuya ilişkin olarak, Bulgaristan Bilim ve Teknik Birliği üyesi Doç. Simeon CELEPOV ve Makina Mühendisleri Odasının bir komisyonu tarafından hazırlanan iki bildiri ve bu bildirilerle ilgili olarak kongrede yapılan tartışmalar yer alıyor. Ayrıca, kongre dolayısıyla Sevim KAÇAR‘ın hazırladığı "Patent ve Teknoloji Transferi" ve Necdet BULUT‘un hazırladığı "Sanayide Bilgisayar kullanımı" başlıklı çalışmaları da bu kitapta bulabileceksiniz. Tarihsel Gelişimi İçinde Türkiye Sanayii

Kongrede, Türkiye sanayiinin Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1960‘lara kadar olan tarihsel gelişimini inceleyen 5 bildiri bu kitapta yer alıyor. ODTÜ öğretim üyelerinden Dr. Orhan KURMUŞ bildirisinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayinin korunması sorunu ve ticaret sermayesinin tavrı üzerinde duruyor. Dr. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN ortak bildirilerinde, 1930 yıllarında girişilen ilk plan çalışmalarını inceliyor. SBF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Korkut BORATAV bildirisinde, 1929 - 1939 döneminde Türkiye‘nin sanayileşme ve gelişme sorunlarını ele alıyor. ODTÜ öğretim üyesi Gürel TÜZÜN‘ün bildirisinin konusu, 1950 - 1960 döneminde Türkiye‘de Sanayileşme, Ahmet BÖRÜBAN‘ın bildirisinde ise tarihsel gelişimi içinde Türkiye Sanayinin Yapısal Sorunları tartışılıyor.

Etkinlik Bilgisi