AİDAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

10 Ağustos 2022

Oda 49. Dönem Olağan Genel Kurulumuz, 2023 yılı itibari ile geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde aidat tutarlarında artış kararı almıştır. 2019 yılından beri aylık 15 TL olan aidat tutarı, 1 Ocak 2023`ten itibaren 25 TL/ay olarak belirlenmiştir. Aidat borçları, 2023 yılından itibaren yeni tutar üzerinden 300 TL/yıl olarak sisteme yansıyacaktır.

Sayın Üyemiz,

Odamızın kurumsal yapısı, üyelerimizin üyelik koşullarının korunması, Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödenmesiyle mümkündür.

Oda 49. Dönem Olağan Genel Kurulumuz, 2023 yılı itibari ile geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde aidat tutarlarında artış kararı almıştır. 2019 yılından beri aylık 15 TL olan aidat tutarı, 1 Ocak 2023`ten itibaren 25 TL/ay olarak belirlenmiştir. Aidat borcunuz var ise, 2023 yılından itibaren bu borcunuz yeni tutar üzerinden 300TL /yıl olarak sisteme yansıyacaktır.

Artıştan etkilenmemek için aidat borcunuzu 2023 yılına girmeden bu yıl içinde ödeyebilirsiniz.

Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçinhttps://makina.mmo.org.tr/#aidat

 

ÖDEME YÖNTEMLERİ:

2022 yılı için geçerli olan yıllık üye ödentisi aylık 15 TL‘den yıllık 180,00 TL‘dir.

Aidat ödemelerinizde sizlere kolaylık sağlamak amacıyla Online ödeme gerçekleştirip, taksitlendirebilir veya otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Uygun kartı bulunmayan üyelerimiz peşin ödeme ve internetten ödeme seçeneklerini kullanabilirler.

Yıllık üye ödentileri aşağıda belirtilen yöntemlerle ödenebilmektedir.

 • Şube Muhasebe Birimi‘nden nakit veya banka kartı aracılığıyla,

 

 • Makina Portal Üzerinden,

   

  Kullanıcı Adınız > TC Kimlik Numaranız

  Şifreniz > Oda Sicil numaranız olacak şekilde giriş yapabilmektesiniz.

  https://makina.mmo.org.tr/#aidat link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 • T.İŞ Bankası hesabına internet bankacılığı aracılığıyla,

Şube Kodu:4218

Hesap No: 5994075

IBAN: TR980006400000142185994075

Hesap Adı: TMMOB / MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜB

Açıklamada isim, soy isim ve oda sicil numarası belirtilmeli, ‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.

 

DAYANAK:

15 Mart 2002 tarihli 24696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 82. Maddesinde üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlanmış, üyelik koşullarını korumak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda üyelere tahakkuk ettirilen yıllık üye ödentisi ve muafiyet şartları ise 79. Maddede şu şekilde tanımlanmıştır;

"Yıllık Üye Ödentisi

Madde 79 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden, işsiz olduğunu belgeleyenlerden, emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır..."

Bilgi için bkz.: https://www.mmo.org.tr/merkez/makina-muhendisleri-odasi-ana-yonetmeligi

NOT: