İlk Çağrı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

AMAÇ

Odamız tarafından Mersin‘de ulusal düzeyde beşinci kez gerçekleştirilecek olan "Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi"; güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve  uygulamaların ülkemize kazandırılması  amaçlarıyla; 07 - 08 Ekim 2011 tarihlerinde Mersin‘de  düzenlenecektir.

Yılda 300` den fazla günün güneşli geçtiği Mersin‘de, bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, Mersin Şubesi tarafından, "Güneş Enerjisi Sistemleri" konusunda,  1997 yılında bir seminer, 2003, 2005, 2007 ve 2009 yıllarında da, dört Sempozyum düzenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube sekretaryalığında  5.si düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergi de; özellikle yılda metrekareye ortalama 1311 kWh ışınım alan ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaların tanıtımı ve yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamak amaçlarıyla, öncelikle farkındalık yaratmak,sonra bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için; ilgili tüm tarafları (uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticileri, araştırmacılar ve akademisyenler) bir araya getirilmesi ve zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan  elde edilecek çıktı ve sonuçlarla; Güneş Enerjisi alanında Dünya‘daki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; Odamızın bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma  görevi doğrultusunda sinerji yaratılacaktır.

Ülkemizin enerji alanında  dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız; doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın,enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir. Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak  devreye sokulmasıdır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında Güneş Enerjisi yer almaktadır. Güneşin yüzyıllardır dünyadaki bütün yaşamın kaynağı olduğu, bugün Güneş Enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya getiren  fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir. Günümüzde enerji üretmek amacıyla kullanılmakta olan petrol ve kömür gibi yakıtların tükenebilir kaynaklardır. Bu yakıtlara alternatif olabilecek kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve  dışa bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli  başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken; yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan,kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda ,dışa bağımlılığı azaltmak bir yana arttıracak bir süreç;  Mersin‘de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması Odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız, Mersin‘de düzenlenecek bu Sempozyum ve Sergi ile, geçmiş yıllarda olduğu gibi; tüm sektör temsilcilerini; akademisyenleri,araştırmacıları,uzmanları, yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.

BİLDİRİ KONULARI

Güneş Evleri , Güneş Mimarisi,

Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Sistemleri,

Güneş Santralleri,

Güneş Enerjisi Destekli Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri,

Güneş Enerjisi ile Damıtma, Kurutma , Sera Isıtma ve Dondan Korunma Uygulamaları,

Fotovoltaik Sistemlerin Tarımsal Uygulamaları,

Otomotiv Sanayi ve Deniz Taşıtlarında Güneş Enerjisi Uygulamaları,

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Teknolojik Gelişmeler , Melez Sistemler,

Yeni Uygulamalar ve Araştırmalar,

İşletme , Yatırım ve Finans Sorunları,

Güneş Enerjisi Sektörel Uygulamaları,

 

KATILIM KOŞULLARI

Sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsizdir.Sempozyum delege katılım ücretleri aşağıda  belirtilmiştir. (Delegeler, katılım bilimsel ve teknolojik bildiri oturumlarına katılım ; giriş, öğle yemekleri, çay-kahve molaları, açılış kokteylisempozyum çantası,sempozyum programı,sempozyum yaka kartı,sergi sunum dosyası hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.)

  •  TMMOB Üyeleri 75 TL
  •  Diğer Katılımcılar 100 TL
  •  MMO Öğrenci Üyeleri 20 TL
  •  Diğer Öğrenci Üyeler 30 TL

NOT: Bir kuruluştan beş ve daha fazla kişi katılması durumunda%25 indirim uygulanır.

Sergiye katılan veya reklam veren firmalar ücretsiz olarak tüm hizmetlerden yararlanabilirler.

İl dışından gelen katılımcılar için, talep halinde ekonomik koşullarda konaklama imkanı sağlanmasına yardımcı okunacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4ebadındaki kağıda Word 6.0 veya üst versiyon yaılımlardan herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılmalıdır. 

Bildiri özetleri 15 Nisan 2011 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriğiincelendikten sonra sempozyuma uygun olup olmadığı belirlenecek ve yazarlarına 13 Mayıs 2011 tarihine kadar haber verilecekir.

Bildiriler ise bildiri yazım kurallarına uygun olarak en geç 27 Haziran 2011 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine gönderilmelidir. Uygun görüülen bildirilerin tamamı aşağıdaki yazım kurallarına göre 29 Temmuz 2011 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen bildirilerin Etkinlik Bildiriler Kitabında yayınlanıp yayınlanmayacağı ve /veya Etkinlikte  sunulup sunulmayacağı

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

    
 

Önemli Tarihler

15 Nisan 2011

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

13 Mayıs 2011

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

27 Haziran 2011

Bildirilerin Gönderilmesi

29 Temmuz 2011

Bildirilerin Yazarlarına Bildirilmesi

NOT:

Yukarıda bildirilen  tarihler son gün tarihleridir.