Genel Bilgiler

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi gerçekleştirildi.

"Ülkemizde ölçü aletlerinin denetimi yetersiz"

 • Ölçüm Bilim Kongresi ve Kalite İzmir Fuarı ; Makina  Mühendisleri Odası tarafından 30 Ekim -01 Kasım  tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.
 • Kongrenin amacı, hayatın her alanında yer alan ve yaşamı doğrudan etkileyen ‘ölçümbilim‘in önemini yöneticilere ve kamuoyuna anlatmak olarak belirlendi.

Makina Mühendisleri Odası İzmir ve Eskişehir Şubelerinin ortak çalışması ile 30 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde VII. Ölçümbilim Kongresi ve Kalite İzmir Fuarı düzenlendi.

Kongrenin açılışına TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler Standartlar Genel Müdürü Mustafa Kasal, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, MMO İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, MMO Eskişehir Şube Başkanı Erhan Kutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersu Hızır, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Melih Şahin, üniversitelerin temsilcileri ve 300‘e yakın delege katıldı. 

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmasında şunları söyledi;

"TMMOB‘nin sorumluluklarından biri de meslek alanları üzerine gerçekleştirdiği sempozyum ve kongre gibi etkinliklerle bu alandaki sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini getirmektir. Bugün de burada VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi‘ni gerçekleştiriyor ve ülkemizde yasal metroloji alanındaki uygulamalar üzerine bilgi ve birikimimizi bilim insanları ile buluşturuyoruz. Ölçümbilim, Türkiye‘de esasen Makina Mühendisleri Odamızın 13 yıldır düzenlediği bu kongrelerle gündeme sokulmuştur.

Ölçümbilim kapsamındaki ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılması yasal bir zorunluluk olmasına karşın kamu yararı, kullanıcı ve tüketici çıkarlarına uygun olarak kullanılması ülkemizde henüz sağlanamamıştır.

Bu konuda piyasa gözetim ve denetiminin mutlaka sağlanması gerekmektedir.  Otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, akaryakıt, gaz ve su sayaçları, elektrik sayaçları; kuyumculardan sanayi tesislerine, hastanelerdeki bebekler için kullanılandan tıbbi cihazlara kadar ölçüm aletlerinin birçok kullanım alanı vardır ve bunların denetim ve periyodik kontrolleri hala yapılamamaktadır "

MMO Başkanı Emin Koramaz ise ölçümbilim alanında Türkiye‘nin durumunu rakamlarla ortaya koyarak şunları söyledi;

 "Ölçümbilim alanında TÜBİTAK-UME/Ulusal Metroloji Enstitüsü‘nün değerli çalışmaları olsa da gelinen noktada alınan yol yetersizdir. Ülkemizde kalibrasyon, izlenebilirlik, test, muayene, belgelendirme ve akreditasyon konusunda hala ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bugüne değin TÜRKAK tarafından akredite edilen deney laboratuvarı sayısı 171, kalibrasyon laboratuvarı sayısı 48, muayene kuruluşu sayısı 33, sistem belgeleme kuruluşu sayısı 31, personel belgelendirme kuruluşu sayısı 8, ürün belgelendirme kuruluşu sayısı ise 6‘dır. Bu rakam AB ülkelerinde 7 bin civarındadır.

Ülkemizde (yasal metroloji kapsamındaki) ölçü aletlerinin sayısı 100 milyon gibi çok büyük bir rakamı aşmakla birlikte ölçü aletlerinin denkliği ve güvenilirliğini sağlayacak nitelikli kadro eksikliği çok ciddi bir düzeydedir. Ülke genelindeki 3.225 belediyemizden yalnızca 167‘sinde ölçü ve ayar memuru bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü‘ne bağlı İl Müdürlüklerimizdeki çalışanlarla birlikte bu konudaki hizmetler Türkiye genelinde toplam 500 civarındaki personelce yürütülmektedir.

Bu sayının yetersizliği ve denetim eksikliğinden kaynaklı tüketicilerimizin uğradığı maddi kayıplar, haksız rekabet ve yaşanan bir dizi sıkıntı Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından da ifade edilmektedir. Bu noktada bağımsız, tarafsız kamu yararını esas alan, işlevsel bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği açıktır. Ölçü aletlerinin ilk muayene ve periyodik muayenelerinin ülke genelinde düzenli, sürekli, etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesi böylesi bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır.

Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için ticaret ve sosyal yaşama ilişkin ölçümlerin güvenilirliğinin sağlanması yasal metroloji kapsamında yerine getirilmesi gereken toplumsal bir görevdir."

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya; bu kongrenin İzmir‘de, İzmir ve Eskişehir Şubeleri işbirliğinde ilk kez düzenlendiğini belirterek; "1998 yılından bugüne Şubemizin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ege Kalibrasyon ve Metroloji Laboratuarı, "ölçümbilim" diğer adıyla metroloji alanında Şubemizin derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. " dedi.

Özsakarya konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Bu alanda mevzuat ve teknik bilgilerimizi her zaman Odamızla ve tüm üyelerimizle paylaşmaya özen gösterdik. Ege Kalmem tarafından düzenlenen Ölçümbilim eğitimlerimizde bugüne kadar 1000‘e (bin)  yakın üyemize ve teknik elemana eğitim verdik. Odamızın teknik hizmetlerinde kullanılan cihazların yanı sıra bölgemizde yaklaşık 1200 firmada kalibrasyon çalışmaları gerçekleştirdik.

Metroloji, ya da "ölçümbilim" konusu, ne yazık ki ülkemizde henüz yeterince tanınan ve önemi anlaşılmış bir konu değildir. Ölçümbilimin önemini, bireysel ve toplumsal yaşamdaki yerini, yaşam kalitesindeki vazgeçilmezliğini, güvenli ve sağlıklı bir yaşamın en gerekli unsurlarından biri olduğunu kongremizde ayrıntılı olarak göreceğiz.  "

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Melih Şahin; kongrenin tüm dünyayı etkileyen mali krizin gölgesinde gerçekleştirildiğini belirterek; "Kriz süreçlerini incelediğinizde, en kaliteli ürünü, en kısa zamanda tasarlayan üreten, satış sonrası hizmetleri ile müşterisini, kullanıcısını, sürekli takip eden kurumların ayakta kaldığını görüyoruz. " dedi.

Şahin konuşmasında özetle şunları söyledi:  "Tam da bu noktada;

 • ülkemizde kaliteye yönelik çalışmaların altyapısını oluşturan, metroloji, kalibrasyon, akreditasyon, belgelendirme ile ilgili konuları tartışmak,
 • ölçümbilim alanındaki mevcut durumun saptanarak sağlıklı bir ölçümbilim sistemi oluşturmak
 • oluşturulan sistemi, uluslararası ölçüm sistemi ile uyumlu izlenebilir kılmak kurulan sistemin sanayi ve hizmet sektöründe uygulanabilirliğini sağlamak

amacıyla bilgi alışverişinin sağlanmasını hedefleyen kongre platformu daha bir önem kazanıyor.

Bilindiği üzere ölçümbilim, bir ülkede ölçme, standartlaşma, kontrol ve kalite sistemlerinin alt yapısını oluşturarak kalite güvenliği için ürün özelliklerinin belirlenmesine ve kontrolüne ilişkin kapsamlı bir sistemin oluşmasını sağlamaktadır.

Ülkemizin sanayi alanında üretimi, buna bağlı olarak ihracat ve ithalatı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum; yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilir ölçümlere duyulan ihtiyaç ile birlikte gelişen teknolojiye uyum sorununu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde kullanılan teknolojinin kalitesinin sürdürülmesinde ölçümbilim temel unsurlardan biri olduğu görülmektedir.

Alanda gözlenen çok yönlü eksiklikler, ulusal kalite politikamızın geliştirilmemiş olması ve buna uygun yasal düzenlemelerin henüz tam olarak yaşama geçirilememesi, personel, laboratuvar ve eğitim eksikliği, laboratuvar ve akreditasyon konularındaki boşluklar, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık hizmetleri için kuruluşların nitel ve nicel yetersizliği bu parametrelerin sanayide, yaşamın her alanında, uygulanabilirliğini zorlaştırmakta ve bu nedenle sanayimizde büyük ölçekte zorluklar yaşanmaktadır.

Kongre platformu bu sorunların ve yapılması gerekenlerin saptanması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında ümit ederim ki önemli bir misyonu yerine getirecektir."

Kalite İzmir Fuarı, Ölçüm Bilim Kongresi ile birlikte gerçekleştirildi

Ölçümbilim kongresi ile birlikte  Kalite, Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı, Kalite İzmir Fuarı gerçekleştirildi.

Ölçümbilim Kongresi ile birlikte düzenlenen Kalite Fuarının açılışını MMO İzmir Şube Başkanı Mehmet Özsakarya, MMO Eskişehir Şube Başkanı Erhan Kutlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  Ölçüler Standartlar Genel Müdürü Mustafa Kasal, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, MMO Başkanı Emin Koramaz ve Ölçüler Standartlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özkan birlikte gerçekleştirdiler.

Görseller