Bildiri Yazım Kuralları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1.      Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer aldığı bildiriler olarak kaleme alınmalıdır.

2.      Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır. Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.

3.      Bildiri dili Türkçe‘dir. Bildirilerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dikkat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu kadarıyla kullanılmamalıdır.

4.      Bildirinin üslubu, formatı ve dili kongre yapısına ve etiğine uygun olmalıdır.

5.      Bildirilerde belirli bir firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün ( veya sistemin) cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır.

6.      Bildiriler daha önce herhangi bir dergide, katalogda ve kitapta yayınlanmamış veya benzer bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Bildirilerde aktarılan konunun sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

7.      Bildiriler; Araştırma Bildirileri ve Bilgilendirme Bildirileri olmak üzere sözlü veya poster olarak kabul ya da red edilecektir. Bildirinizin nasıl kabul edilmesini istediğinizi kayıt formunuzda belirtiniz..

8.      Bildiriler bilgisayarda Microsoft Word For Windows kelime işlemci programıyla tercihen son sunumlar (Oficce 2003-2007-2010) kullanılarak yazılmış olmalıdır.

9.      Bildiri contact form adresine e-posta ile de gönderilebilir. Ancak şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve formüller olan bildirilerin kargo yada posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir.

10.  A4 çıktılarının mutlaka kargo ya da posta ile gönderilmesi gereklidir. Bildirilerde 200 (iki yüz) kelimeyi geçmeyecek özet (Türkçe ve İngilizce) kısmı olmalı ve bu özette giriş ve amaç, bulgular ve tartışma ile sonuç ve öneriler bölümlerini içeren üç paragraf başlıksız olarak konulmalıdır. Bildirilerde anahtar kelimeler yer almalıdır.

11.  Bildiri metninde başlıkları konularak detaylı yazılan (giriş ve amaç, bulgular ve tartışma ile sonuç ve öneriler kısımlarına) metinde geçtiği sırada ve aşağıda örnekte belirtilen şekilde kaynaklar eklenmelidir. Ayrıca bildiriyi hazırlayan kişilere ait özgeçmişler yer almalıdır.

Örnek:

Kitaplar için;

(Ref.No) SOYADI; Adının başharfi. Yayın adı, Yayınevi, Yayın yılı.

Dergiler için;

(Ref.No) SOYADI, Adının başharfi. Bildirinin adı, Derginin adı, Cilt no, Sayı no, Sayfa no, Yayın yılı.

12.  Bildirinin başlık, yazar ad(lar)ı, unvanları, adresleri, telefon, faks, e-maillerinin yazıldığı kapak sayfası numarasız olarak bulunmalıdır.

13.  Sadece başlığın yazıldığı ilk sayfada başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak ikinci satırdan özet başlamalı, özet sonrası bir satır boşluk bırakıldıktan sonra ikinci satırdan giriş ve amaç bölüm başlığı yazılarak metin başlamalıdır. Her bölüm başlığından sonra bir satır boşluk bırakıp ikinci satırdan yazılar yazılmalıdır. Bildirilerin yazıldığı numaralı bu sayfalar; A4 kağıdının üstten 25mm, alttan 30 mm, sağ ve sol yandan 25 mm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

14.  Bildiri başlığı kapakta 18 punto, birinci sayfada 14 punto Times New Roman fontlu bütün harfleri büyük, bold ve satır ortalayarak yazılmalıdır. Bildiride geçen özet, giriş ve amaç, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölüm başlıkları Times New Roman fontlu 12 punto büyük harf ve bold olarak sol başta yazılmalıdır. Bildirinin diğer yazıları ise Times New Roman fontlu 12 punto ve boldsuz olarak yazılmalı, sağdan ve soldan 25 mm boşluk bırakılarak ve her iki yana yaslayarak yazdırılmalıdır.

15.  Tablolarda üstte ve numaralandırılmış, şekil, grafik, formül, resim ve fotoğraflarda altta ve numaralandırılmış olarak açıklayıcı adlar ve notlar Times New Roman fontlu 10 punto ve boldlu olarak küçük harflerle, sadece Tablo, Grafik, Formül, Resim ve Fotoğrafların ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.