Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Metroloji, ölçümün bilimsel yöntemler ile uygulanması, kısaca "ölçümbilim" günümüz dünyasının önemli vazgeçilmezlerinden olup, fiilen yaşantımızın her alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, ölçümbilim çıktılarının kullanımını, tüketicinin korunması, ticaret ve endüstriyel üretimden, enerji, çevre, sağlık, güvenlik, bilişim, telekomünikasyon ve ulaşım alanlarına kadar geniş bir yelpazede görebiliriz. Ölçümbilim, tüm disiplinlerdeki temel araştırma ve inovasyon çalışmaları için anahtar olan, sağlayıcı bir teknolojidir. Doğru ve güvenilir ölçüm, endüstri, bilim, politika gibi günlük yaşamın tüm alanlarında gereklidir.  

Ölçümbilim, disiplinlerarası bir bilim dalı olup, bilimsel araştırmalar için gerekirken, bilimsel araştırmalardan elde edilen çıktılar, ölçümbilim tarafından kullanılmakta ve ölçümbilimi geliştirmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler ölçümbilim faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde destekleyerek bilim ve teknoloji alanlarında rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler ise, temel üretim çıktılarını (örn. Tarımsal ürünler) pazarlayabilmeleri için ticaretteki teknik engelleri aşmak zorundadırlar. Bu amaçla da, hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde ölçümbilim altyapısının geliştirilmesi için yatırımlar yapılmaktadır.

Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ölçümbilim konusunda toplumun bilincini artırmak, bilim ve teknoloji alanında daha etkin ve rekabetçi olmak amacıyla Ölçümbilim Kongrelerini 1995-2008 yılları arasında, ikişer yıl aralıklar ile periyodik olarak yedi kez düzenlemiş ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; ölçümbilim ile ilgili, eğitim, sağlık, ticaret, gıda, kimya, makine, elektrik-elektronik ve çevre konularındaki izlenebilirlik, akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, teknik/yasal düzenlemeler ve sektörel sorunların yanısıra,  toplumun tüm katmalarını ilgilendiren ölçümbilim konularının derinlemesine tartışılmasına olanak sağlamıştır. 5 yıl gibi bir aradan sonra, Ölçümbilim Kongresi 2013 yılında tekrar düzenlenmektedir. Ara verilen bu uzun süreçten dolayı, ölçümbilim alanlarındaki gelişmeleri daha iyi aktarabilmek için, kongre bu yıl 3 gün olarak ve çok daha geniş bir kapsamı ele alarak "Kamusal Hizmetlerde ve Endüstride Ölçümbilim" ana teması ile düzenlenmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, aşağıda belirtilen geniş kapsamlı Ölçümbilim konularında, (özelikle ölçümbilimin klasik uygulama alanları dışındaki konuları dahil ederek, örneğin yaşam bilimleri, adli tıp, sağlık, çevre, bilgi teknolojileri vb. gibi konulardaki uygulamaları), bilgi ve deneyim sahibi üyelerimizi, uzmanları ve bilim insanlarımızı bu sürecin bir parçasını yapmak, katkı ve katılımlarını sağlamak ve ölçüm bilim ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak için VIII. Ölçümbilim Kongresini 26-28 Eylül 2013 tarihlerinde TÜBİTAK UME Gebze-Kocaeli`nde düzenlemektedir.