Seminerler

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


İç Çevre Kalitesi Seminerleri
Seminer Yöneticisi: 
Macit Toksoy - Sait C. Sofuoğlu - İbrahim Atmaca
Tarih: 8-9-10 Nisan 2015

İç Çevre Kalitesi Semineri 1 / Çağrılı Konuşmacı

 • Avrupa ve ABD‘de Okullarda İç Çevre Kalitesi-Ögrenci Sağlığı ve Ögrenmeye Etkileri
  (Indoor Envronmental Qualty In Schools In Europe And The US – Effects On Students` Health And Learning)
  Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY - National Institute for Health and Welfare - Finlandiya (Visiting Professor, The University of Tulsa, Oklahoma, USA)

İç Çevre Kalitesi Semineri 2 / Okullarda İç Hava Kalitesi

 • Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetimi - Günümüz Bilgi Pratiği
  Macit TOKSOY – Eneko
 • İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi
  Gülen GÜLLÜ - Hacettepe Üniversitesi
 • Kreş ve Anaokullarında İç Ortam Hava Kalitesi Çalışmaları
  S. Sinan KESKİN - Marmara Üniversitesi
 • Okullarda İç Çevre Konfor Bileşeni Olarak Aydınlatma
  Z. Tuğçe KAZANASMAZ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Okullarda İç Hava Kalitesi Eğitiim: Pilot Çalışma
  Macit TOKSOY ve Okullarda İç Çevre Kalitesi Eğitimi Çalışma Grubu
 • Okullarda İç Hava Kalitesinin Geliştirilmesi - Örnek Uygulama
  Orhan EKREN ve Okullarda İç Çevre Kalitesi Geliştirme Çalışma Grubu
 • Sınıflarda Havalandırma Debisinin Belirlenmesi
  Macit TOKSOY - Eneko
  Sait C. SOFUOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitsü
  Orhan EKREN - Ege Üniversitesi
  Ekincan UFUKTEPE - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Necmi VARLIK - MMO İzmir Şubesi

İç Çevre Kalitesi Semineri 3 / Toplumsal Alanlarda İç Çevre Kalitesi

 • İç Hava Kirleticiler ve İnsan Sağlığına Etkisi
  Sait C. SOFUOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Bina ve Dekorasyon Malzemelerinin İç Hava Kalitesine Etkisi
  Sibel MENTEŞE - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • Sentetik Koku Maddeleri ve İç Hava Kalitesine Etkileri
  Aysun SOFUOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi
  Zeynep AKDİLLİ ORAL - Saf Gayrimenkul, Ahmet ARISOY - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Şehirlerarası Otobüslerde Havalandırma ve İç Hava Kalitesi
  İbrahim ATMACA - Akdeniz Üniversitesi
 • Metro İstasyonları İle Metro ve Şehirlerarası Tren Vagonlarında İç Hava Kalitesi
  Burcu ONAT - İstanbul Üniversitesi
 • Hastanelerde İç Hava Kalitesi; Çağdaş Teknoloji ve Türkiye`de Görünüm
  Ali BOYLU - Ege Nisan
 • Hastanelerde Yangın Önlemlerinin İç Hava Kalitesine Etkisi ve Yangınlarda İç Hava Kalitesinin Korunması
  Abdurrahman KILIÇ - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Spor Salonlarında Isıl Konfor, İç Hava Kalitesi ve Aydınlatma
  Özgün KORUKÇU - Uludağ Üniversitesi
 • Endüstriyel Tesislerde İç Hava Kalitesi
  Gürkan DURGUN - İzmir Büyükşehir Belediyesi

İç Çevre Kalitesi Semineri 4 / Havalandırma Teknolojisi

 • İklimlendirme Sistemlerinde İç Hava Kalitesi İçin Havanın Filtrelenmesi
  Numan HODA - Akdeniz Üniversitesi
 • Havalandırmada Enerji Geri Kazanımı: Araştırma ve Geliştirme
  Utku ŞENTÜRK - Ege Üniversitesi
  Sinan AKTAKKA - Eneko
  Macit TOKSOY - Eneko
 • Konutlarda İç Hava Kalitesi ve Uygulamaları
  Sedat TAŞKIN - Sistemair HSK
  Hasan HEPERKAN - Yıldız Teknik Üniversitesi

İç Çevre Kalitesi Semineri 5 / Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma

 • Yeraltı Maden Ocaklarında İç Hava Kalitesi
  Arkun ANDIÇ - Sistemair HSK
  Abdurrahman KILIÇ - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri
  Burak OLGUN - Solution Home Bilişim Teknolojileri
  Serdar GÜLTEK - İstanbul Üniversitesi
  Hüseyin BULGURCU - Balıkesir Üniversitesi


 


Bacalar Semineri
Seminer Yöneticisi: Muammer Akgün
Tarih: 11 Nisan 2015

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Baca Sistemleri Üzerine Getirdiği Zorunluluklar
  Hakan GÜR - Marmara Teknik
 • Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin İstatistiksel Analizi
  Muammer AKGÜN - BACADER
 • Baca Yönetmeliği ve Detayları
  Ergün GÖK - ROTEK
  Muammer AKGÜN - BACADER
  Erkin ÇETİN - BACADER
 • Atık Gazın Dış Cepheden Atılması İle Karşılaşılan Sorunlar
  Muammer AKGÜN - BACADER
 • Hava Atık Gaz Sistemlerinin Uygulama Yöntemleri
  Atilla GEDİK - BACADER
  Muammer AKGÜN - BACADER


 


Jeotermal Enerji Semineri
Seminer Yöneticisi: Umran Serpen
Tarih: 8-9 Nisan 2015

 • Türkiye‘de Enerji ve Jeotermalin Yeri
  Abdurrahman SATMAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Tesisat Kongresi Jeotermal Enerji Seminerleri
  Niyazi AKSOY - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • ORC Jeotermal Enerji Santralı Doğasında Mevcut Olan Belirsizliklerle Nasıl Başa Çıkılır
  (How to Cope wth Inherent Uncertantes n an ORC Geothermal Power Plant)
  Reza AGAHI, Mustafa İNANLI - AtlasCopco
 • Cove Fort Binary Santralı
  (Cove Fort – Binary Power Plant)
  Ariel SACERDOTI - Ormat
 • Jeotermal Radyal Dışa Akış Türbini
  (The Geothermal Radal Outflow Turbne)
  Claudio SPADACINI, Luca XODO, Matteo QUAIA, Anthony HINDE - Exergy
 • Bavyera‘daki Turboden Jeotermal Referansları ve Bu Kanıtlanmış Çözümün Türkiye Çerçeve Koşulları Altında Avantajları
  (Turboden Geothermal References n Bavara Amd Advantages of Ths Proven Soluton Under Turksh Frame Condtons)
  Andrea DUVIA, Joseph BONAFIN - Turboden
 • Jeotermal Kaynak Karakteristiklerine Karşıgelen Teknoloji Seçenekleri
  (Technology Optons to Match Geothermal Resource Characterstcs)
  G. BYRAK, G. GIBBES, N. KITAGUCHI - Toshiba
 • Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme ve Proses Kontrol Sistemleri
  Arif SÖYLEM - Atasel
 • Jeotermal Elektrik Santralleri BOP Projeleri
  Cihan ÇANAKÇI - Pozitif Enerji
 • Ülkemizdeki Orta Entalpili Bir Jeotermal Kaynak İçin Tasarlanan Süperkritik ve Subkritik Binary Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması
  Ayşe Hilal KIVANÇ ATEŞ, Umran SERPEN - NTU Jeotermal Danışmanlık
 • Jeotermal Sahalarda Birimleştirmenin Rezervuar Performansına Olan Etkileri
  Ömer İnanç TÜREYEN, Abdurrahman SATMAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarın Üretm Performansı Üzerindeki Etkisi
  Fatma Bahar HOŞGÖR, Ömer İnanç TÜREYEN, Abdurrahman SATMAN, Murat ÇINAR - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Jeotermal Enerji Kullanımının Endüstriyel Uygulamaları
  Hüseyin GÜNERHAN - Ege Üniversitesi
 • Sondaj Akıskanı Isıl Reolojik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Klasik Viskometre ve Isıl Reometre
  Ali Ettehadi OSGOUEİ, Gürşat ALTUN - İstanbul Teknik Üniversitesi, Umran SERPEN - NTU Jeotermal Danışmanlık
 • Kesinti Taşınımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımıyla Kestirimi
  Ali Ettehadi OSGOUEI, Bagtyyar DURDYYEV, Gürşat ALTUN - İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Türkiye‘de Aynı Jeotermal Kaynaktan Yararlanma Anlaşmazlıkları ve Yönetmelikte Birimleştirme Önerisine İlişkin Değişiklikler
  İbrahim Metin MIHÇAKAN - İstanbul Teknik Üniversitesi

  FORUM:

  Son Yönetmelik Değişkliklerinin Getirdikleri, Götürdükler ve Bıraktıkları Sorunlar
  Forum Yöneticisi: Macit TOKSOY - Eneko 


Yalıtım Semineri
Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan
Tarih: 11 Nisan 2015

 • Sanayide Tesisat Yalıtımının Önemi ve Uygulamaları
  Berkay ÖMÜR, Metin AKDAŞ - Dinamik Isı
 • Tesisat Yalıtımında Uygun Malzeme Seçimi
  Mehmet Esat OĞUZ, Serhan KAYA - Das Yalıtım
 • Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinde Ön Yalıtımlı Plastik Borular
  Jan Thijs Van WIJNKOOP - Thermaflex
 • Yüzeyde Yoğuşma Problemi
  Bengül BÖKE - Ode Yalıtım
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
  Ayhan ÇAKIR - İzocam
 • Tesisat ve Yangın
  Faruk BİLAL - Himerpa


 


Pazarlama Yönetimi ve Marka Semineri
Seminer Yöneticisi: Fevzi Doğu
Tarih: 10 Nisan 2015

... 


Kurumsallaşma Semineri
Seminer Yöneticisi: Hakan Zobu
Tarih: 10 Nisan 2015

... 

İnovasyon Semineri
Seminer Yöneticisi: Selçuk Karaata
Tarih: 11 Nisan 2015

 


 

Girişimcilik Semineri
Seminer Yöneticisi: Hulusi Berik
Tarih: 11 Nisan 2015