Sempozyumlar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


 


1- Bina Fiziği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Mustafa Emre İlal
Tarih: 10-11 Nisan 2015

AMAÇ

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri çerçevesinde 2007`den beri gerçekleşmekte olan Bina Fiziği Sempozyumu 12.TESKON için de düzenlenmektedir. 2015 kongresinin teması "Sağlık için Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi" olarak belirlenmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, çevresel tehditlerin somutlaşması ve ekonomik baskıların artması, yeni yasa ve yönetmeliklerin kısa sürelerde düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hem teknolojik gelişmelere ışık tutabilmek, hem doğal çevreyi koruyabilmek, hem de yasal düzenlemelerin sağlıklı olmasını sağlayabilmek, geleceğe yönelik isabetli bir öngörüye sahip olmayı gerektirir.

Kongre, yapı sektöründeki gelişmelerin ileriye dönük olarak değerlendirildiği bir platform yaratarak gereken öngörünün oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Otoyol gürültüsünden, güneş kontrolüne, kentsel ısı adası etkilerinden, rüzgar yüklerine, içinde yaşanılan yapılı çevrede insan ve doğa arasındaki etkileşimleri inceleyen Bina Fiziği, makina mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri ve mimarların ortak çalışma alanıdır.

Ana hedefi ise insanların sağlıklı bir ortamdaki konforunun en etkin yöntemle sağlanmasıdır. Teknoloji odaklı çözümlere yönelimin arttığı günümüzde, sistemler ve yöntemler geliştirilirken hizmet verilenin insan olduğu unutulmamalıdır. Kongre teması olan "Sağlık için, Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi" zamanlı bir hatırlatma olarak kendini göstermektedir. 2015`te sempozyum oturumları fiziksel çevre kontrolünü kullanıcı odaklı olarak ele alan bildirileri biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

KONULAR

 • Binalarda başarım değerlendirmesi
 • Benzetim modelleri
 • Eniyileme yöntemleri
 • Sürdürülebilir tasarım: İlkeler ve araçlar
 • Pasif sistemler
 • Yapı kabuğu
 • Standartlar ve yönetmelikler

 • Binalarda Yaşam Döngüsü Sistem Sınırlarının BEP Yönetmeliği Çerçevesinde İrdelenmesi 
  Nilay ÖZELER KANAN - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  Burak HOZATLI - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Mimari Proje Yarışmalarında Sürdürülebilir Tasarım
  Güliz ÖZORHON - Özyeğin Üniversitesi
  İlker Fatih ÖZORHON - Özyeğin Üniversitesi

 • Kış Dönemi  İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma
  Esra LAKOT ALEMDAĞ - Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Mustafa KAVRAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Sağlık Yapıları
  Gamze KARAKAŞ - TC Sağlık Bakanlığı
  Müjde ALTIN - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği : Bursa Örneği 
  Zuhal ŞİMŞEK - Uludağ Üniversitesi
  Filiz ŞENKAL SEZER - Uludağ Üniversitesi
  Nilüfer AKINCITÜRK - Uludağ Üniversitesi

 • Yangın Ürünlerinin Yaşamsal Sınır Kriterlerinin Belirlenmesi 
  Zuhal ŞİMŞEK - Uludağ Üniversitesi
  Nilüfer AKINCITÜRK - Uludağ Üniversitesi

 • Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma
  İzzet YÜKSEK - Celal Bayar Üniversitesi
  Esma MIHLAYANLAR - Trakya Üniversitesi
  Tülay ESİN TIKANSAK - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 • Mimar  Sürdürülebilirlik İçin Bir Değerlendirme Aracı Olarak Benzetim
  Ahmet Vefa ORHON - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Müjde ALTIN - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Akdeniz İklimi İçin Yüksek Performanslı Bina Kabuğu Tasarımına Yalıtım Katmanının Dinamik Etkisi
  Burhan YÖRÜK, Ahmet ARISOY - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Çift Cidarlı Cephelerdeki  Akış ve Isı Transferinin Sayısal Analizi 
  Tuğba İNAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Mehmet Akif EZAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Tahsin BAŞARAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Aytunç EREK - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • İzmir`de Bulunan Bir Konutta Ölçülen Hava Sızdırmazlık Değerinin Yıllık Isıtma Amaçlı Enerji  Tüketimi  Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Cem Doğan ŞAHİN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Zeynep DURMUŞ ARSAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Gülden GÖKÇEN AKKURT - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 • Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Cephe Yönü ve Çatı Eği m Açısı Etkilerinin İncelenmesi 
  Mehmet Azmi AKTACİR - Harran Üniversitesi
  Bülent YEŞİLATA - Harran Üniversitesi

 • Bayburt İli nde Kurulması Düşünülen Yay Çatılı Sera İçin Güneş Enerjisi Hesaplamaları
  Uğur ÇAKIR - Bayburt Üniversitesi
  Erol ŞAHİN - Ordu Üniversitesi
  Kemal ÇOMAKLI - Atatürk Üniversitesi
  Murat BALCI - Bayburt Üniversitesi

 • Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleriyle Sertifikalandırılmış Sürdürülebilir Yapılarda Cam Cephelerin İrdelenmesi 
  Müjde ALTIN - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Ahmet Vefa ORHON - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Türkiye`den ve Dünyadan Örnekler Işığında Çift Cidarlı Cephenin Gelişimi 
  Pınar KUTLUAY - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Tuğba İNAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Ufuk ERSOY - Clemson Üniversitesi
  Tahsin BAŞARAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 • Sıfır Karbon Binalara Ulaşmada Anahtar Bir Cephe Önerisi
  İlknur KÜKDAMAR - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Ayça TOKUÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Eskişehir İklim Koşullarında Farklı Yönlere Bakan Ofis Binalarının Isıl Performanslarının İrdelenmesi
  Hakan ÜNALAN - Anadolu Üniversitesi
  Emrah GÖKALTUN - Anadolu Üniversitesi

 • İzmir, Kaynaklar`da Hava Kaynaklı Isı Pompası İle İklimlendirilen Müstakil Bir Konutun İzlenmesi ve Modellenmesi 
  Rahşan Aytül GÜLMEZ RAAFAT - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Zeynep DURMUŞ ARSAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 • Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor ve Enerji  Verimliliği  Açısından İncelenmesi 
  Gülben ÇALIŞ - Ege Üniversitesi
  Türkan Göksal ÖZBALTA - Ege Üniversitesi
  Merve KURU, Berna ALT - Ege Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Doç. Dr. Mustafa Emre İlal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü
Gülbahçe - Urla 35430 İZMİR
Tel: (0232) 750 70 95 
e-posta: to=emreilal [at] iyte.edu.tr" target="_blank">emreilal [at] iyte.edu.tr 


 

 


2- Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Hasan Heperkan
Tarih: 8-9-10 Nisan 2015

AMAÇ

KYOTO protokolüne göre karbondioksit yayılımını azaltmayı taahhüt etmiş olan Avrupa Birliği, ilk olarak 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC), EPBD ile birlik üyesi ülkelerin binalar için bir enerji belgelendirme, sertifika sistemi oluşturmalarını istemiştir. 2010 yılında yeniden düzenlenen direktif (EC, 2010) üye ülkelere minimum enerji gereksinimi koınusunda somut hedefler getirmiştir. Öncelikle, farklı kullanım şekillerine göre referans binaların oluşturulması, bu binaların yaşam süreçlerini dikkate alan "optimum maliyet"e dayalı yönetmeliklerin hazırlanması ve amaca ulaşmak için yapılacak geliştirme yöntemlerinin tanımlanması gerekmektedir. Avrupa enerji hedeflerine göre, kamu binaları 2018/2019, diğer binalar da 2020/2021 yılına kadar "yaklaşık sıfır enerjili binalar", nZEB olacaktır.

Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile, Avrupa`da mevcut ve yeni yapılacak binalarda düzenli bir denetim ve değerlendirme mekanizması kurularak binalarda enerjinin daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır. AB`deki 160 milyon binanın (Tükiye`de 8.5 milyon bina, %86`sı konut), birliğin enerji talebinin % 40`lık bir bölümünü oluşturması (Türkiye`de %31) ve toplam karbondioksit yayılımının % 40`ını gerçekleştirmesi nedeniyle binalarda enerji verimliliğinin sağlanması son derece büyük bir önem arz etmektedir.

Avrupa Birliği ayrıca, 17 Aralık 2008 de 20-20-20 Yenilenebilir Enerji Direktifi`ni kabul ederek önümüzdeki 10 yıl için iklim değişikliği hedefleri koymuştur. Buna göre 2020`ye kadar;

 • Sera gazları emisyonları, 1990 seviyesinden %20 azaltılacaktır.
 • Enerji verimliliğinde yapılacak geliştirmelerle enerji tüketimi %20 azaltılacaktır.
 • Yenilenebilir enerji kullanımı %20 arttırılacaktır.

Türkiye ise bu konuda daha hızlı davranmış, 18/04/2007 de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu`nu kabul etmiş, 2008 yılında Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, TS 825 i yenilemiş ve 5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle kapsam dahilindeki binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Binalara EKB verilebilmesi için binaların enerji performanslarının belirlenmesi gerekmektedir. 07.12.2010 tarihinde "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)" ile binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametreleri değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için bina enerji performansı "hesaplama yöntemi" yayımlanmıştır.

Çok boyutlu olan binaların enerji performansının geliştirilmesi konusu, başından beri TESKON kongrelerinde ele alınmakta ve bu kapsamdaki çalışmaların sunumu önemli bir yer tutmaktadır. Bu konu, son üç kongrede özel sempozyumlarda ele alınmıştır. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında da "Binalarda Enerji Performansı" Sempozyumu düzenlenecektir. Bu alanda çalışan akademisyenler ve sektör temsilcilerini katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

KONULAR

 • Yeni ve mevcut binalarda enerji performansı
 • Yaklaşık sıfır enerjili binalar (nZEB)
 • Konutlarda, kamu binalarında, ticari binalarda, hastanelerde, okullarda enerji performansı
 • Binalarda enerji performansında etkili parametreler
 • Referans bina kavramı
 • Binalarda enerji performansı için değerlendirme yöntemleri
 • Binalarda enerji performansı için yazılımlar
 • Binalarda enerji performansı ve ekonomi
 • Optimum maliyet kavramı
 • Binalarda enerji performansı: Yasal durum
 • Binalarda enerji performansı: Sertifikalandırma
 • Kentsel dönüşüm ve enerji performansı

 • Towards Nearly Zero Energy Building: Challenge of Mediterranean Region
  Stefano P. CORGNATI, Verena Marle BARTHELMES, Chiristina BECCHIO, Cecilla GUALA - University of Torino

 • Bina Enerji  Verimliliği  Düzeyinin Belirlenmesinde Referans Bina ve Referans Değerlerin Önemi 
  Zerrin YILMAZ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Güneş Termal Enerjili  ve Fotovoltaik Destekli "Neredeyse Sıfır Enerjili " Binaların Enerji ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi 
  Erdem ADIGÜZEL - Yıldız Teknik Üniversitesi
  Nader JAVANİ - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Sürdürülebilir Binalar / Türkye`nin İlk Akıllı Binasının 21 Yıllık Geçmişi; Sabancı Center
  Eser ÇİZER - Sabancı Holding

 • Avrupa Birliği  Direktifi  Doğrultusunda Binalarda Yaklaşık Sıfır Enerji  Düzeyinin Akdeniz Ülkesi Olan Türkiye`de Konut Binaları İçin Belirlenmesine Yönelik Uygulama Örneği 
  Neşe GANİÇ SAĞLAM - İstanbul Teknik Üniversitesi
  A. Zerrin YILMAZ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Binalarda Enerji Performans Direktifi  İle Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin Karşılaştırılması
  Esra TURAN TOMBAK - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Bina Enerji Performansını Artıracak Alternatif Isıtma Sistem Uygulamalarının Doğal Gaz ve Elektrik Piyasalarına Etkileri 
  Nezih Enes EVREN - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 • Yenilenebilir Enerji  Kullanımında Derece-Saat Tabanlı Ekonomik Değerlendirme Yöntemi
  Birol KILKIŞ - Başkent Üniversitesi

 • Örnek Bir Bina İçin Farklı Enerji Performans Programlarının Isıtma-Soğutma Yük Hesaplarının Karşılaştırılması
  N. Alpay KÜREKCİ - Yıldız Teknik Üniversitesi
  Seyit KAPLAN - SN Mekanik

 • Soğutma Yükü Hesaplamalarının Bilgisayar Destekli Analizi 
  Abdullah YILDIZ - Uşak Üniversitesi
  Mustafa Ali ERSÖZ - Uşak Üniversitesi
  Ali ALTINER - Uşak Üniversitesi
  Tahir Berkay BİLKİ - Uşak Üniversitesi

 • Büyük Yerleşkelerin Isıtma Sistemlerinde Hidrolik Balans ve Enerji Verimliliği; Örnek Uygulama
  Mehmet Ziya SÖĞÜT - Orhangazi Üniversitesi
  Hamit MUTLU - Mekanik Proje Mühendislik
  T. Hikmet KARAKOÇ - Anadolu Üniversitesi

 • Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi(BEP-TR) Kapsamında, Farklı İklim Bölgelerinde Yapı Biçimi Dönüşümünün ve Zon Sayısı Hesabının Değerlendirilmesi 
  Selcen Nur ERİKCİ - Yeni Yüzyıl Üniversitesi
  Gülay ZORER GEDİK - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Yapı Bilgi Sistemi (BIM) İle Mekanik Tesisat Projeleri 
  Seyit KAPLAN - SN Mekanik
  N. Alpay KÜREKCİ - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Konut Dışı Binalarda Yıllık Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliğinin İncelenmesi 
  Günay ÖZDEMİR - Trakya Üniversitesi
  Nurdil ESKİN - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Konut Binalarının Yaşam Dönemindeki Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetinin Hesaplanması
  K. Ferit ÇETİNTAŞ - İstanbul Arel Üniversitesi
  Zerrin YILMAZ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Ömür Maliyet Analiziyle Entegre Edilmiş Tavlama Benzetim  Meta Sezgisel Yöntemi İle Yalıtım Kalınlığının Optimizasyonu
  Figen BALO - Fırat Üniversitesi
  Ukbe Üsame UÇAR - Gazi Üniversitesi

 • Bir Konut Binasının Enerji Performansının Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi ve CO2 Salımı Açısından Değerlendirilmesi 
  Suzi Dilara MANGAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Gül Koçlar ORAL - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Bina Yapı Malzemeleri İçin Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi 
  Beyza BEYHAN - Çukurova Üniversitesi
  Kemal CELLAT - Çukurova Üniversitesi
  Okan KARAHAN - Erciyes Üniversitesi
  Yeliz KONUKLU - Niğde Üniversitesi
  Cengiz DÜNDAR - Çukurova Üniversitesi
  Caner GÜNGÖR - Kambeton
  Halime PAKSOY - Çukurova Üniversitesi

 • Konutların Farklı Cam ve Doğrama Özelliğindeki Pencerelere Bağlı Isıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimi 
  Okan KON - Balıkesir Üniversitesi
  Hüseyin BULGURCU - Balıkesir Üniversitesi

 • Konut ve Ofis Fonksiyonlu Hacim Örneğinde Yapı Kabuğu Enerji Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi 
  Seda KAÇEL - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Ayşegül EKŞİ - İstanbul Teknik Üniversitesi
  A. Zerrin YILMAZ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi 
  Gülçin SÜT - Harput Mimarlık ve Mühendislik
  Merve TUNA KAYILI - Gazi Üniversitesi

 • Düz Çatılarda Gizli Enerji Depolama Potansiyelinin İzmir Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi 
  Ayça TOKUÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Tahsin BAŞARAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Cengiz YESÜGEY - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Farklı İklim Bölgelerinde Otel Yapılarının Isıtma ve Soğutma Yükleri Açısından Karşılaştırılması
  Ayşe DEMİRTAŞ - Tekeli Sisa Mimarlık
  Gülay ZORER GEDİK - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Enerji Performansı Yüksek Yangına Dayanıklı Binalar
  Koray UĞURLU - TGÜB
  Galip TEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Isıtma ve Soğutma Derece Saat Hesaplamalarında Enlem-Boylam-Rakım İlişkisinin Marmara Bölgesi İçin Araştırılması
  Hasan Aytuğ KURT - İstanbul Tersane Komutanlığı
  Mustafa ERTÜRK - Balıkesir Üniversitesi
  Alevay KILIÇ - Balıkesir Üniversitesi
  Semin KAYA - Balıkesir Üniversitesi

 • Üç Büyük Şehir Merkezi İçin Bin-Data Değerlerinin Belirlenmesi 
  Şaban PUSAT - Yıldız Teknik Üniversitesi
  İsmail EKMEKÇİ - İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Ahmet Coşkun DÜNDAR - İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Kemal ERMİŞ - Sakarya Üniversitesi

 • Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüd ve Verimliliği Arttırıcı Proje (VAP) Çalışması
  İsmail EKMEKÇİ - İstanbul Ticaret Üniversitesi
  Nevzat ŞADOĞLU - Maksan
  İsmet TETİK - Maksan
  Kemal ERMİŞ - Sakarya Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Hasan Heperkan
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş
34349 İstanbul
Tel: 0 212 383 28 11
Faks: 0 212 383 20 64
e-posta: to=heperkan [at] yildiz.edu.tr" target="_blank">heperkan [at] yildiz.edu.tr 


 

 


3- Isıl Konfor Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Abdulvahap Yiğit
Tarih: 11 Nisan 2015

AMAÇ

Isıl konfor, yaşanan ve çalışılan ortamlarda rahatlığı ve verimliliği etkileyen ana faktördür. İklimlendirilen ortamlarda ısıl konforun sağlanması, insanların sağlık ve verimliliklerini etkiler. Bundan dolayıdır ki, günümüzde artık yaşanan ortamların sadece iklimlendirilmesi yeterli görülmemekte, ısıl konforu sağlayacak iklimlendirme yapılması gerekmektedir. Bina fiziği, giyilen giysiler, iklimlendirme sistemi seçimi-dizaynı, bina mimarisi ve iç mimari ısıl konforu etkileyen ana parametreler olarak sayılabilir. Bundan dolayı, ısıl konfor, disiplinler arası çalışmalar gerektiren bir konu olarak görülmektedir. HVAC sektörü için son derece önem kazanan bu konunun, detayları ile ele alınması büyük bir önem arz etmektedir.

KONULAR

 • Isıl Konfor
 • Isıl Konfor Modelleri
 • Isıl Konfor ve Mimari Tasarım
 • Isıl Konfor HAD (CFD) Analizleri
 • Isıl Konfor ve Giysi
 • Isıl Konfor ve Verimlilik
 • Isıl Konfor ve insan sağlığı
 • Yapı Fiziği ve Isıl Konfor
 • İklimlendirme Sistemleri ve Isıl Konfor

 • Oda Havalandırmasında Isıl Konforun Sayısal Simülasyonu
  Bahadır Erman YÜCE - Uludağ Üniversitesi
  Erhan PULAT - Uludağ Üniversitesi

 • Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşlarda Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Füsun DOBA KADEM - Çukurova Üniversitesi
  Aslıhan ERGEN - Kem Color

 • Aşırı Nemli  Ortamlarda Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi Projelendirme Esasları
  Celalittin KIRBAŞ

 • İnsan Vücudunun Isıl Taklidi İle Oda Tip Bir Operatif Sıcaklık Ölçerin Tasarımı, Prototip İmalatı ve Kalibrasyonu
  Fatih EVREN - Hazarfen Enerji
  Birol KILKIŞ - Başkent Üniversitesi

 • Mağazalarda Spot Lambaların İnsan Isıl Konforuna Etkisinin Taguchi Yöntemiyle İncelenmesi 
  Nurullah ARSLANOĞLU - Uludağ Üniversitesi
  Abdulvahap YİĞİT - Uludağ Üniversitesi

 • Yerden Soğutma Sisteminin Deneysel İncelenmesi ve Isıl Konforda Sağladığı Avantajlar İle Dezavantajların Belirlenmesi 
  Gültekin ŞAHİN - Gentem Mühendislik
  Abuzer ÖZSUNAR - Gazi Üniversitesi
  Birol KILKIŞ - Başkent Üniversitesi

 • Üniversite Dersliklerinin Isıl Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Cem Doğan ŞAHİN - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Zeynep ATAK - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Melih KILIÇ - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Deniz DÖNER - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Elif ÇELİK - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Aykut GEMİCİ - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Kardelen ÖZCAN - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı
  Faruk ÖNER - Derinuzay Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı

 • Bir Metro İstasyonunda Platform Ayırıcı Kapıların İç Ortam Şartlarına Etkisi
  Nurdil ESKİN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Mesut GÜR - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Oğuz BÜYÜKŞİRİN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Ünal ALTINTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Yıldıray YEDİKARDEŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Metro İstasyonlarında İşletme Şartlarının Isıl Konfora Etkisi 
  Nurdil ESKİN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Mesut GÜR - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Oğuz BÜYÜKŞİRİN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Ünal ALTINTAŞ - İstanbul Teknik Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit
Uludağ Üniversitesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel: (0224) 2941907
e-posta: to=avahap61 [at] gmail.com" target="_blank">avahap61 [at] gmail.com


 


 

 


4- İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. Sofuoğlu
Tarih: 10 Nisan 2015

AMAÇ

İç Hava Kalitesi Sempozyumu 2007 yılından beri TESKON dahilinde düzenlenmektedir. Ana teması "Sağlık İçin Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi" olan TESKON-2015 beşinci sempozyuma ev sahipliği yapacaktır. Çevre ve Makina Mühendislikleri, Biyoloji-Biyomühendislik, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı, Adli Tıp bölümlerinden katılımlarla genişleyerek devam eden sempozyuma ilgi artarak devam etmektedir. İç havakalitesi ile ilgili, listelemiş olduğumuz ancak doğal olarak  bunlarla sınırlı olmayan alanlarda çalışan araştırmacıları, çalışmalarını aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak ve İç Hava Kalitesi ile ilgili çalışmaların ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak üzere TESKON-2015 V. İç Hava Kalitesi Sempozyumu`na davet ediyoruz. İç Hava Kalitesi çok disiplinli bir alandır. Dolayısıyla, ortak faydada daha verimli ve etkili bilimsel çalışmaların ilk tohumlarının atılacağı bir ortam oluşturulması ilk hedefimizdir. Ek olarak, iç hava kalitesinin insan sağlığı açısından önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyoneller yoluyla katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU

İnsanlar zamanlarını, %90`ı geçen oranlarda iç ortamlarda geçirmektedirler. Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirleticiler ve bunların iç hava ve ev tozundaki derişimleri, ortaya çıkabilecek gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli sağlık etkileri açısından kritik bir rol oynarlar. Bu sağlık etkileri, iş-okul saati kaybına yol açacak hastalıklardan, geçici olarak ortaya çıkan spesifik olmayan semptomlara kadar değişkenlik göstermekte ve doğrudan veya dolaylı olarak iş-okul performansı kaybına sebep olabilmektedir. Ülkemizde şimdiye kadar dış havaya gösterilene oranla, iç hava kalitesi neredeyse hiç ilgi görmemiş olmakla beraber, bu alanda yapılan çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 2007`de ilki yapılan ve 2015`te beşincisi düzenlenecek olan İç Hava Kalitesi Sempozyumu, bu bilim alanında ülkemizin geldiği noktayı ortaya koyması ve henüz oluşmakta olan, gerek mesleki gerekse halk bilincinin bina edilmesi için son derecede önem taşımaktadır.

KONULAR

 • Evlerde hava kalitesi
 • Ev harici binalarda hava kalitesi
 • Hastanelerde hava kalitesi
 • Okullarda hava kalitesi
 • Ulaşım araçlarında iç hava kalitesi
 • İç hava kalitesi ve verimlilik
 • Algılanan iç hava kalitesi
 • İç hava kirletici kaynakları
 • Emisyon karakterizasyonu
 • Bina ve dekorasyon malzemeleri ve iç hava kalitesi
 • Temizlik maddeleri ve iç hava kalitesi
 • Biyolojik iç hava kirleticileri
 • Uçucu organik bileşikler
 • Yarı uçucu organik bileşikler
 • İnorganik gaz kirleticiler
 • Partiküller ve filtrasyon
 • Rutubet ve binalarda hava kalitesi
 • Bina-içi kimyasal tepkimeler
 • Bina ile ilgili hastalıklar
 • Bina ile ilgili semptomlar
 • İç hava kalitesi ve çocuk sağlığı
 • Havalandırma sistemleri ve iç hava kalitesi
 • İç hava kirleticilerinin kontrolü
 • Maruziyet ve risk değerlendirmesi
 • Bina-içi konfor değişkenleri
 • Bina-içi çevresel kalite
 • İHK iletişimi ve kalite göstergeleri

 • Farklı Özellikteki  İç Ortamlarda Partikül Madde (PM) ve Karbon Dioksit (CO2) Seviyelerinin Mekansal ve Mevsimsel Değişimi 
  Osman ÇOTUKER - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Sibel MENTEŞE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Uçucu Organik Bileşik (UOB) Seviyelerinin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekansal ve Mevsimsel Değişimi 
  Deniz TAŞDİBİ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Sibel MENTEŞE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Biyoaerosollerin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekansal ve Mevsimsel Değişimi 
  Elif PALAZ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Sibel MENTEŞE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Müşerref TATMAN OTKUN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Ev Tozlarının Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi 
  Parisa BABAEİ - Hacettepe Üniversitesi
  İlknur DURUKAN - Hacettepe Üniversitesi
  Gülen GÜLLÜ - Hacettepe Üniversitesi

 • İzmir İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi Projesi Uygulama Okulunda İç Hava Kalitesi 
  Tuğba UGRANLI - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Sait C. SOFUOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Orhan EKREN - Ege Üniversitesi
  Macit TOKSOY, Sinan AKTAKKA - Eneko

 • Bir Üniversitenin Farklı Mekanlarında İç Ortam Hava Kalitesinin Zamanla Değişiminin Pasif Örnekleme Yöntemi İle İncelenmesi 
  Yetkin DUMANOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Gamze MİRZAOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Tolga ELBİR - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Y.D.D. Yöntemi Kapsamında Yün Ve Plastik Esaslı Halı Kaplamalarının Çevresel Performansının Değerlendirilmesi ve İç Mekân Hava Kalitesine Etkileri 
  Merve TUNA KAYILI - Gazi Üniversitesi
  Gülser ÇELEBİ - Alanya Hep Üniversitesi

 • Sürdürülebilirlik Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konut Projesinin Değerlendirilmesi 
  Sevil KARAGÖZ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Sibel MENTEŞE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Aktif Karbon Kumaşının Sigara Filtrasyonunda Kullanımı
  Firdevs MERT - Akdeniz Üniversitesi
  İsmail TONBUL - Akdeniz Üniversitesi
  Ayhan TOPUZ - Akdeniz Üniversitesi
  Numan HODA - Akdeniz Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kimya Mühendisliği Bölümü ve Çevre Müh. Anabilim Dalı
Gülbahçe, Urla 35430 İZMİR
Tel: (0232) 750 66 48
Faks: (0232) 750 66 45
e-posta: to=cemilsofuoglu [at] iyte.edu.tr" target="_blank">cemilsofuoglu [at] iyte.edu.tr
Web: http://www.iyte.edu.tr/~cemilsofuoglu 


 


5- Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: 
A. Alper Özalp
Tarih: 8-9-10 Nisan 2015

AMAÇ

Çağdaş endüstriyel yaklaşımlar, teknolojik ilerlemelerin ana dayanak noktalarının güvenilir mühendislik öngörüleri, hızlı analiz teknikleri ve düşük maliyetli tasarım çalışmaları olduğunu işaret etmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojilerinde son 20 yılda sağlanan ilerlemeler beraberinde, bu amaca hizmet edebilen, bilgisayar destekli analiz ve simülasyon odaklı görev yapan mühendislik yazılımlarnın geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Bu yazılımlar yapısal çerçevede fiziksel tasarım kabiliyetine sahip olmakla kalmamış, tasarımı üzerinde çalışılan mühendislik sisteminin operasyonel incelemesini yürütebilecek bir donanıma sahip olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu kurgu bilimsel formulasyonları kapsamanın ötesinde endüstriyel yöntemler ile de kuvvetlendirilmiş, bunun ötesinde veritabanı bağlantıları ile de gerçek zamanlı malzeme, akışkan, alt sistem bileşeni, sistem karakteristiği gibi seçeneklerin de tasarımcıların hizmetinde olmasını sağlamıştır. Bu imkanların varlığı tasarım mühendislerine ürün henüz CAD modeli safhasında iken sistemin çalışma performans ve kabiliyetini simülasyon çalışmaları ile bilgisayar ortamında öngörebilme fırsatını tanımaktadır. Gelişen teknolojilerin sunduğu bu imkan mühendislik tasarım çalışmalarının güvenilir olmasının ötesinde hızlı ve düşük maliyetli yürütülmesini de sağlamıştır. Hatta simülasyon araçları ile mevcut tasarımlar optimize edilerek performansları iyileştirileceği gibi problemli ürünlerdeki sıkıntılar da giderilebilmektedir. Diğer taraftan, bu yazılımların kullanımının yaygınlaşması ve simülasyon çalışmalarının geleneksel hale gelmesi beraberinde başarı hikayelerine, uygulanan yöntemlere, kullanım sahalarına, olası risklere ve hata seviyelerine dair kullanıcı firma/üniversite bazlı tecrübeye dayalı aktarım ve dönüşlerin de artmasına neden olmuştur. Bu durum bilgisayar destekli simülasyon çalışmaları yürüten endüstriyel uygulayıcıların, bilim insanlarının, proje yürütücülerinin ve araştırmacıların arasındaki bilgi akışını sağlayacak bir platformun da gerekliliğini işaret etmiştir. Bu noktadan hareketle hayata geçirilen Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu ile ülkemizde simülasyon araçlarını kullanarak ürün geliştiren araştırmacılar, akademisyenler ve farklı sektörlerde çalışan mühendislerin bir araya gelerek sektörler arasında bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanan kurs, seminer, panel ve forumlar ile endüstrinin farklı kulvarlarındaki profesyonellerin biraraya gelmesinin de planladığı sempozyumun hedef teknolojik konu başlıkları, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, şu şekildedir:

KONULAR

 • Aerodinamik
 • Akışkan Yatak Uygulamaları
 • Araçlarda Havalandırma
 • Binalarda Havalandırma ve Dış Cephe Yükü Hesaplamaları
 • Blow Molding Prosesi
 • Boyama Sistemleri
 • Çok Modlu Isı Transferi Uygulamaları
 • Denizcilik Uygulamaları
 • Ekstrüzyon Prosesi
 • Endüstriyel Fırınlar
 • Endüstriyel Tip Soğutucular
 • Endüstriyel Yakıcılar ve Yanma Odası Tasarımı
 • Enjektör Sistemleri
 • Filtrasyon Sistemleri
 • Havacılık Sanayi
 • Hidrolik Sistemler
 • Isı Değiştiricileri
 • Isıl Konfor Hesaplamaları
 • Kalıp İçi Dolum Prosesi
 • Klima Sistemleri
 • Kompresörler
 • Kurutma Teknolojileri
 • Lüle Akışları
 • Mikro Akış Teknolojileri
 • Motor içi Bağlantı Borusu Tasarımı
 • Plazma Akışları
 • Pnömatik Sistemler
 • Pompalar ve Fanlar
 • Poroz Ortam Akışları
 • Savunma Sanayi
 • Serbest Yüzey Akışları
 • Sızdırmazlık Sistemleri
 • Soğutma Kulesi Tasarımı
 • Spray Akışları
 • Sesüstü Akışlar
 • Tünel içi Yangın Simülasyonları
 • Tünel içi Havalandırma Simülasyonları
 • Türbinler
 • Vanalar
 • Yağlama Uygulamaları
 • Yakıt Pilleri
 • Yakıt Tahrik Sistemleri
 • Yanmış Gaz Akışları
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
 • Yoğuşma Mekanizmaları

 • Bir Isı Geri Kazanım Cihazının Performans Karakteristiklerinin Deneysel ve Sayısal Olarak Belirlenmesi 
  Utku ŞENTÜRK - Ege Üniversitesi
  Meltem ALTIN - Eneko
  Göknil AĞAR - Eneko
  Sinan AKTAKKA - Eneko
  Macit TOKSOY - Eneko

 • Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli  Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı
  Hasan ACÜL - RDMP Danışmanlık

 • Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu
  Murat ÖZER - Üntes
  Erhan BUDAK - Üntes

 • Bir Dilim Transformatör Radyatöründe Akış ve Isı Transferinin Farklı Yağ Tipleri Kullanılarak İncelenmesi 
  Özben KAYMAZ - Balıkesir Elektromekanik
  Gökhan KALKAN - Balıkesir Elektromekanik
  Tahsin BAŞARAN - İYTE
  Aytunç EREK – Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Kombideki  Isı Değiştirici Kapasitesine Tasarım Parametrelerinin Etkisi 
  Hasan AVCI - Türk Demirdöküm
  Dilek KUMLUTAŞ - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Ahmet KAPAR - Türk Demirdöküm
  Mustafa DUTUCU - Türk Demirdöküm

 • Örnek Bir Yapının Isıtma-Soğutma Uygulamasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi 
  Bilsay PASTAKKAYA- Uludağ Üniversitesi
  Kürşat ÜNLÜ- Uludağ Üniversitesi
  Recep YAMANKARADENİZ - Uludağ Üniversitesi

 • Tek Yanlı Düzlemsel Ani Genişlemeli Kanallarda Çevrintili Türbülanslı Akışın Bilgisayarlı Simülasyonu
  Tahir KARASU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Düzlemsel Simetrik Anigenişlemelerde Çevrintili Türbülanslı Akışın Sayısal Araştırılması
  Tahir KARASU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Yüksek Blokajlı Kanal İçinde Laminer Sürekli Akış İçin Ard Arda İki  Silindir Etrafında Akış ve Isı Karakteristiklerinin Nümerik Olarak İncelenmesi 
  Neslihan GÜNEŞ - Uludağ Üniversitesi
  A. Alper ÖZALP - Uludağ Üniversitesi

 • Hazır Meyane Üretim Sisteminde Ürünün Soğutulma Prosesine Göre Özel Bir Granülasyon Makinesinin Tasarımı
  Cemil Günhan ERHUY - Ermetal Otomotiv
  Mehmet GÖKÇEDAĞLIOĞLU - Ermetal Otomotiv
  Mahmut Esat TANRIBİLİR - Ermetal Otomotiv
  Yıldırım KILIÇ - Ermetal Otomotiv
  Mehmet TEKE - Anova Danışmanlık
  A. Alper ÖZALP - Uludağ Üniversitesi

 • Farklı Yayma Katsayıları İçin Otomotiv Dış Aydınlatma Lambası Isıl Karakteristiklerinin Sayısal İncelenmesi 
  Sercan BODUROĞLU - Farba Otomotiv
  Muhiddin CAN - Uludağ Üniversitesi

 • Perde Desenli Gövde Borulu Tip Isı Değiştiricilerinin Optimizasyonu, CFD Analizi ve Deneysel İncelenmesi 
  Ahmet AYDIN - Sakarya Üniversitesi
  Tahsin ENGİN - Sakarya Üniversitesi
  Serdar YURDUSEVEN - Sakarya Üniversitesi
  Tahsin ENGİN - Sakarya Üniversitesi
  Gülcan ÖZEL - Sakarya Üniversitesi

 • Taşıt Motorları İçin Rezonatör Tip Susturucu Tasarımı
  Ahmet ÇAĞLAYAN - İstanbul Teknik Üniversitesi
  Haluk EROL - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Doğalgazlı Isıtma Cihazlarında (Kombi) Atık Gazdan Enerji Kazanımı Sağlayan Yeni Nesil Plakalı Reküperatörün Simülasyon Tabanlı Geliştirilmesi
  Turgut Oruç YILMAZ - Bosch Termoteknik

 • Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfinin Optimum Tasarımının Geliştirilmesi 
  Muhammed Safa KAMER - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Ahmet KAYA - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Hüseyin Emre ŞAHİN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Abdullah ŞİŞMAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 • Afyonkarahsar‘da Kurulu Olan Monokristal, Polikristal ve İnce Film Güneş Panellerinin Verimliliklerinin İncelenmesi 
  Yüksel OĞUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Abdil KARAKAN - Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Bahtiyar USLU - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pilinin Üç Boyutlu Modelinin Geliştirilmesi 
  Ömer Faruk ATACAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Uğur GENÇALP - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Can Özgür ÇOLPAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Elektronik Cihazların Soğutulmasının Farklı Türbülans Modelleri ve Duvar Yaklaşımları İle CFD Simülasyonu
  Fuat TAN- Uludağ Üniversitesi
  Ahmet Serhan CANBOLAT- Uludağ Üniversitesi
  Burak TÜRKAN- Uludağ Üniversitesi
  Bahadır Erman YÜCE - Uludağ Üniversitesi

 • Acil Durum Tünel Havalandırmasında Bölgesel Faktörlerin Sayısal Olarak İncelenmesi 
  Efe ÜNAL - Aironn Havalandırma

 • Derslik İçi Taze Hava Dağılımının Sayısal Olarak Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 
  Ziya Haktan KARADENİZ - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
  Güniz GACANER ERMİN - GG Mühendislik
  Orhan EKREN - Ege Üniversitesi
  Filiz AKTAKKA - Mekanik Tasarımcı
  Sinan AKTAKKA - Eneko
  Sait Cemil SOFUOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  İbrahim ATMACA - Akdeniz Üniversitesi
  Necmi VARLIK - MMO İzmir Şubesi
  Macit TOKSOY - Eneko

 • Dış Yüzey Sıcaklığı Periyodik Olarak Değişen Kapalı Ortamlarda Birleşik Doğal Taşınım: Duvar Isı İletimi Etkisi 
  Buğra SARPER - Gümüşhane Üniversitesi
  Orhan AYDIN - Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Nanoakışkan İçeren Tek Fazlı Mini Doğal Taşınım Döngülerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Ziya Haktan KARADENİZ - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
  Alpaslan TURGUT - Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Farklı Basınçlar Altında Solvent Vakumlu Buharlı Kurutma Fırını Tasarımı ve Akış Analizi 
  Serdar YURDUSEVEN - Sakarya Üniversitesi
  Ahmet AYDIN - Sakarya Üniversitesi
  Tahsin ENGİN - Sakarya Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. A. Alper ÖZALP
Uludağ Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü Görükle/Bursa
Tel/Faks: (0224) 442 88 99
e-posta: to=aozalp [at] uludag.edu.tr" target="_blank">aozalp [at] uludag.edu.tr
Web: http://www20.uludag.edu.tr/~aozalp/


Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu İlk Çağrı Broşürü İçin Tıklayınız

 


 

 


6- Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Gıda İşlemesinde Hijyenik Tasarım
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) )tarafından organize edilmektedir.
Sempozyum Yöneticileri: Ali Güngör / Y. Onur Devres
Tarih: 8-9-10-11 Nisan 2015

AMAÇ

Soğutma, insanoğlunun varoluş tarihinden günümüze kadar olan yaşantısında önemli bir yer tutmasının yanı sıra tesisat mühendisliğinin de en önemli çalışma alanlarından biridir.

Üniversiteler ile sektör firma ve temsilcilerini aynı platform altında buluşturacak olan bu sempozyumda, soğutma ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması, yeni uygulama teknikleri ile araştırmaların sunulması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Tüm uzmanlarımızı bilgi ve birikimlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

KONULAR

 • Soğutma Teknolojileri ve Yeni Gelişmeler
 • Sürdürülebilir Soğutma Teknolojileri
 • Soğutma Teknolojilerinde Enerji Verimliliği
 • Yeni Soğutkanlar
 • Yeni Ürünler
 • Soğukta Saklama Teknolojileri
 • Gıda Teknolojisi ile ilgili Uygulamalar
 • Üretimden Tüketime Gıda Kalite ve Güvenliği Teknolojileri

 • Hijyenik Tasarım İle Gıda Üretim Tesislerindeki CIP Uygulamalarında Potansiyel Tasarruf İmkanları
  Knuth Lorenzen - EHEDG Başkanı (Almanya)

 • EHEDG Yaklaşımı İle Hijyenik Tasarım Kriterleri
  Y. Onur Devres - Devres Danışmanlık Ltd.

 • Gıda Sanayindeki Hijyenik Öncelikler
  Barbaros Özer - Ankara Üniversitesi

 • Ülkemizde Taze Ürün Depolayan Soğuk Muhafaza Tesislerinde Teknik ve Ekonomik Nitelikler
  Rahmi TÜRK - Somtad
  Hakan KARACA - Cantek

 • Meyve ve Sebzelerin Muhafazasında Soğuk Depoların Kalite ve Kantiteye Etkileri
  Rahmi TÜRK - Somtad
  Işılay YILDIRIM - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
  Derya İKAT - Ege Üniversitesi

 • Gıda Proseslerinde Soğutma İşleminde Vurgulu Hava Jetlerinin Kullanımı
  Ferruh ERDOĞDU - Ankara Üniversitesi

 • Kriyojenik ve Mekanik Dondurma Sistemlerinde Donma Sürelerinin Gıda Türüne Bağlı Karşılaştırmalı İncelenmesi
  Nazmi YILMAZ - Balıkesir Üniversitesi
  Enver YALÇIN - Balıkesir Üniversitesi
  M. Ziya SÖĞÜT - Anadolu Üniversitesi

 • Ticari Bir Geciktirmeli Mayalama Kabininin Akış ve Sıcaklık Analizi
  Ali ÖZYURT - Panel Sistem Soğutma
  Deniz YILMAZ - İstanbul Arel Üniversitesi
  Barış YILMAZ - Marmara Üniversitesi

 • Soğuk Depo Enerji Verimliliği İçin Kontrol Senaryolarının Geliştirilmesi
  Hüseyin BULGURCU - Balıkesir Üniversitesi
  Mustafa ASKER - Adnan Menderes Üniversitesi

 • CO2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı
  Arif Emre ÖZGÜR - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Ahmet KABUL - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Hilmi Cenk BAYRAKÇI - Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Atık Su Isı Pompalarının Tasarımı ve Enerjetik Performansının Değerlendirilmesi
  Mustafa ARAZ - Yaşar Üniversitesi
  Oğuzhan ÇULHA - Ege Üniversitesi
  Arif HEPBAŞLI - Yaşar Üniversitesi
  Orhan EKREN - Ege Üniversitesi
  Hüseyin GÜNERHAN - Ege Üniversitesi
  Emrah BIYIK - Yaşar Üniversitesi

 • Isı Pompalarında Isı Geri Kazanımı, Sistem ve Enerji Verimliliğine Etkileri
  Bekir CANSEVDİ - Üntes

 • Soğutma Çevrimlerinde Ejektör Kullanımının Araştırılması
  Hamza TAŞ - Ege Üniversitesi
  Necati BİLGİN - Indesit
  Utku ŞENTÜRK - Ege Üniversitesi
  Ali GÜNGÖR - Ege Üniversitesi

 • Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlastırıcı Boyutlarının Belirlenmesi
  Şaban ÜNAL - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Çağrı KUTLU - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Mehmet Tahir ERDİNÇ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 • Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Adsorpsyonlu Isı Pompası Kullanılarak Veriminin Arttırılması
  Gizem ARSLAN - Indesit
  Gamze GEDIZ ILIS - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Moghtada MOBEDI - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  Semra ÜLKÜ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 • Evaporatör Tasarımlarında Farklı Malzeme ve Konstrüksyon Uygulamaları İle Karşılastırmalı Yeni Yaklaşımlar
  Feyza ŞAHİN - Friterm
  Hayati CAN - Friterm
  Naci ŞAHİN - Friterm

 • Kanatlı Borulu Evaporatörlerde Devre Tasarımının Kapasiteye Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Ergin BAYRAK - Friterm
  Naci ŞAHİN - Friterm

 • Otomotiv Klima Yoğuşturucularında Kullanılan Mikro Kanallı Aluminyum Borularda Isı Geçişinin İncelenmesi
  Kemal ERMİŞ - Sakarya Üniversitesi
  İsmail EKMEKÇİ - İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • Çift Kademeli Absorbsyonlu- Buhar Sıkıştırmalı Kaskad Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi
  Canan CİMŞİT - Kocaeli Üniversitesi
  İlhan Tekin ÖZTÜRK - Kocaeli Üniversitesi

 • Düşük Sıcaklıktaki Isı Kaynağı İle Tahrik Edilen Absorpsyonlu Soğutma Sistemlerinde Su-LBr ve Su-LCl Eriyiklerinin Karşılaştırılması
  Nazım KURTULMUŞ - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  İlhami HORUZ - Gazi Üniversitesi

 • Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Soğutma Suyu Düzenlemesinin Araştırılması
  Nazım KURTULMUŞ - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  İlhami HORUZ - Gazi Üniversitesi

 • Soğuk Oda Evaporatörlerindeki Defrost Isıtıcıları İçin Karşılaştırmalı Ömür Testleri
  Ali İlker TUĞRU - Friterm
  Naci ŞAHİN - Friterm

 • Kanatlı Borulu Yoğuşturucularda Çift-Faz Akış Bağıntılarının Isıl Kapasite Hesabına Etkilerinin İncelenmesi
  Mete ÖZŞEN - Friterm
  Naci ŞAHİN - Friterm

 • R-404a ve R-407c Soğutkanlarıyla Çalışan Deneysel Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi
  Gamze BAYRAM - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Arzu ŞENCAN ŞAHİN - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Samed ŞENTÜRK - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Bülent KOPUZ - Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Aktif Manyetik Rejenerasyonlu Buzdolabı ve Ticari Buzdolablarının Karşılaştırması
  Hadi GANJEHSARABI - Ege Üniversitesi
  Ali GUNGÖR - Ege Üniversitesi

 • Jeotermal Enerjili Çift Etkli Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi
  Cafer SOLUM - Hava Harp Okulu
  Hasan HEPERKAN - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • CO2/NH3 Kaskat Soğutma Sisteminin Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
  Deniz YILMAZ - İstanbul Arel Üniversitesi
  Nasuh ERDÖNMEZ -Marmara Üniversitesi
  Ali ÖZYURT - Panel Sistem Soğutma
  Barış YILMAZ - Marmara Üniversitesi
  Mustafa Kemal SEVİNDİR - Yıldız Teknik Üniversitesi
  Ebru MANÇUHAN - Marmara Üniversitesi

 • Vakum Yalıtım Panellerinin Buzdolaplarında Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi
  Hilmi Cenk BAYRAKÇI - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Metin DAVRAZ - Süleyman Demirel Üniversitesi
  Ali Ekrem AKDAĞ - Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Bir Split Klima İç Üntesinin Endoskopik ve Stereo PGHÖ Yöntemleri İle İncelenmesi
  Özgün ÖZER - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Dilek KUMLUTAŞ - Dokuz Eylül Üniversitesi
  İlhami GÜMÜŞ - Vestel Beyaz Eşya
  Soner SUDA - Vestel Beyaz Eşya

 • Hava Soğutmalı Çift Kademeli Absorbsyonlu Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi
  Kenan SAKA - Uludağ Üniversitesi
  Nurettin YAMANKARADENİZ - Uludağ Üniversitesi
  Faruk KAYNAKLI - Uludağ Üniversitesi
  Ömer KAYNAKLI - Uludağ Üniversitesi

 • Üç Evaporatörlü Bir Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi
  Hikmet DOĞAN - Gazi Üniversitesi
  Mustafa AKTAŞ - Gazi Üniversitesi
  Şafak ATAŞ - Karabük Üniversitesi

 • Çoklu Buharlaştırıcılı Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Arttırılması
  Hikmet DOĞAN - Gazi Üniversitesi
  Mustafa AKTAŞ - Gazi Üniversitesi
  Şafak ATAŞ - Karabük Üniversitesi

 • Çift Kademeli Absorpsyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi
  Fatih YİĞİT - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Ahmet KABUL - Süleyman Demirel Üniversitesi

 • R-1234yf Soğutucu Akışkanının Akış ve Isıl Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Kamil ARSLAN - Karabük Üniversitesi
  Mustafa KARAGÖZ - Karabük Üniversitesi
  Emrah DENİZ - Karabük Üniversitesi
  İsmail EKMEKÇİ - İstanbul Ticaret Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİLERİ

Prof. Dr. Ali Güngör
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Ege Üniversitesi Kampüsü
35040 Bornova - İZMİR
Tel: (0232) 311 51 21
Faks: (0232) 388 85 62
e-posta: to=ali.gungor [at] ege.edu.tr" target="_blank">ali.gungor [at] ege.edu.tr
Prof. Dr. Y. Onur Devres
Devres Danışmanlık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 291 59 33
Faks: (0212) 291 59 35
e-posta: to=onur [at] devres.net" target="_blank">onur [at] devres.net   


 

 


7- Termodinamik Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Ahmet Can
Tarih: 8-9-10 Nisan 2015

AMAÇ

İnsanların sağlığı için, zamanlarını geçirdikleri konutlarda, ortak yaşam ve iş yeri hacimlerinde ısıl konfor ve iç hava kalitesi yaşamsal öneme sahiptir. Bir yönden bunu temin için var olan donanımların daha etkin çalıştırılma olanakları ortaya konmalı, diğer yönden de yeni tasarım ve uygulamalar termodinamikte ulaşılmış bilgi düzeyi ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Termodinamik Sempozyumu kapsamında sunulacak bildirilerin, ısıl konfor ve iç hava kalitesi amaçlı tesisatların donanım verimlerinin arttırılması, seçilecek sistem örnekleri ve modellenmeleri, uygulamada kullanılacak kontrol ve otomasyon mekanizmaları konularında olanlarına öncelik verilecektir. Bildirilerin özellikle termodinamikteki yeni kavramları ve kuramsal gelişmeleri içermesi arzulanmaktadır. Uygulama konularının termodinamik bilimi bakış açısıyla ele alınması beklenmektedir.


 • Nemli Havalı Bir Klima Sürecinin Enerjisel ve Ekserjisel Analizi
  Antun GALOVİC - Zagreb Üniversitesi
  Ahmet CAN - İstanbul Arel Üniversitesi
  Marija ZİVİC - JJ Strossmayer Üniversitesi

 • Güneş Altında Kurutma Prosesinde Biberin Konvektif Isı Transferi Katsayısının Belirlenmesi
  Kamil Neyfel ÇERÇİ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Ebru KAVAK AKPINAR - Fırat Üniversitesi

 • Taşıtlarda Buğunun Giderilmesi
  Alper YILMAZ - Çukurova Üniversitesi
  Tuncay YILMAZ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Mehmet Tahir ERDİNÇ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Fatih Han AVCI - Temsa Global

 • Bina Isıl Konforunun Sağlanmasında Faz Değiştiren Madde Kullanımı
  Kemal CELLAT - Çukurova Üniversitesi
  Beyza BEYHAN - Çukurova Üniversitesi
  Halime PAKSOY - Çukurova Üniversitesi
  Okan KARAHAN - Erciyes Üniversitesi
  Yeliz KONUKLU - Niğde Üniversitesi
  Cengiz DÜNDAR - Çukurova Üniversitesi
  Caner GÜNGÖR - Kambeton

 • Sabit Isı Kaynaklı ve Sıcak Su Dolaşımlı Isıtma Sistemlerinin Zaman Bağımlı Süreçleri Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi
  Mehmet Emin ARICI - Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Jeotermal Destekli Hidrojen Sıvılaştırma Çevriminin Termodinamk ve Termoekonomik Analizi
  Ceyhun YILMAZ - Gaziantep Üniversitesi
  Mehmet KANOĞLU - Gaziantep Üniversitesi
  Ayşegül ABUŞOĞLU - Gaziantep Üniversitesi

 • Bir Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi
  Elif BOZOĞLAN - Ege Üniversitesi
  Arif HEPBAŞLI - Yaşar Üniversitesi
  Hüseyin GÜNERHAN - Ege Üniversitesi

 • Organik Rankine Çevrimi (ORC) İle Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi
  Barış KAVASOĞULLARI - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Ertuğrul CİHAN - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 • Bir Buz Depolama Tankında Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Gökhan GÜNHAN - Cumhuriyet Üniversitesi
  Ahmet FERTELLİ - Cumhuriyet Üniversitesi
  Ertan BUYRUK - Cumhuriyet Üniversitesi

 • Manyetik Ericsson Soğutma Çeviriminin Parametrik Olarak İncelenmesi
  Yunus Emre ÇETİN, Orhan AYDIN - Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Şanlıurfa Kış Şartlarında Bir Toprak-Hava Isı Değiştiricisinin Performans Analizi
  Hüsamettin BULUT - Harran Üniversitesi
  Refet KARADAĞ - Harran Üniversitesi
  Yunus DEMİRTAŞ - Harran Üniversitesi
  İsmail HİLALİ - Harran Üniversitesi

 • Yutucu Plaka Üzerine Konik Yayların Yerleştirildiği Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Verim Analiz Ve Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi
  Volkan ALTINTAŞ - Celal Bayar Üniversitesi
  Mehmet Bahattin AKGÜL - Celal Bayar Üniversitesi
  Mesut ABUŞKA - Celal Bayar Üniversitesi

 • Buzdolabı Kabin İçi Sıcaklık Salınımlarının Modellenmesi
  Okan KARABUĞA - Tekfen Mühendislik
  Mutlu İPEK - Arçelik
  Tolga APAYDIN - Arçelik
  Lütfüllah KUDDUSİ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Çift Kademe Sıkıştırmalı ve Üç Isı Değiştirgeçli Joule-Brayton Çevriminin Farklı Çevrim Akışkanları İçin Soğutma Etkinliğinin İncelenmesi
  Tuncay YILMAZ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Mehmet Tahir ERDİNÇ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
  Alper YILMAZ - Çukurova Üniversitesi

 • Klima Cihazı Üfleme Ağzı Geometrisinin Hava Dağılımları Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması
  Deniz YILMAZ - İstanbul Arel Üniversitesi
  Hande BEZCİ ZEREN - Nişantaşı Üniversitesi
  İbrahim Timuçin İNCE - İstanbul Arel Üniversitesi
  Ahmet CAN - İstanbul Arel Üniversitesi

 • Adyabatik Kılcal Boruda Soğutucu Akışkan Olarak İzobütan (R600a) Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Tolga APAYDIN - Arçelik
  Hasan HEPERKAN - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Miniboruda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi
  Zeynep KÜÇÜKAKÇA - Sakarya Üniversitesi
  Nezaket PARLAK - Sakarya Üniversitesi

 • Çakıl Taşı Yatağı Enerj Depolama Sisteminin Modellenmesi
  Halil ATALAY - Bozok Üniversitesi
  M. Turhan ÇOBAN - Ege Üniversitesi
  Olcay KINCAY - Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Otto–Stirling Kombne Çevriminin Termodinamik Analizi
  Tolga ALTINOLUK - Ege Üniversitesi
  Özay AKDEMİR - Ege Üniversitesi

 • Merkez Isıtma Sistemlerinin Termodinamk Analizi ve Yanma Havası Sıcaklık Değişimlerinin Ekserji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi
  Zafer UTLU - İstanbul Aydın Üniversitesi
  Serdar TEKİN - İstanbul Aydın Üniversitesi

 • Bir Sıcak Su Depolama Tankının Sarj ve Desarj İşlemlerinde Isıl Tabakalaşma Davranışının Sayısal Olarak İncelenmesi
  Mustafa WAHBY KANBAR JABER - Kerkük Üniversitesi
  Utku ŞENTÜRK - Ege Üniversitesi
  Aytunç EREK - Dokuz Eylül Üniversitesi
  Ali GÜNGÖR - Ege Üniversitesi


SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. -Ing. Ahmet Can
İstanbul Arel Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Tepekent Yerleşkesi Türkoba Mah. Erguvan Sok. No:26/K
Büyükçekmece / İstanbul
e-posta: to=ahmetcan1952 [at] gmail.com" target="_blank">ahmetcan1952 [at] gmail.com