VARLIK FONU ÜZERİNDEN KAMU KAYNAKLARI TÜKETİLMEKTE, TOPLUM YOKSULLAŞTIRILMAKTADIR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Varlık Fonu Üzerinden Kamu Kaynakları Tüketilmekte, Toplum Yoksullaştırılmaktadır

OHAL koşullarının yarattığı puslu havadan yararlanılarak yeni bir KHK ile, aralarında Ziraat Bankası AŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri AO, PTT, Borsa İstanbul AŞ, TÜRKSAT ve ÇAYKUR`un aralarında olduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunun sermayelerinde bulunan Hazine`ye ait hisseler tek bir gecede yangından mal kaçırırcasına Varlık Fonu`na devredildi. Öncelikle kuruluşu son derece tartışmalı olan Varlık Fonu Şirketi`ne devredilen söz konusu bu kuruluşların bu sayede bütçe ve meclis denetiminin dışına çıkarılmasının hukuk dışı bir uygulama olduğu bilinmelidir. OHAL koşullarının sunduğu yetkilerin, siyasi iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda kullanılması kabul edilemez. Bilindiği gibi bugüne dek üretken yatırımlardan, sanayiden ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomiden uzak duran iktidar politikalarının bir sonucu olarak bugün ülke ekonomisi işsizliğe, yüksek enflasyona ve yüksek borçlanmaya mahkum edilmiş, düşük büyümede takılı kalmıştır. Bugüne kadar nitelikli, toplumsal refaha katkı yapacak yatırımlar yerine siyasi amaçlara da hizmet edeceği düşünülen "mega projeler" öne çıkarılmış, bilimsel dayanaklardan yoksun projelere öncelik verilmiştir. Yüklü bir yatırım gerektiren bu projelerin finansmanına Hazine garantör olarak destek vermiş, mali yükümlülükleri üstlenmeyi taahhüt etmiştir. Bugün bu projelerin ağırlıkla dış finansman zorlukları nedeniyle darboğaza düştüğü ve söz konusu taahhütlerinden dolayı Hazine üzerine büyük bir yükün bindiği bilinmektedir. Tam da bu noktada, birçok kamu kurum ve kuruluşunun Varlık Fonu`na devri, bu batık projeleri kurtarmaya dönük bir hamle olarak gözlenmekte ve bu varlıklar üzerinden Hazine`yi devreden çıkararak uzun bir süredir Türkiye`den uzak duran sıcak para için yeni bir albeni yaratılması planlanmaktadır. Kamu kaynaklarının, kamu yararı ve toplumsal refaha katkı sunacak şekilde yönetilmesi yerine, siyasi çıkarlar uğruna harcanmasının, ülkeye yoksulluk ve yozlaşmadan başka bir katkı sunmayacağı açıktır. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar sıkışık bir ülkenin fonu, rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir. Yoksullaşma ve yoksunlaşmaya neden olacak Varlık Fonu AŞ ve öngörülen icraatlar durdurulmalı, kamu kurum ve kuruluşları bütçe ve Meclis denetimine açık hale getirilmelidir. Ali Ekber Çakar TMMOB Makina Mühendisleri Odası Oda Başkanı