SANAYİ VE TOPLUM BÜLTENİ'NİN 2.SAYISI YAYINLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

12 Mayıs 2023

Sanayi ve Toplum Bülteni’nin ikinci sayısı yayımlandı. Bülten, Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı etkinliği metinlerini içeriyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Odası olarak üç ayda bir olmak üzere planladığımız yeni periyodik yayınımız Sanayi ve Toplum’un ilk sayısı Şubat ayında yayımlanmıştı. Şimdi yayımladığımız ikinci sayı, 2023’ün Aralık ayında toplanacak olan TMMOB Sanayi Kongresi kapsamında bir ön etkinlik olarak düzenlenen Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı başlıklı etkinliğimizde yapılan konuşma ve sunumları içeriyor.

Değerli toplumbilimci, akademisyen, araştırmacı, meslektaş ve uzman dostlarımızın bu etkinlik için özel olarak yaptıkları çalışmalar;  sanayi-ekonomi, mali ve sosyal politikalar, depremin etkileri, enerji ve maden politikaları ve genel değerlendirmeler üzerinden AKP iktidarının 20 yılının bilançosunu çıkarıyor.

Sanayi ve Toplum’un bu sayısı, Dr. Anıl Aba’nın Editörden başlıklı sunuşunun ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın etkinlikte yaptığı, söz konusu 20 yılın toplu değerlendirmesini içeren açılış konuşmasıyla başlıyor.

Prof. Dr. Korkut Boratav’ın açılış konferansı niteliğindeki metni, 1989 yılından başlayarak AKP’nin iktidar olduğu dönem dahil neoliberalizmin Türkiye’deki üç dönemini, büyümenin niteliğini, emeğin kaybeden taraf olduğu ve sermayeyi ihya eden bölüşüm şokunu sergiliyor, son kısmında da 14 Mayıs seçimleri sonrası döneme ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Dr. Oktay Küçükkiremitçi, Ömür Genç ile birlikte hazırladıkları 20 Yılın Sınaî Sergüzeşti metninde dünya ve Türkiye’de sanayinin durumunu karşılaştırmalı bir şekilde yapıyor, sanayi, tarım, büyüme, milli gelir, ücretler ve bölüşüm, istihdam, dış ticaret, sektörel pay, teknoloji, verimlilik boyutlarıyla oldukça kapsamlı bir çözümleme sunuyor.

Prof. Dr. Oğuz Oyan AKP döneminde kamu maliyesi krizine giden süreci bütçeler, özelleştirmeler, işsizlik sigortası fonu, vergiler ve sosyal devletin yok edilişi üzerinden irdeliyor. Sabri Öncü Doç. Dr. Hasan Cömert ile birlikte hazırladıkları AKP dönemindeki para politikaları ve finans piyasalarını 1980’den itibaren neoliberal dönemin bütününü içeren bir şekilde açıklıyor. Doç. Dr. Serkan Öngel son 20 yılda sanayinin durumu ve çalışanlar konusunu, çalışma yaşamıyla ilgili mevzuat değişiklikleri, istihdam, sanayi ve tarımdaki sektörel dönüşüm, özelleştirmeler ve eğitim, sağlık, kadınlar, sendikasızlaştırmalar gibi sosyal etkiler üzerinden yorumluyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, doğal afetle oluşan toplumsal yıkımı, neoliberal ve rantçı politikaları ve çeşitli raporlardan hareketle depremin ekonomik faturasının nedenselliklerini inceliyor. MMO Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Kocalar deprem bölgesindeki sanayi ve emeğin durumunu gözlemlere dayanarak aktarıyor. Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter de deprem bölgesindeki sorunun sadece konut değil esasen sanayi ve kentleşme ve bağlantılı sorunlara işaret ettiğini sergiliyor.

MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz AKP’nin enerji politikalarını, Maden Mühendisi Nadir Avşaroğlu AKP’nin madencilik politikalarını teşhir ediyor. Makine Mühendisi Dinçer Mete de AKP’nin 20 yıllık iktidarının emeğin hiper sömürüsü ve tek adam rejimine nasıl vardığını açıklıyor.

Sanayi ve Toplum’un ikinci sayısını açıklamamıza ekli olarak kamuoyuna sunuyoruz.