ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ KAMUSAL HİZMET VE KAMUSAL DENETİM FAALİYETİDİR,PİYASANIN İNSAF'INA TERK EDİLEMEZ.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ KAMUSAL HİZMET VE KAMUSAL DENETİM FAALİYETİDİR,PİYASANIN İNSAF'INA TERK EDİLEMEZ.

Halkımızın konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde kullandığı asansörlerin sayısının ülkemizde 500 binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında 2018 yılında toplam 434 bin 717 asansörün periyodik kontrolü yapılmıştır.

Kontroller sonucu;
• 223 bin 433 asansöre (yüzde 51) güvensiz anlamında kırmızı etiket,
• 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) kusurlu anlamında sarı etiket,
• 102 bin 405 asansöre (yüzde 24) hafif kusurlu anlamında mavi etiket ve
• 87 bin 757 asansöre de (yüzde 20) kusursuz anlamındaki yeşil etiket yapıştırılmıştır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri tarafından yapılması için akredite olmuş özel bir organizasyona sahiptir. Odamız bünyesinde çalışan bütün mühendisler, TMMOB’nin belirlediği “Mühendis Asgari Ücreti” üzerinden çalışmaya başlamaktadır (2019 yılı için 4.500, 2020 yılı için 5.000 TL) ve geniş sosyal haklara sahiptir. Odamız bu özel organizasyonuyla asansör bulunan binaların sorumlularının bilinçlendirilmesi için ülke genelinde birçok il-ilçe belediyesinde eğitim düzenlemeye, neler yapılması gerektiğini ifade etmeye; toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalara destek vermeye ve bu yönde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza, bu kontrollerin kamusal görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen denetim işi piyasaya açılmıştır. İlk uygulamada Odamız dışında belediyelerle yapılan protokollerde çok yüksek ücretler talep edilmiş ve bu iş halktan özel firmalara kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak görülmüştür. Ancak Odamız ve bazı belediyelerin çabasıyla piyasa düzenlenmiş ve ücretler her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz, asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamındadır. Bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almakla yükümlü olmalı; denetim hizmetini kâr amaçlı özel şirketlere devretmemelidir. Yıllardan beri kamusal hizmetleri piyasaya açarak daraltan; toplumun can ve mal güvenliğini hiçe sayan bu politikalar, toplum bilinci ve vicdanında asla aklanmayacaktır. Ayrıca şunu ifade etmek gerekir ki; Asansörlerin Periyodik Kontrollerinden daha fazla kâr etmek, toplumun can güvenliği hiçe saymak ve asansör kontrollerinde çalışan mühendislerin insanca yaşam haklarını gasp etmekle mümkündür.

Kentlerimizin ve halkımızın gerçekten “toplumcu, demokratik, halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolu kamu yararını esas olan asansör kontrollerini özel şirketlere vermek değildir. Tercih edilmesi gereken doğru yaklaşım, kar amacı gütmeyen kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almak, kamu-toplum yararına olan mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirmek olmalıdır. Odamız varoluş nedeni olan bu kamucu yaklaşımı hassasiyetle koruyacak, buna aykırı her uygulamayı her zaman olduğu gibi sorgulayacak ve takip edecektir. 06 Aralık 2019
Saygılarımızla

Hüseyin OVAYOLU
Yönetim Kurulu Başkanı