ELEKTRİK ve DOĞAL GAZ ZAMLARI DURMAK BİLMİYOR !...

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI DURMAK BİLMİYOR !...

2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu, yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Toplum çıkarları yerine özel şirketleri kollayan politikalar nedeni ile Elektrik ve Doğal Gaz fiyatlarında yeni zamlar gündemdedir.

Başkanlık ve milletvekilleri seçimleri öncesinde artırılmayan elektrik fiyatları, 2018 yılı içinde Ocak, Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla 2017 yılı sonuna göre 2018 yılı sonunda; konutlarda yüzde 45, diğer tüketici gruplarında yüzde 71–72 oranlarında artmıştır. 31 Mart yerel yönetim seçimlerini göz önüne alarak, Ocak 2019’da elektrik fiyatlarına zam yapılmamış ve yalnızca konut abonelerine yüzde 10 indirim uygulanmıştır. Bu indirim ile konutlarda elektrik fiyat artış oranı yüzde 30,5’e çekilmiş olsa da, elektrik fiyatlarının yıllık enflasyondan konutlarda yüzde 50,2 ve diğer tüketici gruplarında yüzde 250’yi aşan oranda daha yüksek olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.

2019 Temmuz ayı başında yapılan yüzde 15 oranında zamla, son bir buçuk yıl içinde tüm tarife grupları için elektrik fiyatları yüzde 50 – 98,2 oranlarında artmıştır. 1 Temmuz zamlı tarifeleri ile birlikte; asgari yaşam standartlarında (4 kişilik) bir ailenin aylık 230 kWh olan elektrik enerjisi tüketiminin Haziran ayında 123,63 TL olan fatura tutarı, Temmuz zamları ile birlikte yüzde 15’lik artışla 142,17 TL’ye yükselmiştir.

Kamu kaynaklarını özel sermaye şirketlerine aktarmaya yönelik enerji politikaları ile 2018'de yaklaşık 32 milyar TL özel şirketlere transfer edilmiştir. 

Yalnız az sayıda şirketin çıkarına olan alım garantili yüksek fiyatlarla yerli kömür santrallarına tanınan alım garantisi, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz santralları için oluşturulan kapasite mekanizması ile ilave ödeme yapılması gibi bedeli milyarlara varan uygulamaların yanı sıra amaçlarının çok dışına çıkmış olan ve yatırımcılara kâr garantisi sağlayan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması vb. uygulamalar; elektrik maliyetlerinin ve fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Bu uygulamaların mevcut haliyle sürdürülmesi, yeni zamların gerekçesi olacaktır.

Doğalgaz fiyatları ise, 2018 yılı Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla, 2017 sonuna göre konutlarda yüzde 25 - 37, küçük sanayi kuruluşlarında yüzde 29,5, büyük sanayi kuruluşlarında yüzde 100, elektrik üretimi için yakıt olarak doğalgaz kullanan santrallerde yüzde 146 oranında artmıştır. Doğalgaz satış fiyatlarında sürdürülmekte olan sübvansiyon, elektrik üretim tesislerinde önemli ölçüde, büyük sanayi kuruluşlarında kısmen kaldırılmıştır. 2019 başında, doğalgaz satış fiyatlarında, konutlara ve küçük sanayi kuruluşlarına yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 indirim yapılmıştır. 01.07.2019’da ise elektrik üretimi için satılan doğal gazın fiyatı yüzde 6.45 oranında artırılmıştır. Konut tüketici fiyatlarına uygulanan sübvansiyonu göz ardı etmeksizin, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi konut abonelerinin en çok olduğu kentlerde, bu indirim sonrasında dahi fiyatların 2017 sonuna göre yüzde 18,5 - 29,13 oranında artmıştır.

Odamız, uzun süredir ihtiyaç sahiplerine, çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin edilmesini savunmaktadır. Ancak toplum yararını gözeten bu önerimiz, yok sayılmaktadır. Asgari ücret ile yaşamını idame ettiren bir ailenin aylık asgari elektrik, doğal gaz ve su faturaları bu gün itibarı ile maaşının yüzde 20’sini aşmıştır.

 

Elektrik Fiyatlarında Artış Oranları (2017 Sonu-2019 Temmuz)

Fatura Toplamı (TL/kWh)

2017 (Eki-Kas-Ara)

2019 (Tem-Ağu-Eyl)

Artış Oranları

Mesken

0,411962

0,618134

50 %

Ticarethane

0,415424

0,822018

98 %

Sanayi (AG)

0,347865

0,684929

97 %

Sanayi (OG)

0,311847

0,617758

98 %

Tarımsal Sulama (AG)

0,366099

0,724453

98 %

Ticarethane (OG)

0,393975

0,780668

98 %

 

Bütün bu verilerin gösterdiği enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu sorunu çözme yönünde:

 • Elektrik yardımının kapsamının genişletilmesi,
 • Kömür yardımı yerine doğal gaz desteğinin sağlanması,
 • Yerel yönetimler tarafından düşük gelir gruplarına ücretsiz su desteği verilmesi,
 • Kamusal kaynaklardan sağlanan bu desteklerin kötüye kullanımını önlemek ve uygulamanın toplum çıkarları gözetilerek denetlenmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına (rüzgâr, güneş ve su) yönelinmesi,
 • Elektrik üretimi için gerekli olan ekipman, teçhizat ve malzeme üretim sanayisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
 • Çatılarda Güneş Enerjisinden elektrik üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
 • Enerji tasarrufu için yapılan çalışmaların arttırılması gerekmektedir.

Günümüzde yaşamı idame ettirmek için vazgeçilmez olan elektrik, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli, kesintisiz ve ödenebilir koşullarda sunulması için, öncelikle sektörde toplumsal yararı gözeten, bütünleşik politikaların ve uygulamaların yaşama geçmesi, enerji yatırımlarının; tüketiciye, çevreye ve ekonomiye gereksiz yükler getirmeyecek şekilde, toplum çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir. Bu temel gereklilikler yerine getirilmediği takdirde nihai tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya kalacağı zararları bütünüyle önlemek mümkün olamayacaktır. Birçok şirketin kâr hırsına terk edilmiş bu düzensiz ve plansız yapının, öncelikle mevcut dağınıklıktan kurtarılması, kamusal hizmeti esas alan, toplum çıkarlarını gözeten özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması, yerli doğalgaz üretiminin de mutlaka artırılması gerekmektedir. Bu noktada, karasal alanların yanı sıra denizlerdeki aramalara mutlaka hız verilmeli ve bir “Master Plan” dâhilinde ülke karasında ve denizlerinde arama seferberliğine girişilmelidir.

Akdeniz’i kendi çıkarları doğrultusunda parsellemeye yönelen ülkelerin girişimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkılmalı, Türkiye; Lübnan, Suriye, Libya, Mısır vb. ülkelerle işbirliği içinde, Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgesini ve kıta sahanlığını ilan etmeli, egemenlik haklarını titizlikle savunmalıdır. Kendi egemenlik alanları içinde petrol ve gaz bulunma olasılığının olduğu bölgelerde sismik çalışmalar yoğunlaştırılmalı, sismik çalışmaların sonuçlarına göre deniz sondajlarına yönelmelidir. Mevcut gaz alım anlaşmaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, ülke aleyhine hükümlerin iptali yeniden görüşme konusu yapılmalıdır.

Temel bir ihtiyaç olan doğalgazın fiyatları üzerindeki KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.

Raporun incelenmesini, elektrik ve doğalgaz maliyetlerini azaltmaya yönelik önerilerin dikkate alınmasını bekliyoruz.

Raporun bütününe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/elektrik-ve-gaz-fiyat-artislarini-irdeleyen-oda-raporu-aciklandi

 

Hüseyin OVAYOLU

Yönetim Kurulu Başkanı