Panel

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

III. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi kapsamında sektörün ana 
sorunlarından birinin tüm kongre boyunca ele alınacağı bir panel düzenlenmesi 
planlandı. "Ülkemiz Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli Malzeme ve Hizmet 
Üretim Politikaları" konusunda düzenlenecek olan panelde yerli malzeme ve 
hizmet üretimi tüm yönleriyle ele alınacak.

"ÜLKEMİZ HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜNDE
YERLİ MALZEME VE HİZMET ÜRETİM POLİTİKALARI" PANELİ

Kongre kapsamında düzenlenecek olan "Ülkemiz Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yerli Malzeme ve Hizmet Üretim Politikaları" konulu panel Ertan SOYDAN tarafından yönetilecek. SOYDAN panel hazırlıkları ile ilgili şunları söyledi: "Panelimizin daha yapıcı, sorun çözümleyici, sonuç çıkarıcı ve sonuçları takip edilebilir, yöntem üretici nitelikte olması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşılması için; mevcut durumu ve sorunları ele alan ilgili tekniklerin (anket, ön paneller, bilgilendirme toplantıları, araştırma raporları vb.) kongre hazırlık sürecinde kullanılarak hazırlanmış raporların panel başlangıcında sunulması ve daha sonra tartışmalara geçilmesi öngörülmektedir. Panele yönelik ön hazırlıkların ve yapılacak araştırmalar sonucu oluşturulacak "Mevcut Durum Analiz Raporu" Kitapçığı panel öncesinde basılarak, panelistlere ve kongre delegelerine ve diğer ilgililere dağıtılacaktır. Kısacası Kongre Yürütme Kurulumuzla birlikte oluşturduğumuz çerçevesi aşağıda verilen panelde, sektörde geleceğin nasıl oluşturulacağının ve kurumsallaştırılacağının tartışılması planlanmaktadır.

ÜLKEMİZ HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜNDE YERLİ MALZEME VE HİZMET ÜRETİM POLİTİKALARI

Panel Yöneticisi: Ertan SOYDAN (Kongre Düzenleme / Yürütme Kurulu Üyesi)

Steven YOUNG - (Bosch Rexroth A.Ş.)

 • Yabancı sermayeli firmaların ülkemiz hidrolik pnömatik sektörüne bakışı ve yatırım kararlarını belirleyen kriterler
 • Sektörümüzdeki yabancı sermayeli firmaların yerli üretime katkıları
 • Değişen yönetim stratejileri, şirket birleşmelerinin sektörümüze yansımaları ve bu sürecin yerli malzeme ve hizmet üretimine etkileri

Abdullah PARLAR - (Hema Endüstri A.Ş.)

 • Ülkemizde hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin niteliği, niceliği ve talebi karşılıyabilirliğinin sorgulanması
 • Seri üretimde yerli imalatçıların karşılaştıkları sorunlar
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin rekabet gücü
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe ihraç edilebilen ürünler ve ihracat olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler

Daryo KATALAN - (Mert Akışkan Gücü A.Ş.)

 • Ülkemizde hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin niteliği, niceliği ve talebi karşılıyabilirliğinin sorgulanması 
 • Ülkemizde ve sektörümüzde yerli imalatçıların karşılaştıkları sorunlar 
 • Yerli üretimde ekonomik, teknolojik ve yönetsel altyapı olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler
 • Hidrolik pnömatik sektöründe rekabet ortamının sorgulanması ve çözüm önerileri

Selçuk ÖZKUL - (Hidrel A.Ş.)

 • Ülkemizde hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin niteliği, niceliği ve talebi karşılıyabilirliğinin sorgulanması 
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin rekabet gücü
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe üretim modelleri ile diğer ülke üretim modellerinin karşılaştırılması 
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimde iş bölümü 

Haydar ATILGAN - (Kastaş A.Ş.)

 • Ülkemizde hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin niteliği, niceliği ve talebi karşılıyabilirliğinin sorgulanması
 • Ülkemiz hidrolik pnömatik sektöründe ihraç edilebilen ürünler ve ihracat olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler
 • Ülkemizde ve sektörümüzde yerli imalatçıların karşılaştıkları sorunlar 
 • Yerli üretimde ekonomik, teknolojik ve yönetsel altyapı olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler

Hasan Basri BOZKURT - (Hidromek A.Ş.)

 • Ülkemizde hidrolik pnömatik sektöründe yerli üretimin niteliği, niceliği ve talebi karşılıyabilirliğinin sorgulanması
 • Ülkemizde ve sektörümüzde yerli imalatçıların karşılaştıkları sorunlar 
 • Yerli üretimde ekonomik, teknolojik ve yönetsel altyapı olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler
 • l Ülkemiz için ihraç edilebilen ürünler ve ihracat olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler

Üzeyir ULUDAĞ - (MMO İstanbul Şubesi Başkanı)

 • Ülkemiz sanayileşme politikalarına genel bir bakış
 • AB sürecinde ülkemiz yerli imalatçılarını bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
 • Yerli üretimde ekonomik, teknolojik ve yönetsel altyapı olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler

Dinçer KARA - (T.C. Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü)

 • Ülkemiz sanayileşme politikalarına genel bir bakış
 • AB sürecinde ülkemiz yerli imalatçılarını bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
 • Yerli üretimde ekonomik, teknolojik ve yönetsel altyapı olanaklarının geliştirilmesine yönelik öneriler