DENETİM OLMADIĞI YERDE KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR, LPG'Lİ ARAÇ PATLAMASI - 18.02.2005

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

DENETİMİN OLMADIĞI YERDE KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR!
Bilirkişi Raporumuza göre; 17.02.2005 Perşembe günü Bağcılarda Renault Marka LPG li araçta meydana gelen patlama üzerine 18.02.2005 tarihinde olay yerine gidilerek...

  Basına ve Kamuoyuna - 18.02.2005

18.02.2005
Basına ve Kamuoyuna

DENETİMİN OLMADIĞI YERDE KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR!

Bilirkişi Raporumuza göre;

17.02.2005 Perşembe günü Bağcılarda Renault Marka LPG li araçta meydana gelen patlama üzerine 18.02.2005 tarihinde olay yerine gidilerek inceleme yapılmıştır.

Patlama, bir binanın bodrum katında bulunan otoparkın içerisinde oto tamirhanesi kısmında meydana gelmiştir.

Araçta meydana gelen yanma sonucunda LPG tankı bütün kaynak yerlerinden parçalanarak tamamen patlamıştır.

LPG tankının parçalanarak patlaması bir kişinin yaşamını yitirmesine ve binanın duvarlarının yıkılarak ara katın kısmen çökmesine neden olmuştur.

Üzerinde TSE işareti bulunmasına rağmen LPG tankının patlama şekli tankın TSE Standardlarına uygun olarak üretilmediğini, hatalı üretildiğini göstermektedir. TSE nin ilgili standartlarında LPG tanklarının parçalanmadan, yarılarak patlaması gerektiği belirtilmektedir.

Yangının meydana geliş nedeni tam olarak tespit edilememiştir. Ancak aracın kaldırma liftinin girişinde olması, patlama esnasında bir tamir yada bakım yapıldığı olasılığını güçlendirmektedir.

LPG li araçların kapalı otoparklara park edilmemesi gerektiği halde sözkonusu araç binanın bodrum katına park edilmiştir.

Tamirhanenin çalışma ruhsatının bulunup bulunmadığı bilinmediği halde araçları LPG ye dönüştürmeye, tamir ve bakım yapmaya yetkisi bulunmamaktadır.

Araçtaki LPG tankının hatalı üretilmesi patlamanın şiddetinin artmasına neden olmuştur. Tank üzerinde TSE işaretinin bulunması bu tür tankların üretilmesi ve belgelendirilmesi sırasında gerekli inceleme, kontrol ve denetimlerin yeterince yapılmadığını göstermektedir.

Araçta patlayan tank Türkiye'de yıllardan beri binlerce araca monte edilmiş durumdadır.

Gerek araçları LPG ye dönüştüren firmaların yetkilendirilmesi ve gerekse de bu araçlarda kullanılan LPG tanklarının test edilip belgelendirilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı TSE tarafından yapılmaktadır.

Benzer kazaların meydana gelmemesi, meydana gelmesi durumunda da can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için ilgili bakanlıklar sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Sayın Basın Emekçileri;

Aylardır, ülke gündeminin ilk sırasında bulunan LPG'li araçlardaki denetimsizliğin bir sonucu olarak ülkemizin her noktasından vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden araç patlamaları duyulmaktadır. En son 16 KS 876 plakalı araç patlayarak bir vatandaşımızın ölümüne, 5 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Ölen vatantaşımızın yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Sözkonusu araç Bursa plakalı olduğu için Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube'mizden bu aracın Odamızdan alınmış sızdırmazlık belgesinin olup olmadığı sorulduğunda böyle bir belgenin verilmediği dolayısiyle bu aracın kaçak olduğu tespit edildi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak kentimizde meslek alanımızla ilgili her olaya anında müdahil olup sorgulayarak, mesleki denetimsizlik sonucu oluşan; ülkemizi, toplumumuzu, kentimizi ve çevremizi tehdit eden sorunların giderilmesi için çözüm önerileri üreten, Anayasal bir kurumuz ve her defasında bakanlıkları, yerel yönetimleri ilgili kurum ve kuruluşları uyarmaktayız, şöyle ki; vatandaşlarımızın canı pahasına da olsa elinizde çok sıkı tuttuğunuz denetim erkini bizlerle paylaşmadığınız için, bu erki paylaşırsanız sanki siyasi olarak küçüleceğinizi zannettiğimiz için, yüzlerce vatandaşımız canından ve malından olmaktadır, olacaktır.

Bildiğiniz gibi Odamız ülke yararına, halk yararına, insanlık yararına, kentimiz yararına, çevremiz yararına meslek alanlarımızla ilgili kamusal denetim, mesleki denetim yapmaktadır. Aylardan beri sözkonusu konularla ilgili birçok şey söylendi, nedenleri niçinleri anlatıldı; hep bizler söyledik siz değerli basın mensupları yazdınız. Görsel medyada hemen hemen her akşam konuyla ilgili programlar yapıldı. Fakat gelinen noktada ilgili Bakanlıkların ne sizi ne de bizi dinlemedikleri anlaşılmaktadır.

TBMM'deki siyasi iktidar ve muhalefet partileri kendilerinin oluşturduğu gündem havuzunda yüzmekteler. Ama gerçek ülke gündemi buralarda konuşuluyor.

23 Eylül 2003 tarihli 25238 sayılı Resmi Gazete'de ECE-R 67-01 regulasyonunun 6 ay sonra zorunlu standart haline geleceği yazıldı. 31 Mart 2004 itibariyle bu süre doldu. Söz konusu standart Avrupa'da 4 yıldır uygulanan ileri bir standart, geri bir standart olan ECE-R 67 Standardı ile ülkemizde halen montaj yapılıyor. Yani Avrupa'da terk edilen Standart'a ait tüm malzemeler ve de araçlardan sökülen tüm parçalar bakım gördükten sonra ülkemize pazarlanıyor ve sonuç olarak ülke insanları denetimsizlikten ölüyor. Konuyla ilgili denetim yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda, bu Bakanlığımız aylardan beri ne yapıyor. Kendi denetimsizliği ile ilgili kaç vatandaşımız daha hayatını kaybedecek.

Karayolları Fenni Muayene İstasyonları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bir birimi. Buradaki kaçak mekanizmaları Deli Dumrul köprüleri yıkılmadıkça bu Bakanlığın da sorumlular arasında kalacaktır.

Yol üstü trafik kontrolleri Emiyet Genel Müdürlüğü uhdesinde yani İç İşleri Bakanlığı'mız sorumluluğunda. Yani halkımızın can ve mal güvenliği bu Bakanlığımıza aittir. Yol üstü kontrollerinin iyi yapılmamasının gelinen noktada 1/3 oranında payı vardır.

Sonuç olarak, üç bakanlığımız görevini yapamıyor, bu görevleri yapacak olan kurumları da görevlendirmiyorlar. Denetimin olmadığı yerde kan akmaya devam edecektir. Tüm ilgilileri, halkımızı, bakanlıkları, yerel yönetimleri, LPG üreticilerini, ithalatçılarını, malzeme satıcılarını, konuyla ilgili dernek ve odaları ve basınımızı bir kez daha uyarıyoruz. Başka insanlar ölmesin, sizler de sesinizi yükseltin. Olayın mağdurları sorumlular hakkında tazminat davaları açarak haklarını talep etmelidirler. Bu uğurda Şube olarak üstümüze düşen her türlü yardımı vatandaşlarımıza yapmaya hazırız. Bir kez daha kent insanımızı uyarıyoruz; LPG'li araçlarından şüphelenen vatandaşlarımız istasyonlarımıza gelerek ücretsiz olarak kontrollerini yaptırsınlar.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Tevfik PEKER