İstanbul Şube Duyuruları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul subesi

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI'NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARI TASLAĞI


KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, katılımcı, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin kurulması, kamu hizmetlerinin kaliteli

KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI'NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (25.07.2003)


Günümüzde neo-libarel devlet reformu; personel, bütçe, merkezi yapı ve yerel yönetimler olmak üzere 4 temel alanda ilerlemektedir. Gündeme getirilen bu tasarı da; Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği orijinli yeniden yapılanma süreçlerinin bir örneğidir.

KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA SEKA'NIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME (25.07.2003)


A-NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE ÖZELLEŞTİRME

TÜRKİYE'DE ODA RAPORU


Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »

OTOMOTİV VE YAN SANAYİİNDE YAŞANAN GELİŞMELER (19.02.2004)


Giriş

HÜKÜMET PROGRAMININ EKONOMİ, SANAYİ, KOBİ, AR-GE, ENERJİ, ALTYAPI VE ULAŞIM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ODA RAPORU


Tüm Oda Görüşleri - Raporlar »

TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ TEMİN VE TÜKETİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (MART 2006)

LPG'YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU


ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YASASI ÜZERİNE


Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretiminin Desteklenmesine Yönelik Yasa ve İkincil Mevzuat; Ülke, Halk ve Kamu Çıkarları Doğrultusunda Değiştirilmelidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ODA GÖRÜŞÜ


ENERJİ  VERİMLİLİĞİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK YETKİLENDİRMELER VE KURULUŞLARDA ENERJİ YÖNETİMİ  
İLE İLGİLİ HUSUSLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK
REV:01.11.2007

TS 7363 ARALIK 1990 STANDARDINA AİT TST 7363 I.MÜTALAA 2007 / 6657 REVİZYON TASARISI


TS 7363 Aralık 1990 standardına ait TST 7363 I.Mütalaa 2007 / 6657 Revizyon tasarısı tarafımızca incelenmiş olup  gerekçeli görüşlerimiz  aşağıda belirtilmiştir.