İSPANYA’DAKİ MESLEK ODALARINI ZİYARET ETTİK!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Şişli Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Akın, İspanya’da Madrid ve Barcelona Meslek Odalarına yaptığı ziyaretlerden izlenimleri ve meslek odalarının işleyiş mekanizmalarını anlattı.

İspanya’da Mühendislik ve Meslek Odaları

Öncelikle İspanya’da mühendislik mesleği ve meslek örgütlenmeleri üzerine bazı tanımlamaları netleştirmek gerekir. Ispanya’da mühendislik mesleği ikiye ayrılır: teknik mühendislik ve yüksek mühendislik. Teknik mühendislik 3 yıllık teknik eğitim sonunda elde edilen mesleki ünvandır. Ülkemizde tekniker ile mühendis meslekleri arasına eşdeğerdir. Yüksek mühendislik ise 3 yıllık teknik mühendislik eğitimi yanında ilave 2 yıllık eğitim almakla mümkündür. Ülkemizde mühendis ve yüksek mühendis mesleklerine eşdeğerdir. Avrupa Birliği eğitim sisteminde son yapılan değişikliklerle teknik mühendislik 4 yıllık eğitim süresine ve yüksek mühendislik ise 4+1 veya 4+2 yıllık eğitim süresine yükseltilmiştir.

Ayrıca mühendislik alan ayrımı Türkiye’den biraz farklı. Makina, kimya, elektrik, elektronik, tekstil mühendislikleri endüstri mühendisliği adı altındadır. Endüstri mühendisleri eğitim sürelerinin son 1-2 senesinde uzmanlaşacakları alanı seçerler. Uzmanlık alanlarına göre makina, elektrik, tekstil, vs uzmanlıkları ile endüstri mühendisi olurlar. Bu yüzden İspanya’da ziyaret ettiğimiz meslek örgütleri endüstri mühendisleri meslek örgütleridir.

Diğer bir farklılık ise mühendislik meslek örgütleri isimlendirmelerinde “Oda” kelimesi yerine Türkçe’ye “okul, kolej” olarak çevirebileceğimiz “colegio” kelimesiyle isimlendirilirler. Hatta Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ifadesini İspanyolca kullanınca bir kaç defa makine mühendisleri odası (camara de ingeniero de mecanica) yerine ticaret odası (camara de comercio) ifadesini kullanıp hemen ardından düzeltme yapmak durumunda kaldılar.

İspanya’da meslek odalarına üye olmak zorunluluğu yok. Yalnızca proje hazırlayacak olan mühendisler için meslek odalarına kayıt zorunluluğu vardır, geri kalanı gönüllü mühendislerden oluşur. Ziyaret ettiğim her 3 meslek örgütü de mühendislerin meslek odalarına kayıt yaptırmalarını zorunlu kılmayı hedeflediklerini belirttiler.

Barcelona Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler

Meslek örgütlerinden ilk ziyaretimi Barcelona Endüstri Mühendisleri Odası’na (Collegi D’Enginyers Graduats i Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona – ENGINYERS BCN) 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdim. Oda Başkanı Miquel Darnes i Cirera ile yediğimiz öğle yemeği sonrasında kentin tarihi bölümlerinden Eixample bölgesindeki Consell de Cent sokağında bulunan 19. yüzyıldan bir saray olan oda binasını ziyaret ettik. Şube başkanımız Battal Kılıç’ın ENGINYERS BCN için yazmış olduğu resmi mektubu ENGINYERS BCN Başkanı Miquel Darnes’e ilettik. Ziyaret günü aynı zamanda haftalık yönetim kurulu toplantıları olduğundan diğer yönetim kurulu üyeleriyle tanıştık. Yönetim kurulu 2’si kadın üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşmaktadır. Başkan Miquel Darnes ile oda binasında diğer bölümleri ve çalışanları ziyaret ettik.

Oda fiziksel koşullarında eğitim sınıflarına ve sınıflarda kullanılan teknolojiye büyük önem veriyorlar. Ayrıca oda üyelerinin kullanabileceği serbest çalışma alanları ve toplantı alanları ilgi çekici. Bu serbest çalışma ve toplantı alanlarının tasarımında internet, projeksiyon, iklimlendirme, ışıklandırma ve izolasyon şartlarına dikkat edilmiştir. Bu uygulamayı odamızın Şişli Temsilciliği’nde bulunan Makina Fabrika projesiyle eşdeğer olarak kabul edebiliriz. Başkan Miquel Darnes aynı zamanda Katalonya bölgesinde 6 şehrin toplam 14 mühendislik odalarının dahil olduğu ve henüz kurulmuş olan METGEC birliğinin başkanıdır. Söz konusu birliğin toplam üye sayısı 15.000’dir. Bu oluşumu TMMOB organizasyon yapısına benzetebiliriz. ENGINYERS BCN bünyesinde toplam 5.700 mühendis üye vardır ve yıllık aidat bedeli 220 Euro’dur. Meslek odası her bir veya iki ayda bir oda başkanının yeni kayıt üyelerle biraraya getirecek bir kahve buluşması gerçekleştirir.

Bu etkinlik odanın sloganlarında “sizi dinliyoruz” (os escuchamos) olarak kullanılır ve yeni üyelerinin odaya aidiyetlerini arttırmak ve oda faaliyetlerine katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Miquel Darnes odanın misyonu, vizyonu ve değerlerini şu şekilde tanımlar;

Misyon: Meslek için çalışmak ve topluma faydalı olmak.

Vizyon: Katalunya’nın örnek endüstri mühendisleri odası olmak.

Değerler: Mesleğe bağlılık, bütüncüllük, ekip çalışması, demokrasi, sorumluluk, doğruluk, şeffaflık ve yenilikçilik.

ENGINYERS BCN esas faaliyetlerini üyeleri için eğitim, iş bulma, iletişim ağı kurma ve danışmanlık olarak tanımlar. Aylık ve haftalık basılı veya elektronik ortamda ulaşılan haber bültenleri vardır. Miquel, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’yle geliştirilecek işbirliklerinin her iki oda üyelerinin çıkarlarına katkı sağlayacağını düşünmektedir. İlk tahlilde bakış açıları ve tecrübelerin etkileşimi amacıyla Akdeniz Mühendisleri buluşmalarına katılmanın odamız için yararlı olacağı görüşündedir. ENGINYERS BCN ziyaretimde odamızın en çok etkilediği noktalar Makina Mobil uygulaması, üye sayımız ve kadın komisyonunun varlığı olmuştur.

Barcelona Endüstri Mühendisleri Odası’ndan Odamıza Mesaj Var!

ENGINYERS BCN Başkanı Miquel Darnes, “İstanbul gibi önemli bir kentte bulunan mühendis meslektaşlarıma selamlarımı göndermek benim için büyük bir onurdur. Bizleri halkın iyiliği, rahatlığı ve güvenliğini sağlayabilecek güzel ve gerekli olan bir bir meslek grubu bir araya getirmiştir. Katalonya başkenti Barselona’dan derin selamlarımı gönderiyorum” diyerek bizlere selamlarını iletti.

Madrid Teknik Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler

İspanya’daki ikinci meslek odası ziyaretimi 18 Ekim Perşembe günü Calle de Jordan’da adresindeki Madrid Teknik Endüstri Mühendisleri Odasına (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid – COITIM) gerçekleştirdim. Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Luis A. Garcia del Oso ile gerçekleştirdiğimiz toplantı gayet verimli geçti. Toplantı sonrasında oda binasını gezdiğimizde eğitim sınıflarını, etkinlik salonlarını, bölüm çalışma alanlarını gözlemleme imkanımız oldu. 8.000 üyesi bulunan COITIM yıllık aidat bedeli 156 Euro’dur. Luis, COITIM’in esas görevinin üyelerini desteklemek olarak tanımlar. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesiyle gerçekleştirilebilecek olası işbirliklerinden memnun olacaklarını belirtmişlerdir.

Madrid Endüstri Mühendisleri Odası’ndan İzlenimler

Son meslek odası ziyaretimi 19 Ekim Cuma günü Madrid’in asi mahallelerinden Chueca semtinde Calle de Hernán Cortés’de bulunan Madrid Endüstri Mühendisleri Odasına (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid – COIIM) gerçekleştirdim. COIIM Madrid ve civarındaki 9 ilin endüstri mühendislerini temsil etmektedir. 10.000 üyesi bulunan odanın yıllık üyelik aidatı 138 Euro’dur. Oda Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mercedes Fajardo Santos ile gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından oda binasında gezintiye çıktık. Gayet samimi bir yaklaşım sergileyen oda çalışanları ile farklı operasyonlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmesin bir kısmına katılan Kurumsal İletişim Direktörü Carmen Vazquez Caceres ile belirli etkinliklerde işbirliği durumlarını konuştuk. 2019 Mayıs ayında Madrid’de COIIM ve Portekiz mühendislik odaları tarafından düzenlenecek bu yıl Endüstri 4.0 konulu olacak Mühendislik Ve Teknoloji Kongresi olan CIBITEC Kongresi’ne Odamızın düzenleme grubunun da katılabileceğini belirtmişlerdir. Şube Başkanımız Battal Kılıç’ın COIIM için yazmış olduğu resmi mektubu COIIM Müdürü Mercedes Fajardo Santos’a ilettik. Mercedes, odamızın iletişim kurma ve projelerde işbirliği geliştirme fikrini olumlu karşılamış olup, bu işbirliğinin her iki odanın üye meslektaşlarının ortak ilgilerini çekeceğini ve her iki ülkedeki meslektaşların birbirleriyle daha rahat etkileşimde bulunabileceğini belirtmiştir. Ayrıca her iki ülkede gerçekleşecek etkinliklere tarafların davet edilmesi fayda sağlayacaktır. Mercedes, kurduğumuz bu ilişkinin canlı tutulması gerektiğini ve bir dahaki Madrid ziyaretimde COIIM Başkanı ve yönetim kuruluyla bir araya gelmemizi talep etmiştir. 12 Kasım haftası gerçekleştireceğim İspanya ziyaretinde COIIM ile yeni bir toplantı görünüyor.

İspanya’da bulunduğum süre içerisinde ziyaret etmiş olduğum üç meslek odasında edinmiş olduğum gözlemler özetle;

• Her üç meslek odası da üye ve meslektaşların alacakları teknik eğitimlerin organizasyonuna ciddi kaynak ayırmıştır. Dersliklerin sayısı ve fiziksel şartları gayet iyileştirilmiş durumdadır. Her üç meslek odası da mühendislik disiplinlerinin faaliyet alanındaki resmi ve özel kurumlarla aktif iletişim ve belli projelerde koordinasyon halindedir. Piyasa bilgilerini takip ediyorlar. Özellikle ENGINYERS BCN ve COIIM sosyal medya ve basılı yayınlara büyük önem veriyor. Yine meslek odaları toplantı salonlarının ve aynı zamanda üyelerin ortak çalışma ve küçük grup toplantı salonlarının fiziksel koşulları gayet iyi durumda.

• Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak ziyaret ettiğimiz eşdeğer meslek örgütlerini en çok etkilediğimiz nokta üye sayımız olmuştur. 30.000’i aşkın üye odamızın ölçeğini niceliksel olarak belirten en bariz tanımladır. Ayrıca Makine Mobil uygulamamız İspanya’daki meslek odaları tarafından büyük ilgi görmüştür. Her üç meslek odası da Makina Mobil benzeri bir uygulama üzerine çalıştıklarını belirtmişlerdir. Odamızın diğer bir etkileyici noktası ise Kadın Komisyonu varlığı olmuştur. ENGINYERS BCN ziyareti sırasında doğrudan oda yönetimimizde bulunan kadın üye sayısı ve kadın konusu üzerine düzenlenen sosyal faaliyetleri konuştuk.

• Yabancı ülkelerdeki eşdeğer meslek örgütlerini ziyaret etmenin, incelemenin, ilişkiler geliştirip belirli projeler işbirliklerinde bulunmanın odamızın temel niteliklerine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Söz konusu meslek örgütlerinden öğrenecek çok şeyimiz var, aynı zamanda bu meslek örgütlerinin de bizlerden öğreneceği çok konu var. Farklı ülkelerdeki meslek örgütleri arasında kurulacak etkileşim, ortak faaliyetler meslek örgütlerinin tanınılırlığını, mesleğin itibarını ve üyelerinin meslekteki başarılarına katkı sunacaktır.