KOMİSYONLARIMIZI TANIYALIM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nde 2018-2019 yıllarını kapsayan 33. Çalışma Dönemi‘nde oluşturulan Uzmanlık Komisyonları aşağıda belirtilmiştir. Üyelerimizi, ilgi ve uzmanlıklarına göre bu komisyonlarda görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, Şube çalışmalarının geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz.

Ar-Ge Komisyonu: Yurt dışındaki Ar-Ge gelişmelerini yakından incelemek ve üyeye aktarmak, ülke sanayisinde Ar-Ge çalışmaların ne düzeyde olduğunu tespit etmek, sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemek, Ar-Ge konusunda Oda politikalarıyla paralel yayınlar hazırlamak, Ar-Ge yatırım ve desteklerinin yerinde kullanılması için kamuoyu oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

EİM Komisyonu: Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eş güdümünün sağlanması, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması amacı ile kurulmuştur.

Kobi Komisyonu: Kobi Komisyonu KOBİ’ler ile Odamızın iletişimini sağlamak ve KOBİ’lerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak, Oda üyesi mühendisleri modern yönetim teknikleri ile donatmak, genç mühendislere yapabilecekleri yatırımlar konusunda yol göstermek amacıyla oluşturulmuştur.

Asansör Komisyonu: MMO ve asansör üretici firmaları arasındaki ilişkiyi geliştirmek; sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak; yıllık kontrol sürecinde kamusal denetim ayağını güçlendirmek, insanların güvenli asansörlere binmesini sağlamak; asansör konusunda mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Enerji Komisyonu: Enerji politikalarının geliştirilmesi, ülkemizin enerji ile ilgili konu ve sorunlarını inceleyerek görüş üretilmesi, enerji ile ilgili teknolojik ve yeni konular hakkında çalışmalar yapılması ve bu amaçlı çalışmalar neticesinde söyleşi, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek oda çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Komisyonu: Yasal mevzuatla ilgili araştırma yapılması, İSİG eğitimleri konusunda belirli standartlar oluşturmak için çalışmalar yürütmek, Şube ve Temsilciliklerde yapılan eğitimlere katkı sağlamak, Tuzla Tersaneler Bölgesi ile ilgili çalışmalar, Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile ilgili pilot çalışma organize etmek, güncel gelişen acil durumlara müdahil olabilmek, İSİG Kongresi’ne katkı sağlamak, Web sitesini kullanmak, İş güvenliği kütüphanesi oluşturmak, İSİG konularında broşür çalışmaları yapmak amacıyla oluşturulmuştur.

Mekanik Tesisat Komisyonu: Mekanik Tesisat alanında çalışan üyelerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak, gelişen teknolojiyi ve yasal mevzuatı izleyerek üye ve toplumu bilgilendirmek, bunun için yayın, toplantı ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yapı standartlarının oluşması ve hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla oluşturulmuştur.

Motorlu Araçlar Komisyonu: Trafik kazalarının önlenmesi, bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, MMO ve Araç Projesi yapan SMM’ler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak, Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak için gerekli eğitim içerikleri ve sistemlerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri Komisyonu: Plastik sektörünün sorunları, plastik sektöründe hizmet veren üyelerin belirlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte çalışmalar yaparak mühendislik ilminin sektörde ön plana çıkarılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu: Kültürel ve sanatsal faaliyetleri üyelere ulaştırmak, kültürel ve sanatsal faaliyet yürüten üyelere ulaşmak, üyeler ile birlikte sanatsal faaliyetlere katılıp sosyal bağları kuvvetlendirmek, sosyal ve kültürel faaliyet alanında üretim yapmak amacıyla kurulmuştur.

Yangın Güvenliği Komisyonu: Üyelerimizin yangın söndürme ve yangından korunum konularında mevcut bilgi düzeyini yükseltmek, ülkemizde mevcut ve taslak aşamasında bulunan yönetmelik ve standartların düzeltilmesi ve oluşturulmasına katkıda bulunmak ile yapılacak kitap çalışmalarıyla halkımızın yangın konusunda bilinçlendirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Yapı Denetim Komisyonu: Yapı denetim mesleğindeki meslektaşların yapı denetim alanındaki sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmek, yapı denetim yasası ve eklerinde kamu ve üyelerimiz aleyhine hususları tespit ederek Şube Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesini sağlamak, yapı denetimle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması; yapı denetim sektörünün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılmasına destek olunması amacı ile kurulmuştur.

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Komisyonu: Kent içi ulaşım, yasa ve yönetmeliklerdeki sorunların tespiti, çevre kirliliği, üretim ve tüketimdeki gelişmeler vb. üye ve toplum bilgisine sunulması, konu ile ilgili yayın, toplantı ve panellerin düzenlenmesi, ülkemizde yapılan her türlü etkinliğin izlenmesi ve üyenin bilgilendirilmesi çalışmalarını yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Kazan ve Basınçlı Kaplar Komisyonu: Muhtemel kaza risklerine karşı önlem alma, gerekli bilgilendirme yapma, basınçlı kapların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, MMO ve Basınçlı Kap ile Kazan üretici firmaları arasındaki ilişkiyi geliştirmek; sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, v.b. organizasyonların yapılmasına destek olmak amacı ile kurulmuştur.

Doğalgaz Komisyonu: Doğalgazın güvenli ve konforlu bir şekilde kullanımını sağlamak, Kullanıcı, MMO ve Gaz Dağıtım Şirketi arasındaki ilişkiyi geliştirmek, sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılmasına destek olmak, Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

SMM Komisyonu: Serbest Müşavir ve Mühendislerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki gelişmeleri ve yasal yönetmelik, kanun, standartları izlemek ve mensuplarını bilgilendirmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının haklarını korumak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve kamu/halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyet rapor ve önerilerini Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'na sunmak amacı ile kurulmuştur.

Kadın Mühendisler Komisyonu: Hem meslek grubu içerisinde hem de Oda üyeleri içerisinde sayısal olarak azınlık olan kadın mühendislerin cinsiyetleri nedeniyle yaşadıkları özgül sorunların ortaya çıkarılması ve çözümüne yönelik çalışmaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Hidrolik Pnömatik Sistemler Komisyonu: Hidrolik Pnömatik sektörünün sorunları, bu sektörde hizmet veren üyelerin belirlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte çalışmalar yaparak mühendislik mesleğinin sektörde ön plana çıkarılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Tüketici Hakları Komisyonu: Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydın latıcı, eğitici, zararlarını tanzim edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluştu-ulmasında, tüm üyelerin gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmek amacı ile kurulmuştur.

CE İşaretlemesi Komisyonu: Avrupa Birliği teknik mevzuatı konusunda üyelerimizin farkındalığını sağlamak, CE İşaretlemeleri ile ilgili standart ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin takibini yapmak, standart ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin toplantı, panel ve yazılı bültenlerle üyelere duyurulmasını sağlamak, standart ve yönetmeliklerle ilgili geliştirici çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Kaynak Komisyonu: Komisyonumuz kaynak yöntemleri, kaynaklı imalatlar ve kaynakların tahribatsız muayeneleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve sektörü takip etmek, sektörün gelişen teknoloji ile beraber yaşanan ge¬nel veya spesifik sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, sempozyum vb. organizasyonların yapılmasını desteklemek amacı ile kurulmuştur.