Su Sorunları Çalıştayı 18 Haziran'da!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

MMO İstanbul tarafından 18 Haziran'da Çevrimiçi olarak düzenlenecek Su Sorunları Çalıştayına davetlisiniz. Program detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

SU SORUNU ÇALIŞTAYI PROGRAMI 18-19.06.2021

18.06.2021 ÇALIŞTAY 1. GÜN  

Açılış Konuşmaları (09.30 – 10:00)

Azmi Bakdur, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı

Cevahir Efe Akçelik- TMMOB İKK Sekreteri

İbrahim M. Tataroğlu, TMMOB MMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı    

1.       OTURUM: Su Politikaları (10.05 -12.05)

Moderatör: Murat Kapıkıran (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

1.1.  Dünya’da ve Türkiye’de Su Politikaları ve Su Yönetimi Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan Avcı (TMMOB inşaat Müh odası İstanbul Şubesi)

1.2. Su Döngüsünde Yarılmanın Kaynaklarını Sorgulamak: Ulus-Devlet Destekli Sermaye Birikim Mekanizması         Konuşmacı: Prof. Dr. Fuat ERCAN

1.3.  Forumlardan Şuralara, Haritalandırmadan Uygulamaya: Suyun Ticarileştirilmesi         Konuşmacı: Dr. Gaye YILMAZ (Kassel Üniversitesi)

1.4.     Tarımsal Hidropolitik ve Gıda Jeopolitiği         Konuşmacı: Murat Kapıkıran (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)  

ÖĞLEN ARASI (12:05-13:00)  

2.       OTURUM: Dünya ve Türkiye’de Su Varlığı ve Kaynakları (13:00-15:00)  

Moderatör: Muzaffer Başaran (EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)  

2.1. İstanbul ve Türkiye Yeraltısularının Bugünü ve Geleceği Konuşmacı: Prof. Dr.Turgut Öztaş (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

2.2. Yüzey Suları        Konuşmacı: Ziyaattin Durmaz (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası)

2.3. Ormanlar ve Su Konuşmacı: Prof. Dr. Ünal Akkemik, (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

2.4. Türkiye’nin Sulak Alanları ve Sorunları Konuşmacı: Dç. Dr. Özcan Gaygusuz (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)       

3.       OTURUM: İklim Krizi ve Su Kullanımı Evsel, Endüstriyel ve Tarımsal Su Kullanımı (15:10 – 17:10)

Moderatör: Ahmet Saim Paker (TMMOB MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi)

3.1. Tarımda Kuraklık ve Su Kullanımı Konuşmacı: Prof. Dr. A. Halim Orta (Namık Kemal Üniversitesi Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim dalı)  

3.2. Endüstriyel Su Kullanımı, Su ve Enerji İlişkisi        Konuşmacı: Muzaffer Başaran (EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı, TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

3.3. Kentsel Su Temini ve Kaynaktan Kullanıcıya Tasarruf Önlemleri        Konuşmacı: Begüm Çelikdelen (Çevre Müh.- İSKİ Genel Md. Yard.)

3.4. Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı ve Etkin Kullanılması        Konuşmacı: Faruk Dığış (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Y.K. Yazman Üyesi)  

ÇALIŞTAY 2. GÜN    

4.       OTURUM: Su Yönetimi (9.00 -11.15)

Moderatör: Buğra Yerliyurt (TMMOB peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı)

4.1. İklim Değişikliği, Arazi Kullanımı ve Su İlişkisi        Konuşmacı: Prof. Dr. Doğanay Tolunay, (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi)

4.2. Akıllı Su Yönetimi Konuşmacı: Sedat Gündem (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

4.3. Arazi Kullanım Kararlarının Dere Sistemleri Üzerinde Etkileri-İstanbul Örneği        Konuşmacı: Dr. Hülya Dinç (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi)

4.4. Suyun Ticarileştirilmesi (Alternatif dünya su formu deneyimleri)                Konuşmacı: Tores Dinçöz, TMMOB Mimarları Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

4.5. Peyzaj Mimarlığı Bağlamında Su Yönetimi ve Yeşil Altyapı İlişkisi        Konuşmacı: Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü)        

5.       OTURUM: İstanbul Su Sorunu ve Çözüm Önerileri (11.20 – 13.20)

Moderatör: C. Ahmet Akçakaya TMMOB MMO İstanbul Şube Y.K. Sekreteri

5.1.İstanbul Su Sistemi       Konuşmacı: Hüseyin Ağrı ,(İSKİ- Su Kumanda ve Dağıtım Müdürü)

5.2. Sürdürülebilir Planlama Perspektifinden Kanal İstanbul ve İstanbul un Su Sorununa Etkileri       Konuşmacı: Doç Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı)

5.3. İstanbul’da Atık Su Yönetimi                 Konuşmacı: Dr Bedia Hacıosmanoğlu ,İSKİ Asya Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü

5.4. Trakya Tekstil Terbiye Sektörünün tükettiği su miktarı ve yakın gelecekteki riskler için yaklaşım        Konuşmacı: Halil İbrahim Gümüş, (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)  

ÖĞLEN ARASI (13:20-14:00)

6.       OTURUM: Suyun Geri Kazanımı (14.00 -16.00)

Moderatör: Meryem Kayan, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

6.1. Endüstriler için Atıksu Geri Kazanım ve Deniz Suyu Arıtma Sistemleri        Konuşmacı: Kordal Köseoğlu, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

6.2. Gri Su Arıtımı ve Geri Kazanımı         Konuşmacı:  Serdar Gökşen (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

6.3. Yağmur Suyu Hasadı Konuşmacı: F. Sema Kandır, (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası)

6.4.  Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden Kentsel Yağmur Suyu Hasatı        Konuşmacı: Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay, (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul teknik Üniversitesi peyzaj mimarlığı bölümü)                        

7.       OTURUM: Yeni Teknolojiler (16.10 -  18.10)  

Moderatör: Azmi Bakdur (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı)

7.1.  Su: Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik Konuşmacı: A. Saim Paker, (TMMOB MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Üyesi)

7.2.  Kuraklıkla Mücadelede Yeni Teknolojilerle Su Üretimi Konuşmacı: Dr. Elçin Tan, (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)

7.3. Arıtma Tesislerinde Membran Teknolojileri        Konuşmacı: Demet Akgül, (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)

7.4. Endüstride Su şartlandırması        Konuşmacı: Cem Aynalı  (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi)      

Değerlendirme ve Kapanış  (18.15 – 18.30)  

Azmi Bakdur (TMMOB   MMO İstanbul şube Enerji Komisyonu Başkanı)

Etkinlik Katılım Linki https://makina.zoom.us/j/93085896731