Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız tarafından Mersin‘de  ulusal düzeyde dördüncü kez gerçekleştirilecek olan " Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi"; güneş enerjisiyle ilgili teknolojik yeniliklerin, uygulamaların ülkemize kazandırılması ve bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması amacıyla, 6-7 Kasım 2009 tarihinde Mersin‘de  düzenlenecektir.

Yılda 300 den fazla günün güneşli geçtiği Mersin‘de, bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası(MMO) Mersin Şubesi tarafından, "Güneş Enerjisi Sistemleri" konusunda Oda adına 1997 yılında bir seminer, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında üç Sempozyum düzenlenmiştir.MMO tarafından Mersin Şube sekretaryalığında  4.sü düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergi de; özellikle yılda metrekareye ortalama 1311 kWh ışınım şiddeti düşen ülkemizde,güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla,  halkımızı bilinçlendirmek ve ilgili tüm tarafları (uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasa hazırlayıcıları, yerel yöneticileri, araştırmacı ve akademisyenler) bir araya getirmek ve zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve  tartışmalardan  elde edilecek çıktı ve sonuçlarla; Güneş Enerjisi alanında Dünya‘daki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle odamızın bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma öz görevi doğrultusunda sinerji yaratılacaktır.

Ülkemiz enerji alanında  dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız;  doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, uzun vadede de tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir. Enerjiyi verimli kullanmanın ilk adımı enerji tasarrufundan geçmektedir.İkinci olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını en hızlı şekilde kamu olarak ve bireyler olarak devreye sokulmasıdır. Bu kaynakların başında Güneş Enerjisi yer almaktadır.Güneşin yüzyıllardır dünyadaki bütün yaşamın kaynağı olduğu, bugün Güneş Enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan  çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya getiren  fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.Günümüzde enerji üretmek amacıyla kullanılmakta olan petrol ve kömür gibi yakıtların tükenebilir kaynaklardır.Bu yakıtlara alternatif olabilecek kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Öte yandan nükleer santraller enerji arz eksikliğine ve  bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli  başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken; Mersin‘de  nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir.
 
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarını ve teknolojinin,halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması Odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız , Mersin‘de düzenlenecek bu Sempozyum ve Sergi ile,  geçmiş yıllarda olduğu gibi; tüm sektör temsilcilerini; akademisyenleri , yasa yapıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör kurum yetkililerini  bir araya getirerek, bu  sorumluluğunu  halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir .