Bildiri Sunma Koşulları

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Bildiri dili Türkçe‘dir.
 • Bir yazar Sempozyuma birden çok bildiri ile katılabilir.
 • Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır
 • 6-7 kasım 2009 tarihinde Mersin‘de gerçekleştirilecek olan 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi‘ne gönderilecek bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıdın tek yüzüne Microsoft Word programı kullanılarak 12 punto Times New Roman fontu ile Türkçe yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri 10 Nisan 2009 tarihine kadar http://gunes.mmo.org.tr/ internet adresi üzerinden Şubemize gönderilmelidir.(bildiri yükleme-upload bölümünden bildiri özetleri gönderilecektir) Bildiri özeti,hazırlanacak bildirinin içeriğini tümüyle yansıtmalaıdır.Başlıklar büyük harflerle yazılacaktır.Başlığın altına yazarın;‘‘Ad ve soyadı‘‘,varsa ‘‘Unvanı‘‘,‘‘Kurum Adresi-Şehir ve elektronik posta adresi‘‘ yazılacaktır.Gönderilen özetlerin içeriği incelendikten sonra sempozyuma uygun olup olmadığı belirlenecektir.Kabul edilen özetlerin yazarlarına 4 Mayıs 2009 tarihine kadar haber verilecektir.
 • Özetlerinin kabulü yapılan bildiriler yazarları tarafından, 10 Temmuz 2009 tarihine kadar yine http://gunes.mmo.org.tr/ internet adresi üzerinden bildiri yükleme-upload-bölümünden
  aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde bildirilerini Şubemize göndereceklerdir.

Bildirilerde uyulması gereken kurallar:

 • Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir.
 • Bildirinin ilk sayfasında 200 (iki yüz) kelimeyi geçmeyecek şekilde özet,anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Alt konu başlıkları kodlamasında 1.; 1.1;1.2.1;12.;.. dizilimi kullanılmalıdır.
 • 1.2 ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle,varsa ikinci alt konu başlıkları da sözcüklerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Fotoğraflar net ve temiz olmalı,gerekiyor ise fotoğraflar bildiri içerisinde kullandıkları isimleri ile CD ye ayrıca kayıt edilmelidir.
 • Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir ‘‘resim‘‘,‘‘şekil‘‘ ya da ‘‘tablo‘‘ ifadeleri ile belirtilmeli ve bu ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır.şekiller ve resimlerde alt yazı,tablolarda ise tablo başlığı (üst yazı) bulunmalı,her biri için ayrı ayrı sıra numarası verilmelidir.
 • Dipnotlar,sayfasında bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içerisinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.
 • Kaynakça,bildiri metni hemen sonuna konulmalıdır.kaynakça,sıra numarası verilerek,yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır.
 • Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir.
 • Bir bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soy adı esas alınmalıdır.
 • Kaynakçanın veriliş sırası ise;yazar soyadı,yazar adının baş harfi,tarih,yazanın adı,yayınevi,yayınlandığı yer,şehir biçiminde olmalıdır.
 • Bildiriler incelendikten sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen bildirilerin, etkinlik bildiriler kitabında yayınlanıp yayınlanmayacağı ve/veya etkinlikte sunulup sunulmayacağını değerlendirme sonuçları 28 Ağustos 2009 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir.
 • Etkinlik kitabında yayınlanacak olan ve etkinlikte sunulacak olan bildirilerin yazarları kısa özgeçmişlerini A4 ebadındaki kağıdın tek yüzüne Microsoft Word programı kullanılarak 12 punto Times New Roman fontu ile Türkçe olarak,etkinlikte bildiriyi sunacak olan bildiri yazarının adını da belirterek 7 Eylül 2009 tarihine kadar Sempozyum Sekreterine contact form adresine e-posta ile göndereceklerdir.
 • Etkinlikte bildiriyi sunacak olan bildiri sahipleri,bildirilerini sunum şeklini Microsoft PowerPoint programı kullanarak bir adet CD kaydedilmiş olarak(CD üzerine CD kalemi ile bildiri adı ve yazarları yazılarak) 25 Eylül 2009 tarihine kadar sempozyum sekreteri dikkatine Şube adresine gönderilmesi gerekir.
 • Bildirinin gönderilmesi, çalışmanın daha önce başka bir yerde, sempozyumda sunulduğu şekliyle yayınlanmadığını ve yazarların TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘na makalenin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir.Yazarlar uygun bir şekilde referans verdiği takdirde makalelerinin gerekli gördükleri bölümlerini daha sonra başka bir yerde yayınlayabilirler.
 • Gönderilen bildirilerde,Odanın‘‘Mühendis ve Makina‘‘ dergisinde daha önce yayınlanan makalelerin kaynak göstertilmesi değerlendirmelerde dikkate alınacaktır.
 • Gönderilen bildirilerin arasında seçilecek olanlar‘‘Mühendis ve Makina‘‘ dergisinde yayınlanmak üzere yeniden değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Sempozyumda sunulacak bildirilerin her türlü sorumluluğu bildiri sahibine aittir.

 

4.GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ ÖNEMLİ TARİHLER

TARİH

AÇIKLAMALAR

10 NİSAN 2009

ÖZET BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ.

4 MAYIS 2009

BİLDİRİ ÖZET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BİLDİRİ SAHİPLERİNE İLETİLECEĞİ EN SON TARİH.

10 TEMMUZ 2009

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN BİLDİRİ SAHİPLERİ TARAFINDAN BİLDİRİ TAM METNİNİN GÖNDERİLECEĞİ SON TARİH.

28 AĞUSTOS 2009

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRLMESİ VE YAZARLARINA DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLECEĞİ SON TARİH.