AMAÇ-KAPSAM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Artan enerji gereksinimine bağlı olarak ülkemizde de farklı enerji kaynaklarının kullanımı gündeme gelmiştir. Rüzgâr enerjisi ve nükleer enerji bunlara örnek gösterilebilir. Bu alanlarda yapılan ve yapılacak çalışmalarda kaynak teknolojisi şüphesiz ki önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gelişmiş kaynak ve kontrol tekniklerinin devreye alınması gündeme gelmektedir.

Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin / müdahalesinin asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alınması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

MMO, bu çerçevede “ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi” amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlenmekte ve belge vermektedir.

MMO, yukarıda sözünü ettiğimiz teknolojik gelişmeleri uygulama alanlarının genişlemesi, ilgili personelin gelişmelerden haberdar olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu kapsamda MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşma amacındadır.